БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
10.12.2021 № 4445/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 грудня 2021 р.
за № 1613/37235

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України

З метою забезпечення реалізації вимогстатей 2-1, 13-1 Закону України "Про нотаріат", Закону України (1618-20) "Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" та внесення змін до деяких законодавчих актів України" НАКАЗУЮ:
1. У Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України (z0282-12) , затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2012 року за № 282/20595:
1) у пункті 4 глави 1 розділу I слово "законодавством" замінити словом "Законом";
2) у главі 10 розділу II:
пункт 2 доповнити підпунктом 2.14 такого змісту:
"2.14. Якщо спадщина була відкрита на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь до початку тимчасової окупації та щодо якої спадкова справа була зареєстрована у Спадковому реєстрі, але не була закінчена, приватний нотаріус (державна нотаріальна контора), до якого (якої) звернувся спадкоємець для завершення спадкування, продовжує провадження такої спадкової справи на підставі відповідної заяви спадкоємця.
При прийнятті заяви нотаріус за даними Спадкового реєстру перевіряє наявність зареєстрованої спадкової справи, спадкового договору, заповіту.";
пункт 4 доповнити новим підпунктом 4.15 такого змісту:
"4.15. У разі звернення спадкоємця з заявою про видачу свідоцтва про право на спадщину для завершення спадкування щодо спадщини, яка була відкрита на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь до початку тимчасової окупації та щодо якої спадкова справа була зареєстрована у Спадковому реєстрі, але не була закінчена, приватний нотаріус (державна нотаріальна контора), до якого (якої) звернувся спадкоємець, має перевірити факти, передбачені законом, та витребувати необхідні документи.
За відсутності у спадкоємця необхідних для видачі свідоцтва про право на спадщину документів нотаріус роз’яснює йому процедуру вирішення зазначеного питання в судовому порядку.".
У зв’язку з цим підпункти 4.15-4.21 вважати відповідно підпунктами 4.16-4.22.
2. У Правилах ведення нотаріального діловодства (z1318-10) , затверджених наказом Міністерства юстиції України від 22 грудня 2010 року № 3253/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 грудня 2010 року за № 1318/18613:
1) у розділі IV:
у назві розділу слова "у разі зміни завідувача контори чи особи, відповідальної за ведення нотаріального діловодства та архіву, ліквідації контори, заміщення (зупинення нотаріальної діяльності), припинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса" замінити словами ", а також продовження провадження спадкової справи";
пункт 4.11 доповнити новими пунктами 4.11.4, 4.11.5 такого змісту:
"4.11.4. За заявою спадкоємця про завершення спадкування щодо спадщини, яка була відкрита на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь до початку тимчасової окупації та щодо якої спадкова справа була зареєстрована у Спадковому реєстрі, але не була закінчена, приватний нотаріус (контора) зобов’язаний(а) продовжити провадження такої спадкової справи, вести її до закінчення та зберігати у своєму архіві. Така заява подається до будь-якого приватного нотаріуса (контори).
Справжність підпису спадкоємця на заяві, яка надсилається поштою приватному нотаріусу (конторі) або подається від імені спадкоємця його представником, має бути засвідчена нотаріально.
4.11.5. Приватний нотаріус (контора), що продовжує провадження спадкової справи, яка була зареєстрована у Спадковому реєстрі, але не була закінчена, щодо спадщини, яка була відкрита на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь до початку тимчасової окупації:
формує на заміну нову спадкову справу, відповідно до розділу ХI цих Правил;
реєструє спадкову справу в книзі обліку і реєстрації спадкових справ (додаток 10) з присвоєнням нового номеру спадкових справи за книгою;
реєструє спадкову справу в алфавітній книзі обліку спадкових справ (додаток 7);
реєструє у Спадковому реєстрі зміну місця зберігання спадкової справи та продовження провадження спадкової справи, номер спадкової справи, яка заведена на заміну (попередній номер спадкової справи та дата її заведення до заміни зазначається у додаткових відомостях реєстру).";
2) пункт 11.1 розділу ХI після слова "відказування" доповнити словами ", заява спадкоємця про завершення спадкування щодо спадщини, яка була відкрита на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь до початку тимчасової окупації та щодо якої спадкова справа була зареєстрована у Спадковому реєстрі, але не була закінчена,".
3. У Положенні про Спадковий реєстр (z0831-11) , затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 07 липня 2011 року № 1810/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11 липня 2011 року за № 831/19569:
1) підпункт 1.3.1 пункту 1.3 розділу I після слова "справ" доповнити словами ", а також змін до них,";
2) у пункті 2.2 розділу II:
після слова "справу" доповнити словами ", а також зміни до неї";
підпункт 2.2.2 після слова "зберігання" доповнити словами "(номера, дати та місця продовження провадження спадкової справи, яка заведена на заміну (у разі продовження провадження спадкової справи), зміна місця зберігання)";
підпункт 2.2.5 після слова "відомостей" доповнити словами "(зазначається інформація про: документ, на підставі якого до спадкової справи вносяться зміни (заява, акт прийому-передачі тощо), попередній номер спадкової справи та дата її заведення до заміни тощо)".
3) у додатку 5:
заголовок заяви після слова "справи" доповнити словами "/продовження провадження спадкової справи";
у розділі "Відомості про спадкову справу" заяви:
після слів "Номер спадкової справи" доповнити словами "(номер спадкової справи, заведеної на заміну)";
після слів "Дата заведення спадкової справи" доповнити словами "(дата заведення спадкової справи на заміну)".
5. Департаменту приватного права (Ференс О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 (493/92) "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
6. Департаменту нотаріату (Бондаренко В.), начальникам міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України забезпечити належне виконання цього наказу.
7. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Горовця Є.
Міністр
Д. Малюська
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної архівної служби України
Генеральний директор державного підприємства
"Національні інформаційні системи"
А. Хромов
О. Бережний