БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
24.11.2021 № 1151
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 грудня 2021 р.
за № 1585/37207

Про внесення змін до деяких рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до пункту 13 частини першої статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 червня 2020 року № 319 (z0868-20) "Про затвердження Положення про порядок атестації фахівців з питань ринків капіталу та організованих товарних ринків", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2020 року за № 868/35151, такі зміни:
у пункті 4 слова та цифри "01 січня 2022 року" замінити словами та цифрами "01 вересня 2022 року";
у пункті 5:
слова та цифри "31 грудня 2021 року" замінити словами та цифрами "31 серпня 2022 року";
слова та цифри "01 січня 2022 року" замінити словами та цифрами "01 вересня 2022 року";
у пункті 7( z0868-20 ) слова та цифри "01 січня 2022 року" замінити словами та цифрами "01 вересня 2022 року".
2. У абзацах першому і другому пунктів 2, 3 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 травня 2021 року № 276 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках - діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 травня 2021 року за № 692/36314 (z0692-21) , слово "квітня" замінити словом "грудня".
3. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:
подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Лібанова М.
Голова Комісії
Р. Магомедов