БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 15 грудня 2021 р. № 1340
Київ

Деякі питання здійснення заходів, передбачених пунктом 27 статті 14 Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"

Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України та пункту 27 статті 14 Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок та умови надання у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення", що додаються.
2. Внести до Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість (569-2014-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 569 "Деякі питання електронного адміністрування податку на додану вартість" (Офіційний вісник України, 2014 р., № 87, ст. 2482; 2016 р., № 4, ст. 244), зміну, що додається.
Прем'єр-міністр України
Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 37
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 грудня 2021 р. № 1340

ПОРЯДОК ТА УМОВИ

надання у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення"

( Див. текст (1082-20) ) ( Див. текст (1730-19) )
1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання у 2021 році субвенції з державного бюджету (1082-20) місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України (1730-19) "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення" (далі - субвенція), а саме погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води (у тому числі у разі заміни сторони у зобов’язанні та/або у разі правонаступництва), послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, установам і організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення населенню, а також організаціям та установам, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, та залишилася непогашеною станом на 1 червня 2021 р. (далі - заборгованість з різниці в тарифах).
Субвенція надається з державного бюджету місцевим бюджетам для погашення заборгованості з різниці в тарифах за рахунок та в межах коштів спеціального фонду державного бюджету за цільовим призначенням, джерелом формування яких є надходження, визначені пунктами 13 і 14 статті 11 Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", згідно з розподілом, наведеним у додатку 1.
Головним розпорядником субвенції є Мінрегіон.
2. Перерахування субвенції здійснюється на суму заборгованості з різниці в тарифах, що утворилася станом на 1 червня 2021 р. і не погашена на дату укладення договору про організацію взаєморозрахунків з погашення заборгованості з різниці в тарифах (далі - договір про організацію взаєморозрахунків), обсяг якої розраховано теплопостачальними та теплогенеруючими організаціями, підприємствами централізованого водопостачання і водовідведення, що здійснюють виробництво, транспортування та постачання теплової енергії та надання відповідних комунальних послуг населенню, організаціям та установам, що фінансуються з державного (1082-20) та/або місцевих бюджетів, та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення населенню, а також організаціям та установам, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів (далі - суб’єкти господарювання) відповідно до Методики визначення заборгованості з різниці в тарифах (977-2021-п) , затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 р. № 977 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 76, ст. 4794), та підтверджено рішенням територіальної комісії з питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах з урахуванням довідок органів Держаудитслужби (у разі здійснення заходів державного фінансового контролю щодо відповідного суб’єкта господарювання у 2021 році).
У разі коли заходи державного фінансового контролю щодо суб’єкта господарювання у 2021 році не здійснювалися, відповідні довідки для перерахування субвенції не вимагаються.
3. Підставою для проведення розрахунків з погашення заборгованості з різниці в тарифах є договір про організацію взаєморозрахунків, який укладається суб’єктами господарювання та іншими учасниками розрахунків з погашення заборгованості (далі - учасники розрахунків) за наявності в учасників розрахунків кредиторської та/або дебіторської заборгованості (без урахування пені, штрафних і фінансових санкцій).
Примірний договір про організацію взаєморозрахунків наведений у додатку 2.
Кількість сторін зазначеного договору є необмеженою та визначається такою кількістю учасників розрахунків, виконання договору якими забезпечить погашення заборгованості з різниці в тарифах і надходження до державного бюджету (1082-20) коштів у повному обсязі.
Учасниками розрахунків є:
структурні підрозділи з питань фінансів обласних, Київської міської держадміністрацій, Донецької та Луганської обласних військово-цивільних адміністрацій;
виконавчі органи з питань фінансів сільських, селищних, міських рад (далі - місцеві фінансові органи);
суб’єкти господарювання та їх правонаступники;
НАК "Нафтогаз України", її дочірні підприємства (дочірня компанія "Газ України", АТ "Укргазвидобування", АТ "Укртрансгаз");
оператори газорозподільних систем;
ТОВ "Оператор газотранспортної системи України";
оператори системи розподілу;
електропостачальники;
державне підприємство "Енергоринок";
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго";
виробники електричної енергії.
Учасниками розрахунків можуть бути суб’єкти господарювання незалежно від форми власності.
4. Суб’єктами господарювання у сфері теплопостачання насамперед проводяться взаєморозрахунки з погашення заборгованості за природний газ, використаний для виробництва теплової та/або електричної енергії, перед НАК "Нафтогаз України" та її дочірньою компанією "Газ України", крім випадків, коли у таких суб’єктів господарювання наявна заборгованість за теплову енергію, отриману для її подальшого постачання споживачам, перед теплогенеруючими організаціями, які мають заборгованість перед НАК "Нафтогаз України" за природний газ, використаний для виробництва теплової та/або електричної енергії.
За наявності у суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання заборгованості за теплову енергію, отриману для її подальшого постачання споживачам, перед теплогенеруючими організаціями, які мають заборгованість перед НАК "Нафтогаз України" та її дочірньою компанією "Газ України" за природний газ, використаний для виробництва теплової та/або електричної енергії, в договорі про організацію взаєморозрахунків обов’язково передбачаються умови щодо пріоритетного погашення заборгованості за теплову енергію перед такими теплогенеруючими організаціями з подальшим погашенням заборгованості теплогенеруючої організації перед НАК "Нафтогаз України".
Взаєморозрахунки можуть бути проведені між суб’єктами господарювання.
5. Учасники розрахунків підписують договори про організацію взаєморозрахунків або повертають їх суб’єкту господарювання разом із вмотивованою письмовою відмовою в їх підписанні у строк, що не перевищує трьох робочих днів з моменту подання таких договорів.
6. Суб’єкти господарювання та інші учасники розрахунків разом із договором про організацію взаєморозрахунків подають до місцевого фінансового органу:
1) копію протоколу засідання територіальної комісії з питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах;
2) розрахунки обсягу заборгованості з різниці в тарифах, оформлені відповідно до додатків 1-3 до Методики визначення заборгованості з різниці в тарифах, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 р. № 977;
3) акти звіряння заборгованості, складені учасниками розрахунків, із зазначенням суми заборгованості, яка обліковується на останній день місяця, що передує місяцю підписання договору про організацію взаєморозрахунків (у разі необхідності в акті зазначається сума заборгованості, не погашена на дату укладення відповідними учасниками розрахунків договору про організацію взаєморозрахунків);
4) довідку, видану територіальним органом ДПС, про розмір податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на додану вартість, що сплачується підприємствами електроенергетичної галузі, підприємствами, що провадять діяльність з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, надають послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, станом на 1 грудня 2021 р., що залишився несплаченим/непогашеним станом на дату формування цієї довідки (у разі проведення розрахунків з погашення заборгованості з різниці в тарифах за рахунок надходжень, визначених пунктом 14 статті 11 Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік") (далі - довідка про розмір податкового боргу).
7. Для проведення розрахунків з погашення заборгованості з різниці в тарифах за рахунок надходжень, визначених пунктом 13 статті 11 Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", АТ "Укргазвидобування" подає Мінрегіону довідку про обсяг грошових зобов’язань з рентної плати за користування надрами для видобування природного газу (у тому числі розстрочених та/або відстрочених грошових зобов’язань), що підлягатимуть перерахуванню до спеціального фонду державного бюджету на виконання пункту 13 статті 11 Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік".
8. Місцеві фінансові органи на підставі отриманих відповідно до пункту 6 цих Порядку та умов документів формують реєстри договорів, які не пізніше наступного робочого дня за днем їх отримання надсилаються структурним підрозділам з питань фінансів обласних, Київської міської держадміністрацій, Донецької та Луганської обласних військово-цивільних адміністрацій разом з копіями договорів про організацію взаєморозрахунків та у разі проведення розрахунків з погашення заборгованості з різниці в тарифах за рахунок надходжень, визначених пунктом 14 статті 11 Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", копіями довідок про розмір податкового боргу.
Одночасно місцеві фінансові органи надсилають органам Казначейства, в яких відкриті рахунки учасників розрахунків, договори про організацію взаєморозрахунків.
9. Структурні підрозділи з питань фінансів обласних, Київської міської держадміністрацій, Донецької та Луганської обласних військово-цивільних адміністрацій на підставі отриманих від місцевих фінансових органів документів формують зведений реєстр договорів та разом з копіями договорів про організацію взаєморозрахунків та копіями довідок про розмір податкового боргу (за наявності) подають їх до Мінрегіону не пізніше наступного робочого дня за днем їх отримання.
10. Мінрегіон узагальнює подані відповідно до пункту 9 цих Порядку та умов документи, формує узагальнений реєстр договорів про організацію взаєморозрахунків і їх учасників та подає його разом з розподілом коштів субвенції у розрізі місцевих бюджетів Казначейству для фінансування.
Копія узагальненого реєстру договорів про організацію взаєморозрахунків надсилається Мінрегіоном до Мінекономіки.
Узагальнений реєстр договорів про організацію взаєморозрахунків і їх учасників та розподіл коштів субвенції у розрізі місцевих бюджетів подається Мінрегіоном до Казначейства невідкладно по мірі надходження до Мінрегіону зведених реєстрів, але не пізніше 28 грудня 2021 року.
Реєстр, зведений реєстр та узагальнений реєстр формуються згідно з примірною формою, наведеною у:
додатку 3 - у разі проведення розрахунків з погашення заборгованості з різниці в тарифах за рахунок надходжень, визначених пунктом 13 статті 11 Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік";
додатку 4 - у разі проведення розрахунків з погашення заборгованості з різниці в тарифах за рахунок надходжень, визначених пунктом 14 статті 11 Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік".
У разі виявлення неточностей або невідповідностей у зведених реєстрах Мінрегіон не пізніше наступного робочого дня за днем їх отримання повертає структурним підрозділам з питань фінансів обласних, Київської міської держадміністрацій, Донецької та Луганської обласних військово-цивільних адміністрацій такі реєстри для доопрацювання.
11. Подання платіжних доручень до органів Казначейства на проведення взаєморозрахунків здійснюється учасниками розрахунків не пізніше робочого дня, наступного за днем подання договорів про організацію взаєморозрахунків до місцевих фінансових органів.
12. Казначейство перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів (1132-2010-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399; 2015 р., № 7, ст. 161), і Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами (z0130-13) , затвердженого наказом Мінфіну від 24 грудня 2012 р. № 1407, та узагальненого реєстру договорів про організацію взаєморозрахунків і їх учасників, а також розподілу коштів субвенції у розрізі місцевих бюджетів, поданих Мінрегіоном.
13. У разі проведення розрахунків за джерелами, визначеними пунктом 13 статті 11 Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", АТ "Укргазвидобування" за рахунок коштів, отриманих від НАК "Нафтогаз України" за природний газ, забезпечує:
перерахування коштів з рахунка, відкритого на ім’я АТ "Укргазвидобування" в Казначействі для проведення розрахунків, передбачених пунктом 27 статті 14 Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", на рахунки, відкриті в Казначействі для зарахування находжень до спеціального фонду державного бюджету, надходжень, передбачених пунктом 13 статті 11 Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік";
самостійну сплату з поточного рахунка, відкритого на ім’я АТ "Укргазвидобування" у банку, на рахунки для зарахування надходжень до загального фонду місцевих бюджетів рентної плати за користування надрами для видобування природного газу (у тому числі розстрочених та/або відстрочених грошових зобов’язань) пропорційно до суми коштів, фактично перерахованих цим товариством до спеціального фонду державного бюджету на виконання пункту 13 статті 11 Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", у співвідношенні 5 відсотків та 95 відсотків відповідно, визначеному з урахуванням положень пункту 4-2 статті 64 та пункту 4-1 статті 66 Бюджетного кодексу України, відповідно до статті 87 Податкового кодексу України (після завершення розрахунків за спеціальним фондом державного бюджету).
За результатами проведення розрахунків кошти, отримані НАК "Нафтогаз України" в погашення заборгованості за природний газ, перераховуються з рахунка, відкритого на ім’я НАК "Нафтогаз України" в Казначействі, на поточний рахунок, відкритий на ім’я НАК "Нафтогаз України" у банку, для ведення господарської діяльності.
14. Розрахунок надходжень до спеціального фонду державного бюджету за пунктом 13 статті 11 Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" здійснюється з урахуванням встановлених даним Законом вимог у межах суми надходжень від сплати рентної плати за користування надрами для видобування природного газу за спеціальним фондом державного бюджету згідно з додатком 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік".
Суми коштів, перераховані АТ "Укргазвидобування" до спеціального фонду державного бюджету на виконання пункту 13 статті 11 Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", враховуються в рахунок погашення наявної заборгованості та/або грошових зобов’язань (у тому числі розстрочених та/або відстрочених), із сплати рентної плати за користування надрами для видобування природного газу в інтегрованій картці платника податків у кожній територіальній громаді, а за їх відсутності - як переплата для врахування у майбутніх звітних періодах. Кошти, перераховані АТ "Укргазвидобування" до спеціального фонду державного бюджету, не підлягають поверненню на рахунок платника згідно із статтею 43 Податкового кодексу України.
Відповідна інформація подається Казначейством ДПС не пізніше наступного робочого дня з дати проведення таких розрахунків відповідно до Порядку взаємодії органів Державної казначейської служби України та органів Державної податкової служби України в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями (z1115-16) , затвердженого наказом Мінфіну від 18 липня 2016 р. № 621. Кошти в повному обсязі відображаються в інтегрованій картці платника податків за датою їх фактичного перерахування АТ "Укргазвидобування" до спеціального фонду державного бюджету та загального фонду місцевих бюджетів відповідно до пункту 13 цього Порядку.
15. Кошти субвенції з державного бюджету (1082-20) , не використані учасниками розрахунків на кінець звітного періоду, перераховуються в останній робочий день такого періоду органами Казначейства:
до державного бюджету відповідно до статті 57 Бюджетного кодексу України - у разі проведення розрахунків за рахунок джерел, визначених пунктом 13 статті 11 Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік";
до державного бюджету - у разі їх надходження до спеціального фонду державного бюджету відповідно до пункту 14 статті 11 Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік".
16. Обласні, Київська міська держадміністрації, Донецька та Луганська обласні військово-цивільні адміністрації розподіляють субвенцію між місцевими бюджетами на підставі проектів договорів про організацію взаєморозрахунків, а також можуть приймати рішення про централізоване перерахування субвенції без розподілу її між зазначеними бюджетами за згодою відповідних місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
17. Для проведення розрахунків з погашення заборгованості їх учасники відкривають рахунки в органах Казначейства.
18. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань та операції, пов’язані з використанням субвенції, здійснюються в установленому законодавством порядку.
19. Складення та подання бюджетної і фінансової звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим і ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
20. За результатами проведення розрахунків Казначейство подає Мінрегіону та Мінекономіки інформацію щодо проведених взаєморозрахунків, видатки за якими здійснено відповідно до цих Порядку та умов.
Додаток 1
до Порядку та умов

РОЗПОДІЛ

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення"

( Див. текст (1082-20) ) ( Див. текст (1730-19) )
(тис. гривень)
Назва місцевого бюджету
Обсяг субвенції із державного бюджету (1082-20)
місцевим бюджетам із спеціального фонду державного бюджету
Обласний бюджет: 
Вінницької області
286 573,4
Волинської області
153 556,4
Дніпропетровської області
1 529 454,5
Донецької області
3 985 147,8
Житомирської області
200 479,5
Закарпатської області
30 664,9
Запорізької області
369 171,4
Івано-Франківської області
439 625,4
Київської області
1 172 227,5
Кіровоградської області
418 385
Луганської області
793 981,2
Львівської області
1 474 576,8
Миколаївської області
466 130,5
Одеської області
733 031,5
Полтавської області
942 704,6
Рівненської області
518 036,1
Сумської області
480 142,1
Тернопільської області
525 400,7
Харківської області
9 014 342,5
Херсонської області
482 838,7
Хмельницької області
946 449,1
Черкаської області
152 679
Чернівецької області
125 165,6
Чернігівської області
319 931,4
Бюджет міста Києва
1 343 012,1
__________
Усього
26 903 707,7
Додаток 2
до Порядку та умов

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР

про організацію взаєморозрахунків

( Див. текст (1340-2021-пF104) )
Додаток 3
до Порядку та умов

Примірна форма

Реєстру/Зведеного реєстру/Узагальненого реєстру договорів про організацію взаєморозрахунків з погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення", за рахунок видатків спеціального фонду державного бюджету, джерелом формування яких є надходження, визначені пунктом 13 статті 11 Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", і їх учасників

( Див. текст (1340-2021-пF103) ) ( Див. текст (1730-19) ) ( Див. текст (1082-20) )
Додаток 4
до Порядку та умов

ПРИМІРНА ФОРМА

Реєстру/Зведеного реєстру/Узагальненого реєстру договорів про організацію взаєморозрахунків з погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення", за рахунок видатків спеціального фонду державного бюджету, джерелом формування яких є надходження, визначені пунктом 14 статті 11 Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" і їх учасників

( Див. текст (1340-2021-пF102) ) ( Див. текст (1730-19) ) ( Див. текст (1082-20) )
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 грудня 2021 р. № 1340

ЗМІНА,

що вноситься до Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість

( Див. текст (569-2014-п) )
Доповнити Порядок (569-2014-п) пунктом 29 такого змісту:
"29. Тимчасово, до 31 грудня 2021 р., електронне адміністрування податку в частині порядку надходжень податку до спеціального фонду державного бюджету, визначених пунктом 14 статті 11 Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" (далі - Закон), здійснюється з урахуванням таких особливостей:
для перерахування коштів з рахунків підприємств електроенергетичної галузі, підприємств, що провадять діяльність з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, надають послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, централізованого водопостачання і водовідведення, в системі електронного адміністрування податку, що надійшли відповідно до пункту 14 статті 11 Закону, до спеціального фонду державного бюджету ДПС формує та надсилає Казначейству коригуючі реєстри на суму наявного залишку узгоджених податкових зобов’язань, не сплачених до бюджету, строк сплати яких настав, що обліковується Казначейством до виконання у повному обсязі, із зазначенням рахунків для зарахування надходжень підприємств електроенергетичної галузі, підприємств, що провадять діяльність з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, надають послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, централізованого водопостачання і водовідведення, відповідно до пункту 14 статті 11 Закону до спеціального фонду державного бюджету;
на підставі отриманих від ДПС реєстрів Казначейство здійснює перерахування до спеціального фонду державного бюджету сум податкових зобов’язань, визначених пунктом 14 статті 11 Закону.".