БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
РІШЕННЯ
18.11.2021 № 1163
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 грудня 2021 р.
за № 1581/37203

Про внесення змін до пункту 3.33 розділу ІІІ Положення про порядок проведення перевірок учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Відповідно до пункту 1 частини четвертої статті 12, частини четвертої статті 17, статті 32 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до пункту 3.33 розділу III Положення про порядок проведення перевірок учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 серпня 2012 року № 16, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 вересня 2012 року за № 1495/21807 (z1495-12) , шляхом заміни абзацу першого трьома абзацами такого змісту:
"3.33. Звіт про перевірку:
складається у паперовій або електронній формі;
містить загальний висновок про результати проведеної перевірки, а також у разі необхідності - рекомендації та/або вимоги до банку щодо усунення порушень у визначені строки (терміни), іншу інформацію.".
У зв’язку з цим абзаци другий-четвертий вважати відповідно абзацами четвертим-шостим.
2. Відділу методології та стратегічного планування разом з департаментом правового забезпечення подати це рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
3. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.
4. Управлінню зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційному вебсайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб після його державної реєстрації.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника директора-розпорядника Ольгу Білай.
Директор-розпорядник
С. Рекрут
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник
Міністра цифрової трансформації України
О. Вискуб