БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
16.11.2021 № 618
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 грудня 2021 р.
за № 1580/37202

Про втрату чинності деяких наказів Міністерства транспорту України та Міністерства інфраструктури України

Відповідно до Закону України (1054-20) "Про внутрішній водний транспорт", підпункту 1 пункту 3, підпункту 2 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року № 460 (460-2015-п) , абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 (731-92-п) "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства України, НАКАЗУЮ:
1. Визнати такими, що втратили чинність:
1) наказ Міністерства транспорту України від 27 березня 1998 року № 93 (z0233-98) "Про затвердження Положення про збір за реєстрацію суден у Державному судновому реєстрі України і Судновій книзі України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 квітня 1998 року за № 233/2673 (зі змінами);
2) наказ Міністерства інфраструктури України від 09 листопада 2012 року № 665 (z1993-12) "Про затвердження Порядку видачі одноразових тимчасових дозволів на захід до річкових портів України суднам під прапорами держав, з якими не укладено міжнародних договорів про судноплавство на внутрішніх водних шляхах", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 листопада 2012 року за № 1993/22305 (зі змінами).
2. Управлінню морського та річкового транспорту забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Сектору зовнішніх комунікацій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства інфраструктури України.
4. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України (1054-20) "Про внутрішній водний транспорт", але не раніше дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр
О. Кубраков
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної прикордонної служби України
Голова Державної митної служби України
Голова Державної служби морського
та річкового транспорту України
С. Дейнеко
П. Рябікін
В. Кіндратів