БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
10.12.2021  № 2578

Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП

Відповідно до законів України "Про ринок електричної енергії" (2019-19) та "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (1540-19) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 28 лютого 2019 року № 282 (v0282874-19) "Про затвердження форм звітності НКРЕКП для учасників ринку електричної енергії та інструкцій щодо їх заповнення" та від 29 березня 2019 року № 450 (v0450874-19) "Про затвердження форм звітності з моніторингу для учасників ринку електричної енергії та інструкцій щодо їх заповнення", що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, крім підпункту 3 пункту 2 та пункту 3 Змін, що набирають чинності з 01 лютого 2022 року.
Голова НКРЕКП
В. Тарасюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах
енергетики та комунальних
послуг
10.12.2021  № 2578

ЗМІНИ

до деяких постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

1. Пункти 2.5 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) (v0282874-19) "Звіт про діяльність постачальника електричної енергії", Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) (v0282874-19) "Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності", Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) (v0282874-19) "Звіт про використання палива/енергії та стан розрахунків", затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 28 лютого 2019 року № 282, доповнити новим абзацом такого змісту:
"У разі прийняття НКРЕКП рішення про зупинення дії ліцензії ліцензіат звільняється від обов’язку надавати звітність з наступного звітного періоду.".
2. У постанові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 29 березня 2019 року № 450 (v0450874-19) "Про затвердження форм звітності з моніторингу для учасників ринку електричної енергії та інструкцій щодо їх заповнення":
1) пункти 2.6 глав 2 Інструкції щодо заповнення  форми звітності № 1-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна) (v0450874-19) "Звіт про загальну характеристику діяльності постачальника електричної енергії", Інструкції щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна) (v0450874-19) "Звіт про характеристику споживачів електричної енергії", Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3-НКРЕКП-моніторинг-постачання (місячна) (v0450874-19) "Звіт про обсяги закупівлі та продажу електричної енергії", Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна) (v0450874-19) "Звіт про договірні відносини", Інструкції щодо заповнення форми звітності № 9-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) (v0450874-19) "Звіт про розрахунки за спожиту електричну енергію", Інструкції щодо заповнення форми звітності № 10-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна) (v0450874-19) "Звіт про характеристику форм оплати за спожиту електричну енергію та виставлення рахунків", Інструкції щодо заповнення форми звітності № 11-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна) (v0450874-19) "Звіт про звернення та скарги споживачів електропостачальника", Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1 Т-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ТЕС, ТЕЦ) (річна) (v0450874-19) "Звіт про загальну характеристику виробника електричної енергії", Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1 А-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (АЕС) (річна) (v0450874-19) "Звіт про загальну характеристику виробника електричної енергії", Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1 Г-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ГЕС, ГАЕС) (річна) (v0450874-19) "Звіт про загальну характеристику виробника електричної енергії", Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (річна) (v0450874-19) "Звіт про загальну характеристику виробника електричної енергії", Інструкції щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (місячна) (v0450874-19) "Звіт про купівлю-продаж електричної енергії", Інструкції щодо заповнення форми звітності № 2 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) (v0450874-19) "Звіт про купівлю-продаж електричної енергії", Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4 Т-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ТЕС, ТЕЦ) (місячна) (v0450874-19) "Звіт про місячні обсяги виробництва електричної енергії", Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4 Г-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ГЕС, ГАЕС) (місячна) (v0450874-19) "Звіт про місячні обсяги  виробництва електричної енергії", Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4 АЕС-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (місячна) (v0450874-19) "Звіт про місячні обсяги виробництва електричної енергії", Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (місячна) (v0450874-19) "Звіт про місячні обсяги виробництва електричної енергії", Інструкції щодо заповнення форми звітності № 5-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (місячна) (v0450874-19) "Звіт про виконання спеціальних обов'язків" доповнити новим абзацом такого змісту:
"У разі прийняття НКРЕКП рішення про зупинення дії ліцензії ліцензіат звільняється від обов’язку надавати звітність з наступного звітного періоду.";
2) у главі 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1-НКРЕКП-моніторинг-трейдери (місячна) "Звіт про діяльність з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)":
пункт 2.3 викласти в такій редакції:
"2.3. Форма звітності № 1 надсилається трейдером до НКРЕКП в електронному вигляді у форматі "xls" або "xlsx" на адресу monitoring_t@nerc.gov.ua з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" (851-15) та "Про електронні довірчі послуги" (2155-19) .
У випадку якщо форма звітності № 1 містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП захисту конфіденційної інформації трейдер визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із формою звітності № 1 (супровідним листом в електронному вигляді (з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата)) з урахуванням положень законів України "Про інформацію" (2657-12) , "Про доступ до публічної інформації" (2939-17) та інших актів законодавства.
Обмеженню доступу підлягає інформація, визначена як конфіденційна, а не форма звітності № 1 у цілому.
НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані трейдером, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо трейдер не зазначив цього при поданні форми звітності № 1 до НКРЕКП.";
пункт 2.6 доповнити новим абзацом такого змісту:
"У разі прийняття НКРЕКП рішення про зупинення дії ліцензії ліцензіат звільняється від обов’язку надавати звітність з наступного звітного періоду.";
3) в Інструкції щодо заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) (v0450874-19) "Звіт про ціни на роздрібному ринку електричної енергії":
у главі 2:
пункт 2.6 доповнити новим абзацом такого змісту:
"У разі прийняття НКРЕКП рішення про зупинення дії ліцензії ліцензіат звільняється від обов’язку надавати звітність з наступного звітного періоду.";
доповнити новим пунктом такого змісту:
"2.8. Первинні дані, які були внесені до звіту, а також звіт у цілому, що отриманий НКРЕКП від ліцензіата, за письмовою згодою ліцензіата може бути переданий органам державної статистики.
Адміністративні дані, отримані органами державної статистики від НКРЕКП, є конфіденційною інформацією, яка охороняється Законом України (2614-12) "Про державну статистику" і використовується виключно для статистичних цілей у зведеному знеособленому вигляді.";
главу 3 доповнити трьома новими пунктами такого змісту:
"3.3. Додаток 1 "Інформація про постачання електричної енергії споживачам (щодо споживачів, оплата за послуги операторів систем розподілу яких повністю забезпечується електропостачальником)" (далі - додаток 1) заповнюється виключно по споживачах, щодо яких оплата за послуги операторів систем розподілу повністю забезпечується електропостачальником.
У додатку 1 відображаються дані щодо кількості споживачів електричної енергії, обсягів та вартості постачання електричної енергії споживачам протягом звітного кварталу:
1) у графі 1 "Кількість споживачів" відображається інформація щодо кількості споживачів, яким здійснювалося постачання електричної енергії протягом звітного періоду;
2) у графі 2 "Обсяг постачання електричної енергії" відображається інформація щодо обсягу постачання електричної енергії споживачам, зокрема в розрізі груп споживачів, які визначені за диференційованими обсягами річного постачання електричної енергії (рядки 01-015 та 021-027).
Значення обсягу річного постачання, на підставі якого споживачі розподіляються за групами, розраховуються на основі обсягів постачання електричної енергії відповідним споживачам за останній календарний рік.
У разі відсутності даних за останній календарний рік, значення річних обсягів постачання електричної енергії розраховується, виходячи із середньомісячного обсягу постачання електроенергії за період протягом якого здійснювалося постачання, за формулою
див. зображення (v2578874-21Fn37)
де
див. зображення (v2578874-21Fn38-1)
-
постачання електричної енергії у місяці k,
див. зображення (v2578874-21Fn38-2)
-
кількість місяців, у яких було постачання електричної енергії.
При визначенні обсягів постачання електричної енергії ліцензіати враховують виключно обсяги постачання кінцевим споживачам.
Віднесення споживачів до відповідної категорії в залежності від річного обсягу постачання електричної енергії здійснюється один раз протягом календарного року. Не допускається зміна категорії споживача протягом календарного року;
3) у графі 3 "Вартість електричної енергії без урахування вартості послуг операторів систем, без ПДВ" відображається інформація щодо вартості постачання електричної енергії споживачам без урахування вартості послуг операторів систем (без ПДВ);
4) у графі 4 "Вартість послуг операторів систем розподілу, без ПДВ" відображається інформація щодо вартості послуг операторів систем розподілу (без ПДВ), яка визначається як сума добутків обсягів споживання електричної енергії на тарифи на розподіл електричної енергії (без ПДВ) відповідних операторів систем розподілу та добутків обсягів споживання електричної енергії на плату за послуги оператора малої системи розподілу відповідних операторів малих систем розподілу;
5) у рядку 010 "Побутові споживачі, усього, у тому числі з річним обсягом постачання:" зазначаються сумарні дані щодо кількості побутових споживачів, обсягів та вартості постачання електричної енергії побутовим споживачам. Значення цього рядка дорівнює сумі значень рядків 011-015;
6) у рядку 020 "Непобутові споживачі усього, у тому числі з річним обсягом постачання:" зазначаються сумарні дані щодо кількості непобутових споживачів, обсягів, вартості постачання електричної енергії непобутовим споживачам та вартості послуг операторів систем розподілу. Значення цього рядка дорівнює сумі значень рядків 021-027.
7) показники наводяться таким чином:
кількість споживачів - в од. (ціле число);
вартісні показники - у тис. грн без ПДВ (два знаки після коми);
обсяг електричної енергії - у тис. кВт·год (три знаки після коми).
3.4. Додаток 2 "Інформація про постачання електричної енергії споживачам (щодо споживачів, оплата за послуги операторів систем розподілу яких забезпечується споживачем)" заповнюється по споживачах, щодо яких оплата за послуги операторів систем розподілу не забезпечується електропостачальником.
У додатку 3 відображаються дані щодо кількості споживачів електричної енергії, обсягів та вартості постачання електричної енергії споживачам протягом звітного кварталу:
1) у графі 1 "Кількість споживачів" відображається інформація щодо кількості споживачів, яким здійснювалося постачання електричної енергії протягом звітного періоду;
2) у графі 2 "Обсяг постачання електричної енергії" відображається інформація щодо обсягу постачання електричної енергії споживачам, зокрема в розрізі груп споживачів, які визначені за диференційованими обсягами річного постачання електричної енергії (рядки 011-015 та 021-027).
Значення обсягу річного постачання, на підставі якого споживачі розподіляються за групами, розраховуються на основі обсягів постачання електричної енергії відповідним споживачам за останній календарний рік.
У разі відсутності даних за останній календарний рік, значення річних обсягів постачання електричної енергії розраховується, виходячи із середньомісячного обсягу постачання електроенергії за період протягом якого здійснювалося постачання, за формулою
див. зображення (v2578874-21Fn96-3)
де
див. зображення (v2578874-21Fn94-4)
-
постачання електричної енергії у місяці k,
див. зображення (v2578874-21Fn94-5)
-
кількість місяців, у яких було постачання електричної енергії.
При визначенні обсягів постачання електричної енергії ліцензіати враховують виключно обсяги постачання кінцевим споживачам.
Віднесення споживачів до відповідної категорії в залежності від річного обсягу постачання електричної енергії здійснюється один раз протягом календарного року. Не допускається зміна категорії споживача протягом календарного року;
3) у графі 3 "Вартість електричної енергії без урахування вартості послуг операторів систем, без ПДВ" відображається інформація щодо вартості постачання електричної енергії споживачам без урахування вартості послуг операторів систем (без ПДВ);
4) у рядку 010 "Побутові споживачі, усього, у тому числі з річним обсягом постачання:" зазначаються сумарні дані щодо кількості побутових споживачів, обсягів та вартості постачання електричної енергії побутовим споживачам. Значення цього рядка дорівнює сумі значень рядків 011-015;
5) у рядку 020 "Непобутові споживачі усього, у тому числі з річним обсягом постачання:" зазначаються сумарні дані щодо кількості непобутових споживачів, обсягів та вартості постачання електричної енергії непобутовим споживачам. Значення цього рядка дорівнює сумі значень рядків 021-027.
6) показники наводяться таким чином:
кількість споживачів - в од. (ціле число);
вартісні показники - у тис. грн без ПДВ (два знаки після коми);
обсяг електричної енергії - у тис. кВт·год, (три знаки після коми).
3.5. Додаток 3 "Інформація про постачання електричної енергії споживачам (щодо споживачів, оплата за послуги операторів систем розподілу яких частково забезпечується електропостачальником)" заповнюється виключно по споживачах, щодо яких оплата за послуги операторів систем розподілу частково забезпечується електропостачальником.
У додатку 2 відображаються дані щодо кількості споживачів електричної енергії, обсягів та вартості постачання електричної енергії споживачам протягом звітного кварталу:
1) у графі 1 "Кількість споживачів" відображається інформація щодо кількості споживачів, яким здійснювалося постачання електричної енергії протягом звітного періоду;
2) у графі 2 "Обсяг постачання електричної енергії, за який оплата за послуги ОСР забезпечується електропостачальником" відображається інформація щодо обсягу постачання електричної енергії споживачам щодо яких оплата за послуги операторів систем розподілу забезпечується електропостачальником, зокрема в розрізі груп споживачів, які визначені за диференційованими обсягами річного постачання електричної енергії (рядки 011-015 та 021 - 027).
Значення обсягу річного постачання, на підставі якого споживачі розподіляються за групами, розраховуються на основі обсягів постачання електричної енергії відповідним споживачам за останній календарний рік.
У разі відсутності даних за останній календарний рік, значення річних обсягів постачання електричної енергії розраховується, виходячи із середньомісячного обсягу постачання електроенергії за період протягом якого здійснювалося постачання, за формулою
див. зображення (v2578874-21Fn72-6)
де
див. зображення (v2578874-21Fn73-7)
-
постачання електричної енергії у місяці k,
див. зображення (v2578874-21Fn73-8)
-
кількість місяців, у яких було постачання електричної енергії.
При визначенні обсягів постачання електричної енергії ліцензіати враховують виключно обсяги постачання кінцевим споживачам.
Віднесення споживачів до відповідної категорії в залежності від річного обсягу постачання електричної енергії здійснюється один раз протягом календарного року. Не допускається зміна категорії споживача протягом календарного року;
3) у графі 3 "Вартість електричної енергії, за яку оплата за послуги ОСР забезпечується електропостачальником без урахування вартості послуг операторів систем, без ПДВ" відображається інформація щодо вартості постачання електричної енергії споживачам, за яку оплата за послуги ОСР забезпечується електропостачальником (без ПДВ);
4) у графі 4 "Вартість послуг операторів систем розподілу" відображається інформація щодо вартості послуг операторів систем розподілу оплата яких забезпечується електропостачальником (без ПДВ);
5) у графі 5 "Обсяг постачання електричної енергії, за який оплата за послуги ОСР забезпечується споживачем" відображається інформація щодо обсягу постачання електричної енергії споживачам щодо яких оплата за послуги операторів систем розподілу забезпечується споживачем;
6) у графі 6 "Вартість електричної енергії, за яку оплата за послуги ОСР забезпечується споживачем без урахування вартості послуг операторів систем, без ПДВ" відображається інформація щодо вартості постачання електричної енергії споживачам за який оплата за послуги ОСР забезпечується споживачем без урахування вартості послуг операторів систем (без ПДВ)";
7) показники наводяться таким чином:
кількість споживачів - в од. (ціле число);
вартісні показники - у тис. грн без ПДВ (два знаки після коми);
обсяг електричної енергії - у тис. кВт·год (три знаки після коми).".
3. Форму звітності № 12-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) (v0450874-19) "Звіт про ціни на роздрібному ринку електричної енергії" доповнити додатками 1-3 що додаються.
Директор Департаменту
ліцензійного контролю
Я. Зеленюк
Додаток 1
до форми звітності
№ 12-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна)

ІНФОРМАЦІЯ

про постачання електричної енергії споживачам (щодо споживачів, оплата за послуги операторів систем розподілу яких повністю забезпечується електропостачальником)

( Див. текст (v2578874-21F98) )
Додаток 2
до форми звітності
№ 12-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна)

ІНФОРМАЦІЯ

про постачання електричної енергії споживачам (щодо споживачів, оплата за послуги операторів систем розподілу яких забезпечується споживачем)

( Див. текст (v2578874-21F99) )
Додаток 3
до форми звітності
№ 12-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна)

ІНФОРМАЦІЯ

про постачання електричної енергії споживачам (щодо споживачів, оплата за послуги операторів систем розподілу яких частково забезпечується електропостачальником)

( Див. текст (v2578874-21F100) )