БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
07.12.2021 N 4592/ІПК/99-00-21-02-02-06
Державна податкова служба України розглянула звернення Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - Товариство) щодо окремих питань оподаткування податком на прибуток підприємств операцій з безоплатного перерахування коштів та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), у межах повноважень повідомляє.
Згідно із запитом Товариство, що є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах, планує перерахувати грошові кошти у вигляді благодійного внеску на рахунок громадської організації.
Товариство звертається з питанням:
Чи коригується фінансовий результат до оподаткування на суму сплаченого благодійного внеску на користь громадської організації?
Об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств, на підставі абзацу першого пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу (2755-17) , є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.
Відповідно до абз. першого підпункту 140.5.9 пункту 140.5 ст. 140 Кодексу (2755-17) фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг (крім неприбуткової організації, яка є об'єднанням страховиків, якщо участь страховика у такому об'єднанні є умовою проведення діяльності такого страховика відповідно до закону, та неприбуткових організацій, до яких застосовуються положення підпункту 140.5.14 цього пункту), у розмірі, що перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.
Підпунктом 140.5.14 п. 140.5 ст. 140 Кодексу (2755-17) встановлено, що фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року суб'єктам сфери фізичної культури і спорту, а саме дитячо-юнацьким спортивним школам, центрам олімпійської підготовки, школам вищої спортивної майстерності, центрам фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, спортивним федераціям з олімпійських видів спорту, що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг у розмірі, що перевищує 8 відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.
Неприбутковими підприємствами, установами та організаціями на підставі підпункту 14.1.121 п. 14.1 ст. 14 Кодексу (2755-17) є неприбуткові підприємства, установи та організації, які не є платниками податку на прибуток підприємств відповідно до п. 133.4 ст. 133 Кодексу (2755-17) .
Згідно з пп. 133.4.6 п. 133.4 ст. 133 Кодексу (2755-17) до неприбуткових організацій, що відповідають вимогам пункту 133.4 ст. 133 Кодексу (2755-17) і не є платниками податку на прибуток підприємств, зокрема, можуть бути віднесені громадські об'єднання.
Таким чином, у разі проведення платником податку на прибуток операції з безоплатного перерахування коштів громадській організації, яка не відноситься до переліку суб'єктів сфери фізичної культури і спорту, які визначені у підпункті 140.5.14 п. 140.5 ст. 140 Кодексу (2755-17) , але включена до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого перерахування, такий платник податку збільшує фінансовий результат податкового (звітного) періоду на суму таких коштів, безоплатно перерахованих протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, у розмірі, що перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року, у порядку, встановленому підпунктом 140.5.9 пункту 140.5 ст. 140 Кодексу (2755-17) .
Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу (2755-17) ).