БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
16.12.2021  № 142

Про регламент роботи системи електронних платежів Національного банку України та порядок роботи банківської системи України в період завершення звітного року, а також про перенесення робочих днів банківської системи України у 2022 році

Відповідно до статей 7, 56 Закону України "Про Національний банк України", розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2021 року № 1004-р (1004-2021-р) "Про перенесення робочих днів у 2022 році", з метою визначення Національним банком України регламенту роботи системи електронних платежів Національного банку України і порядку роботи банківської системи України в період завершення звітного року та у зв’язку з перенесенням робочих днів у 2022 році Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити:
1) регламент роботи системи електронних платежів Національного банку України та порядок роботи банківської системи України в період завершення звітного року згідно з додатком 1 до цієї постанови;
2) порядок роботи з готівкою в банківській системі України в період завершення звітного року згідно з додатком 2 до цієї постанови;
3) строки подання статистичної звітності в період завершення звітного року згідно з додатком 3 до цієї постанови.
2. Перенести у 2022 році дні роботи банківської системи України з:
1) понеділка 07 березня на суботу 12 березня;
2) понеділка 27 червня на суботу 02 липня.
3. Міжбанківські перекази через систему електронних платежів Національного банку України (далі - СЕП) здійснюються:
1) 12 березня 2022 року датою банківського дня 12 березня 2022 року;
2) 02 липня 2022 року датою банківського дня 02 липня 2022 року;
3) у період з 05 до 08 березня 2022 року датою банківського дня 09 березня 2022 року;
4) у період з 25 до 28 червня 2022 року датою банківського дня 29 червня 2022 року.
4. Банки зобов’язані:
1) організувати роботу щодо своєчасної виплати пенсій, соціальних доплат, інших грошових виплат і забезпечити безперебійну роботу банкоматів, організувати їх підкріплення готівкою різних номіналів;
2) реєструвати та відображати операції в бухгалтерському обліку згідно з пунктом 15 розділу І Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України (v0075500-18) , затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 липня 2018 року № 75 (далі - Положення № 75);
3) повідомити клієнтів про режим роботи в дні, зазначені в пункті 2 цієї постанови.
5. Банки мають право 07 березня і 27 червня 2022 року здійснювати касові операції з клієнтами без відкриття операційного дня банку (за потреби).
Операції, здійснені банком, мають бути зареєстровані та відображені в бухгалтерському обліку згідно з пунктом 15 розділу І Положення № 75 (v0075500-18) .
6. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 16 грудня 2020 року № 159 (v0159500-20) "Про регламент роботи системи електронних платежів Національного банку України та порядок роботи банківської системи України в період завершення звітного року".
7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Олексія Шабана.
8. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, та діє до 31 липня 2022 року.
Голова
К. Шевченко
Додаток 1
до постанови Правління
Національного банку України
16.12.2021  № 142

РЕГЛАМЕНТ

роботи системи електронних платежів Національного банку України та порядок роботи банківської системи України в період завершення звітного року 30 грудня 2021 року

1. Система електронних платежів Національного банку України (далі - СЕП) працює відповідно до Технологічного регламенту роботи системи електронних платежів Національного банку України, затвердженого рішенням Правління Національного банку України від 25 лютого 2020 року № 142-рш (зі змінами), до 24.00.
2. Кліринг та розрахунки в системі Центрального маршрутизатора та розрахунково-клірингового центру Національної платіжної системи "Український платіжний простір" (далі - ЦМРКЦ НПС "ПРОСТІР") виконуються у звичайному режимі.
3. Система електронної пошти Національного банку України працює в звичайному режимі.
4. Депозитарій Національного банку України працює в звичайному режимі.
5. Валютний ринок України, Система кількісного обліку депозитних сертифікатів СЕРТИФ (далі - Система СЕРТИФ) працюють у звичайному режимі.
6. Платежі в іноземній валюті від Державної казначейської служби України через Національний банк України та АТ "Укрексімбанк" проводяться до 16.00.
7. Офіційний курс гривні до іноземних валют та облікова ціна банківських металів, установлений/розрахована Національним банком України 30 грудня 2021 року відповідно до переліків іноземних валют та банківських металів, до яких Національний банк України встановлює/розраховує офіційний курс гривні та облікову ціну щоденно, діятимуть з 31 грудня 2021 року до 04 січня 2022 року (уключно).
8. Національний банк України 30 грудня 2021 року встановлює офіційний курс гривні до іноземних валют відповідно до переліку іноземних валют, до яких Національний банк України встановлює офіційний курс гривні один раз на місяць. Такий курс діятиме з 01 січня 2022 року до 31 січня 2022 року.
31 грудня 2021 року
9. Початкові платежі через СЕП здійснюються до 13.00:
1) між банківськими установами, підпорядкованими одній юридичній особі;
2) усіма учасниками СЕП на адресу Національного банку України та органів Державної казначейської служби України;
3) Національним банком України та органами Державної казначейської служби України на адресу всіх учасників СЕП.
10. Розрахунки за платежами з погашення та обслуговування державного боргу між Державною казначейською службою України та Національним банком України в національній валюті проводяться до 12.30.
11. Банківський день у СЕП закінчується о 13.00.
12. Операційний день Системи СЕРТИФ закінчується о 13.00. Система СЕРТИФ забезпечує виключно операції Національного банку України з регулювання ліквідності банківської системи, а також розрахунки за операціями з депозитними сертифікатами, що виконуються за принципом "поставка без оплати".
13. Операційний день депозитарію Національного банку України закінчується о 18.00.
Депозитарій Національного банку України:
1) до 13.00 забезпечує виключно операції зі сплати доходу та погашення державних цінних паперів, операції Національного банку України з регулювання ліквідності банківської системи, а також розрахунки за операціями з цінними паперами, що виконуються за принципом "поставка без оплати";
2) до 18.00 забезпечує виключно дії щодо забезпечення передавання облігацій місцевих позик на депозитарне обслуговування до Центрального депозитарію цінних паперів.
14. Платежі через Національний банк України в іноземній валюті проводяться до 12.30 з датою валютування не раніше 04 січня 2022 року.
15. Валютний ринок України працює з урахуванням особливостей роботи СЕП.
Автоматизована інформаційна система Національного банку України "Кредитні договори з нерезидентами" працює у звичайному режимі.
16. ЦМРКЦ НПС "ПРОСТІР" не виконує клірингу за операціями, здійсненими за електронними платіжними засобами НПС "ПРОСТІР". Розрахунковий банк не здійснює розрахунки між учасниками НПС "ПРОСТІР". Процеси авторизації в системі ЦМРКЦ виконуються в автоматичному режимі (24/7/365).
17. Система електронної пошти Національного банку України працює в звичайному режимі.
01-03 січня 2022 року
18. 01 січня 2022 року банківський день у СЕП починається о 9.00 з датою банківського дня 04 січня 2022 року.
19. Міжбанківські перекази через СЕП у період з 01 до 03 січня 2022 року (включно) здійснюються датою банківського дня 04 січня 2022 року.
20. Учасники СЕП самостійно приймають рішення щодо дати початку роботи в СЕП у період з 01 до 03 січня 2022 року (включно) відповідно до власних потреб та потреб своїх клієнтів.
21. У період з 01 до 03 січня 2022 року (включно):
1) банки самостійно приймають рішення щодо здійснення валютних операції з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти на валютному ринку України, з урахуванням роботи СЕП. Готівковий валютний ринок працює у звичайному режимі;
2) Система СЕРТИФ не працює;
3) автоматизована інформаційна система Національного банку України "Кредитні договори з нерезидентами" працює у звичайному режимі;
4) операційний день депозитарію Національного банку України не розпочинається;
5) ЦМРКЦ НПС "ПРОСТІР" не виконує клірингу за операціями, здійсненими за електронними платіжними засобами НПС "ПРОСТІР". Розрахунковий банк не здійснює розрахунки між учасниками НПС "ПРОСТІР". Процеси авторизації в системі ЦМРКЦ виконуються в автоматичному режимі (24/7/365).
04 січня 2022 року
22. Банківська система України працює у звичайному режимі.
23. СЕП, Система СЕРТИФ, депозитарій Національного банку України, автоматизована інформаційна система Національного банку України "Кредитні договори з нерезидентами", система електронної пошти Національного банку України працюють у звичайному режимі.
24. Кліринг та розрахунки в системі ЦМРКЦ між учасниками НПС "ПРОСТІР" виконуються у звичайному режимі.
07-09 січня 2022 року
25. Міжбанківські перекази через СЕП у період з 07 до 09 січня 2022 року (включно) здійснюються датою банківського дня 10 січня 2022 року.
26. ЦМРКЦ НПС "ПРОСТІР" не виконує клірингу за операціями, здійсненими за електронними платіжними засобами НПС "ПРОСТІР". Розрахунковий банк не здійснює розрахунків між учасниками НПС "ПРОСТІР". Процеси авторизації в системі ЦМРКЦ НПС "ПРОСТІР" виконуються в автоматичному режимі (24/7/365).
Додаток 2
до постанови Правління
Національного банку України
16.12.2021  № 142

ПОРЯДОК

роботи з готівкою в банківській системі України в період завершення звітного року 30 грудня 2021 року

1. Банки зобов’язані для забезпечення безперебійної діяльності банківської системи України та своєчасної виплати заробітної плати, пенсій, соціальних доплат, інших грошових виплат:
1) отримати в Національному банку України та/або в уповноваженому банку готівку для підкріплення операційних кас;
2) здійснити розрахунки за готівку.
31 грудня 2021 року
2. Національний банк України в разі потреби здійснює до 12.00 у встановленому порядку:
1) підкріплення операційних кас банків;
2) надання дозволів уповноваженим банкам на зменшення запасів готівки Національного банку України.
01-03 січня 2022 року (уключно),
07-09 січня 2022 року (уключно)
3. Банки мають право здійснювати касові операції з 01 до 03 січня 2022 року (уключно) та з 07 до 09 січня 2022 року (уключно). Ці операції мають бути зареєстровані та відображені в бухгалтерському обліку згідно з пунктом 15 розділу І Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України (v0075500-18) , затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 липня 2018 року № 75.
4. Банкам забезпечити безперебійну роботу банкоматів, підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів.
04 січня 2022 року
5. Емісійно-касові операції здійснюються в банківській системі України в звичайному порядку.
Додаток 3
до постанови Правління
Національного банку України
16.12.2021  № 142

Строки подання

статистичної звітності в період завершення звітного року

1. Файли з показниками статистичної звітності, що не зазначені в цьому додатку, подаються в установлені Національним банком України строки без змін.
31 грудня 2021 року
2. Статистична звітність подається у звичайному режимі.
04 січня 2022 року
3. Банки складають баланс за 31 грудня 2021 року із залишками коштів на рахунках класів 6 та 7 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України (v0089500-17) , затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року № 89 (зі змінами), і подають у файлі 01X "Дані про залишки на рахунках" відповідно до Правил організації статистичної звітності (v0120500-18) , що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120 (зі змінами) (далі - Правила № 120), із звітною датою 04 січня 2022 року до 16.00.
05 січня 2022 року
4. Банки та інкасаторські компанії подають файл 12Х "Дані про касові обороти банку/інкасаторської компанії" відповідно до Правил № 120 (v0120500-18) із звітною датою 01 січня 2022 року до 17.00.
12 січня 2022 року
5. Банки та інкасаторські компанії подають файл 13X "Дані про касові обороти та залишки готівки в касах банку/в касах інкасаторської компанії" відповідно до Правил № 120 (v0120500-18) із звітною датою 01 січня 2022 року без звіряння із файлом 02X "Дані про обороти та залишки на рахунках" відповідно до Правил № 120 до 17.00.
21 січня 2022 року
6. Банки подають файли 02Х "Дані про обороти та залишки на рахунках" відповідно до Правил № 120 (v0120500-18) із звітною датою 01 січня 2022 року з урахуванням усіх здійснених коригуючих проводок за грудень 2021 року до 17.00.
24 січня 2022 року
7. Банки подають файли відповідно до Правил № 120 (v0120500-18) зі звітною датою 01 січня 2022 року:
1) 08X "Дані про цінні папери, випущені банком, кредиторську заборгованість, похідні фінансові зобов’язання, доходи та витрати банку (за класифікаціями контрагентів і рахунків)";
2) 48X "Дані про двадцять найбільших учасників банку";
3) D6X "Дані про депозити (за класифікаціями видів депозитів та контрагентів)";
4) I6X "Дані про процентні ставки за непогашеними сумами депозитів (за класифікаціями видів депозитів та контрагентів)" відповідно.
8. Банки та інкасаторські компанії подають файл 13X "Дані про касові обороти та залишки готівки в касах банку/в касах інкасаторської компанії" відповідно до Правил № 120 (v0120500-18) зі звітною датою 01 січня 2022 року після звіряння із файлом 02X "Дані про обороти та залишки на рахунках" відповідно до Правил № 120 до 17.00.
25 січня 2022 року
9. Банки подають файли відповідно до Правил № 120 (v0120500-18) зі звітною датою 01 січня 2022 року:
1) 07X "Дані про цінні папери в активах банку, інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, дебіторську заборгованість, похідні фінансові активи (за класифікаціями контрагентів і рахунків)";
2) 6BX "Дані про розмір кредитного ризику за активними банківськими операціями";
3) D5X "Дані про кредити (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)";
4) I5X "Дані про процентні ставки за непогашеними сумами кредитів (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)".
27 січня 2022 року
10. Банки подають файли відповідно до Правил № 120 (v0120500-18) зі звітною датою 01 січня 2022 року:
1) Е8Х "Дані про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку";
2) F8X "Дані про кількість кредитних договорів та обсяги заборгованості за ними".
28 січня 2022 року
11. Банки подають дані у форматі JSON, які необхідні для формування інформації про кредитні операції банку з боржником - фізичною/юридичною особою відповідно до Правил № 120 (v0120500-18) зі звітною датою 01 січня 2022 року.
31 січня 2022 року
12. Банки подають файли відповідно до Правил № 120 (v0120500-18) зі звітною датою 01 січня 2022 року:
1) 6FX "Дані про контрагента/пов’язану з банком особу";
2) 6GX "Дані за договором за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами";
3) 6HX "Дані за валютами та траншами за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами";
4) 6IX "Дані за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами";
5) D9X "Дані про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників контрагентів банку";
6) F9X "Дані про операції довірчого управління";
7) 4CX "Дані про пов’язаних із банком осіб".
07 лютого 2022 року
13. Банки подають файли відповідно до Правил № 120 (v0120500-18) зі звітною датою 01 січня 2022 року:
1) 3ВХ "Дані про фінансову звітність підприємств - боржників банку";
2) 3VX "Дані про підприємства - боржників банку".