БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
13.12.2021 № 4464/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 грудня 2021 р.
за № 1616/37238

Про затвердження Змін до Порядку автоматизованого арешту коштів боржників на рахунках у банках

Відповідно до пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228 (228-2014-п) , НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Порядку автоматизованого арешту коштів боржників на рахунках у банках (z0399-19) , затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 16 квітня 2019 року № 1203/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2019 року за № 399/33370, що додаються.
2. Державному підприємству "Національні інформаційні системи" (Бережний О.) разом з Департаментом державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (Кисельов М.) вжити заходів для забезпечення реалізації цього наказу.
3. Директорату правосуддя та кримінальної юстиції Міністерства юстиції України (Олійник О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 (493/92) "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України з питань виконавчої служби Гайченка А.
Міністр
Д. Малюська
ПОГОДЖЕНО:
Генеральний директор державного
підприємства "Національні інформаційні системи"
Перший заступник Міністра цифрової
трансформації України
В.о. Голови Національного банку України
О. Бережний
О. Вискуб
Ю. Гелетій
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
13 грудня 2021 року № 4464/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 грудня 2021 р.
за № 1616/37238

ЗМІНИ

до Порядку автоматизованого арешту коштів боржників на рахунках у банках

( Див. текст (z0399-19) )
1. Розділ II викласти в такій редакції:
"II. Порядок прийняття до виконання банками запитів органів державної виконавчої служби / приватних виконавців на отримання інформації стосовно наявності та стану рахунків боржника
1. Виконавець за допомогою АСВП створює запит на отримання інформації стосовно наявності та стану рахунків боржника (далі - запит), який має відповідати вимогам, установленим Правилами зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці (z0935-06) , затвердженими постановою Правління Національного банку України від 14 липня 2006 року № 267, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2006 року за № 935/12809 (далі - Правила).
Приватний виконавець після створення запиту накладає на нього кваліфікований електронний підпис із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання (далі - кваліфікований електронний підпис).
Державний виконавець після створення запиту накладає на нього кваліфікований електронний підпис та за допомогою АСВП передає його для подальшого підписання керівнику відповідного органу державної виконавчої служби.
Керівник відповідного органу державної виконавчої служби після перевірки запиту підписує його шляхом накладення на нього кваліфікованого електронного підпису. У разі негативного результату перевірки керівник органу державної виконавчої служби повертає запит державному виконавцю на доопрацювання.
Запити стають доступними для завантаження банками у день їх підписання уповноваженими особами.
2. Інформаційні системи банків (далі - ІСБ) за допомогою прикладного програмного інтерфейсу один раз на годину протягом робочого часу запитують інформацію щодо наявності запитів для їх виконання.
3. Після отримання запиту ІСБ негайно:
формує повідомлення про прийняття запиту до виконання банком і відправляє його до АСВП;
інформує відповідальну особу банку про необхідність виконання відповідних процедур згідно з внутрішніми правилами банку.
4. Не пізніше ніж за годину робочого часу після отримання запиту в ІСБ формується повідомлення, у якому зазначається інформація про наявність рахунків у боржника, а в разі їх наявності - номери рахунків і залишок коштів на них. Зазначене повідомлення негайно відправляється до АСВП.
У разі відмови в наданні інформації про наявність та стан рахунків боржника в ІСБ формується повідомлення з обґрунтуванням причини такої відмови, яке відправляється до АСВП.".
2. У пункті 2 розділу III та пункті 2 розділу IV слова "виконують запит" замінити словами "запитують інформацію".
Директор Директорату
правосуддя та кримінальної
юстиції
О. Олійник