БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
20.12.2021  № 318

Про затвердження загального табеля (переліку) форм державних статистичних спостережень на 2022 рік

Відповідно до підпункту 14 пункту 4 та пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481 (481-2014-п) (зі змінами), та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості інформації щодо проведення у 2022 році державних статистичних спостережень НАКАЗУЮ:
1. Затвердити загальний табель (перелік) форм державних статистичних спостережень на 2022 рік, що додається.
2. Департаменту координації процесу збирання даних (Правосуд О.Ф.) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О.А.) цей наказ в електронній формі для оприлюднення на офіційному вебсайті Держстату.
3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О.А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Держстату протягом трьох робочих днів після отримання його електронної версії.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова
І. Вернер
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби
статистики
20 грудня 2021 року № 318

ЗАГАЛЬНИЙ ТАБЕЛЬ

(ПЕРЕЛІК) ФОРМ ДЕРЖАВНИХ СТАТИСТИЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ на 2022 рік

ПЕРЕДМОВА
Загальний табель (перелік) форм державних статистичних спостережень на 2022 рік (далі - табель) розроблено відповідно до плану державних статистичних спостережень на 2022 рік (1497-2021-р) (далі - план), затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів Україні від 24 листопада 2021 року № 1497-р, з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості інформації щодо державних статистичних спостережень.
Табель містить перелік форм державних статистичних спостережень: форм звітності, анкет, інших статистичних формулярів, необхідних для проведення державних статистичних спостережень (далі - форми).
Форми звітності державних органів (крім органів державної статистики) та органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб, що займаються діяльністю, пов'язаною із збиранням та використанням адміністративних даних, до табеля не включені.
Перелік форм структурований відповідно до плану (1497-2021-р) . По кожній формі, згідно з наказом про її затвердження, наводиться її найменування, індекс і періодичність, зазначається, хто подає, та встановлюються строки подання.
З електронною версією табеля можна ознайомитись на вебсайті Державної служби статистики України: www.ukrstat.gov.ua.

1 Демографічна та соціальна статистика

№ з/п
Найменування форми, дата та номер наказу щодо її затвердження
Індекс форми
Періодичність
Хто подає
Строк подання
1.02 Ринок праці
1.02.01 Зайнятість та безробіття
1.
Анкета домогосподарства (05.04.2021 № 69 (v0069832-21)
(у редакції наказу Держстату від 06.07.2021 № 178))
1-ОРС
місячна
домогосподарства, фізичні особи
у термін, установлений територіальним органом Держстату
2.
Анкета обстеження робочої сили (05.04.2021 № 69 (v0069832-21)
)
2-ОРС
місячна
домогосподарства, фізичні особи
у термін, установлений територіальним органом Держстату
3.
Модуль обстеження робочої сили щодо трудової міграції населення (05.04.2021 № 69 (v0069832-21)
)
1-ОРС (ТМ)
один раз на п'ять років
домогосподарства, фізичні особи
у термін, установлений територіальним органом Держстату
4.
Модуль обстеження робочої сили щодо трудової міграції населення (05.04.2021 № 69 (v0069832-21)
)
2-ОРС (ТМ)
один раз на п'ять років
домогосподарства, фізичні особи
у термін, установлений територіальним органом Держстату
5.
Модуль обстеження робочої сили щодо трудової міграції населення (05.04.2021 № 69 (v0069832-21)
)
2-ОРС (ТМ-П)
один раз на п'ять років
домогосподарства, фізичні особи
у термін, установлений територіальним органом Держстату
1.02.02 Оплата праці та соціально-трудові відносини
6.
Звіт із праці (25.06.2021 № 135 (v0135832-21)
)
1-ПВ (v0135832-21)
місячна
юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб
не пізніше 7-го числа місяця, наступного за звітним періодом
7.
Звіт із праці (25.06.2021 № 135 (v0135832-21)
)
1-ПВ (v0135832-21)
квартальна
юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб
не пізніше 7-го числа місяця, наступного за звітним періодом
8.
Звіт про заборгованість з оплати праці (25.06.2021 № 136 (v0136832-21)
)
3-борг (v0136832-21)
місячна
юридичні особи
не пізніше 7-го числа кожного місяця
9.
Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (25.06.2021 № 170 (v0170832-21)
)
1-ПВ (умови праці) (v0170832-21)
один раз на два роки
юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб
не пізніше 28 лютого
1.05 Доходи та умови життя
1.
Контрольна картка складу домогосподарства (01.06.2018 № 92)
1-УЖД
квартальна
домогосподарства, фізичні особи
у термін, установлений територіальним органом Держстату
2.
Запитальник основного інтерв'ю (06.07.2021 № 179 (v0179832-21)
)
2-УЖД
один раз на рік
домогосподарства, фізичні особи
у термін, установлений територіальним органом Держстату
3.
Щоденник поточних витрат домогосподарства (31.05.2019 № 184)
3-УЖД
два рази на квартал
домогосподарства, фізичні особи
у термін, установлений територіальним органом Держстату
4.
Журнал квартальних витрат (31.05.2019 № 184)
4-УЖД
квартальна
домогосподарства, фізичні особи
не підлягає поверненню до територіального органу Держстату
5.
Квартальний запитальник про витрати і доходи домогосподарства (05.04.2021 № 70 (v0070832-21)
)
5-УЖД
квартальна
домогосподарства, фізичні особи
у термін, установлений територіальним органом Держстату
6.
Будівництво та ремонт (31.05.2019 № 184)
Анкета № 1
квартальна
домогосподарства, фізичні особи
у термін, установлений територіальним органом Держстату
7.
Стан здоров'я членів домогосподарства. Наявність товарів тривалого користування (05.04.2021 № 70 (v0070832-21)
)
Анкета № 2
один раз на два роки
домогосподарства, фізичні особи
у термін, установлений територіальним органом Держстату
8.
Самооцінка доходів домогосподарства. Доступ домогосподарств до інформаційно-комунікаційних технологій (05.04.2021 № 70 (v0070832-21)
)
Анкета № 3
один раз на рік
домогосподарства, фізичні особи
у термін, установлений територіальним органом Держстату
1.07 Населені пункти та житло
1.
Житловий фонд станом на 1 січня 20__ року (22.06.2021 № 121)
1-житлофонд
річна
юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають на балансі та/або експлуатують житловий фонд; надають послугу з управління багатоквартирним будинком; органи місцевого самоврядування - про індивідуальні (садибні) житлові будинки, що перебувають на праві приватної власності у громадян у сільській місцевості
не пізніше 28 лютого
2.
Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг (22.06.2021 № 122 (v0122832-21)
)
1-заборгованість (ЖКГ) (v0122832-21)
квартальна
юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які надають населенню житлово-комунальні послуги
не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом

2 Економічна статистика

№ з/п
Найменування форми, дата та номер наказу щодо її затвердження
Індекс форми
Періодичність
Хто подає
Строк подання
2.01 Макроекономічна статистика
2.01.01 Тенденції ділової активності
1.
Обстеження ділової активності промислового підприємства (25.06.2021 № 133 (v0133832-21)
)
2К-П (v0133832-21)
місячна
юридичні особи (підприємства)
не пізніше 10 числа звітного місяця
2.
Обстеження ділової активності промислового підприємства (інвестиції) (25.06.2021 № 133 (v0133832-21)
)
2К-П інв (v0133832-21)
два рази на рік
юридичні особи (підприємства)
не пізніше 10 квітня, 10 жовтня
3.
Обстеження ділової активності сільськогосподарського підприємства (25.06.2021 № 133 (v0133832-21)
)
2К-С (v0133832-21)
квартальна
юридичні особи (підприємства)
не пізніше 10 числа першого місяця звітного кварталу
4.
Обстеження ділової активності будівельного підприємства (25.06.2021 № 133 (v0133832-21)
)
2К-Б (v0133832-21)
квартальна
юридичні особи (підприємства)
не пізніше 10 числа першого місяця звітного кварталу
5.
Обстеження ділової активності підприємства оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (25.06.2021 № 133 (v0133832-21)
)
2К-Т (v0133832-21)
квартальна
юридичні особи (підприємства)
не пізніше 10 числа першого місяця звітного кварталу
6.
Обстеження ділової активності підприємства сфери послуг (25.06.2021 № 133 (v0133832-21)
)
2К-СП (v0133832-21)
квартальна
юридичні особи (підприємства)
не пізніше 10 числа першого місяця звітного кварталу
2.03 Економічна діяльність
2.03.01 Діяльність підприємств
1.
Структурне обстеження підприємства (15.09.2021 № 233 (v0233832-21)
)
1-підприємництво (v0233832-21)
річна
юридичні особи (підприємства)
не пізніше 28 лютого
2.
Структурне обстеження підприємства (25.06.2021 № 132 (v0132832-21)
)
2-підприємництво (v0132832-21)
річна
юридичні особи (підприємства)
не пізніше 28 лютого
3.
Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами (25.06.2021 № 131 (v0131832-21)
)
1-Б (v0131832-21)
річна
юридичні особи (підприємства)
не пізніше 9 лютого
2.03.02 Послуги
4.
Звіт про обсяги реалізованих послуг (25.06.2021 № 146 (v0146832-21)
)
1-послуги (v0146832-21)
квартальна
юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб
не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом
2.03.03 Внутрішня торгівля
5.
Звіт про товарооборот торгової мережі (25.06.2021 № 148 (v0148832-21)
)
1-торг (v0148832-21)
місячна
юридичні особи
не пізніше 4 числа місяця, наступного за звітним
6.
Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі (25.06.2021 № 148 (v0148832-21)
)
3-торг (v0148832-21)
квартальна
юридичні особи
не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом
7.
Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі (25.06.2021 № 147 (v0147832-21)
)
1-опт (v0147832-21)
квартальна
юридичні особи
не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом
8.
Звіт про обсяг оптового товарообороту (25.06.2021 № 147)
1-опт (v0147832-21)
місячна
юридичні особи
не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним
2.03.04 Капітальні інвестиції
9.
Звіт про капітальні інвестиції (25.06.2021 № 134 (v0134832-21)
)
2-інвестиції (v0134832-21)
квартальна
юридичні особи
не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом
2.03.05 Основні засоби
10.
Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції (25.06.2021 № 134 (v0134832-21)
)
2-ОЗ ІНВ (v0134832-21)
річна
юридичні особи
не пізніше 28 лютого
2.03.07 Сільське, лісове та рибне господарство
11.
Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур (25.06.2021 № 161 (v0161832-21)
)
4-сг (v0161832-21)
річна
юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність
на 5-й день після закінчення сівби ярих культур, але не пізніше 2 червня
12.
Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур (25.06.2021 № 161 (v0161832-21)
)
37-сг (v0161832-21)
місячна
юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність
не пізніше 2-го числа місяця, наступного за звітним періодом (у липні - грудні)
13.
Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду (25.06.2021 № 161 (v0161832-21)
)
29-сг (v0161832-21)
річна
юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність
не пізніше 5 січня
14.
Звіт про використання добрив і пестицидів (25.06.2021 № 160 (v0160832-21)
)
9-сг (v0160832-21)
річна
юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність
не пізніше 5 січня
15.
Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин (25.06.2021 № 159 (v0159832-21)
)
24-сг (v0159832-21)
місячна
юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність
не пізніше 2 числа місяця, наступного за звітним періодом
16.
Звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами (25.06.2021 № 159 (v0159832-21)
)
24 (v0159832-21)
річна
юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність
не пізніше 20 січня
17.
Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств (25.06.2021 № 157 (v0157832-21)
)
50-сг (v0157832-21)
річна
юридичні особи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність
не пізніше 28 лютого
18.
Звіт про об'єкти погосподарського обліку (25.06.2021 № 155 (v0155832-21)
)
6-сільрада (v0155832-21)
річна
сільські, селищні, міські ради територіальних громад, на території яких розташовані сільські населені пункти
не пізніше 20 січня
19.
Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) сільського господарства (25.06.2021 № 157 (v0157832-21)
)
2-ферм (v0157832-21)
річна
юридичні особи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність
не пізніше 28 лютого
20.
Звіт про надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства (25.06.2021 № 168 (v0168832-21)
)
11-заг (v0168832-21)
квартальна
юридичні особи, які здійснюють виробництво м'яса та мають власні або орендовані потужності для забою тварин сільськогосподарських живих
не пізніше 4 числа місяця, наступного за звітним періодом
21.
Звіт про надходження молока сирого на переробні підприємства (25.06.2021 № 165 (v0165832-21)
)
13-заг (v0165832-21)
квартальна
юридичні особи, які мають власні або орендовані переробні потужності та здійснюють перероблення молока сирого
не пізніше 4 числа місяця, наступного за звітним періодом
22.
Звіт про перероблення винограду на виноматеріали (25.06.2021 № 167 (v0167832-21)
)
1-виноград (v0167832-21)
річна
юридичні особи, які мають власні або орендовані переробні потужності та здійснюють перероблення винограду на виноматеріали
не пізніше 4 грудня
23.
Звіт про реалізацію продукції сільського господарства (25.06.2021 № 165 (v0165832-21)
)
21-заг (v0165832-21)
місячна
юридичні особи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність
не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним періодом (крім січня)
24.
Звіт про реалізацію продукції сільського господарства (25.06.2021 № 165 (v0165832-21)
)
21-заг (v0165832-21)
річна
юридичні особи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність
не пізніше 20 січня
25.
Звіт про надходження культур зернових і зернобобових та олійних на перероблення та зберігання (25.06.2021 № 169 (v0169832-21)
)
1-зерно (v0169832-21)
місячна
юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають власні або орендовані потужності та здійснюють перероблення чи зберігання культур зернових і зернобобових та олійних
не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним періодом
26.
Запитальник базового інтерв'ю (05.04.2021 № 68 (v0068832-21)
(у редакції наказу Держстату від 06.07.2021 № 180))
01-СГН (v0180832-21)
один раз на рік
домогосподарства
у термін, установлений територіальним органом Держстату
27.
Запитальник щомісячного інтерв'ю (21.07.2020 № 219 (v0219832-20)
)
02-СГН (v0219832-20)
місячна
домогосподарства
у термін, установлений територіальним органом Держстату
28.
Звіт про добування водних біоресурсів (25.06.2021 № 158 (v0158832-21)
)
1-риба (v0158832-21)
річна
юридичні особи, які здійснюють рибогосподарську діяльність
не пізніше 20 січня
29.
Звіт про відтворення та захист лісів (25.06.2021 № 156 (v0156832-21)
)
3-лг (v0156832-21)
річна
юридичні особи
не пізніше 28 лютого
30.
Звіт про облік, добування та розведення мисливських тварин (25.06.2021 № 166 (v0166832-21)
)
2-тп (мисливство) (v0166832-21)
річна
юридичні особи, яким надано у користування мисливські угіддя
не пізніше 28 лютого
2.03.08 Енергетика
31.
Звіт про використання та запаси палива (06.07.2021 № 176 (v0176832-21)
(у редакції від 19.08.2021 № 216))
4-мтп (v0176832-21)
місячна
юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які використовують та/або мають у запасах паливо
не пізніше 6-го числа місяця, наступного за звітним
32.
Звіт про використання та запаси палива (06.07.2021 № 176 (v0176832-21)
)
4-мтп (v0176832-21)
річна
юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які використовують та/або мають у запасах паливо
не пізніше 28 лютого
33.
Звіт про постачання та використання енергії (22.06.2021  № 125 (v0125832-21)
)
11-мтп (v0125832-21)
річна
юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які відпускають та/або використовують тепло- та електроенергію
не пізніше 28 лютого
34.
Звіт про вартість природного газу, який постачається споживачам (06.07.2021 № 177 (v0177832-21)
)
1-газ (v0177832-21)
піврічна
юридичні особи
не пізніше 01 березня, не пізніше 01 вересня
35.
Звіт про вартість електроенергії, яка постачається споживачам (06.07.2021 № 177 (v0177832-21)
)
1-електроенергія (v0177832-21)
піврічна
юридичні особи
не пізніше 01 березня, не пізніше 01 вересня
36.
Про продаж світлих нафтопродуктів і газу (16.07.2018  № 154 (v0154832-18)
)
1-торг (нафтопродукти)
місячна
юридичні особи
не пізніше 4 числа місяця, наступного за звітним
фізичні особи - підприємці
не пізніше 4 числа місяця, наступного за звітним
2.03.09 Промисловість
37.
Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції (25.06.2021 № 150 (v0150832-21)
)
1П-НПП (v0150832-21)
річна
юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб
не пізніше 28 лютого
38.
Звіт про виробництво промислової продукції за видами (25.06.2021 № 151 (v0151832-21)
)
1-П
місячна
юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб
не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним
фізичні особи - підприємці
не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним
39.
Звіт про економічні показники короткотермінової статистики промисловості (25.06.2021 № 152 (v0152832-21)
)
1-ПЕ (v0152832-21)
місячна
юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб
не пізніше 12 числа місяця, наступного за звітним
40.
Звіт про виробництво продукції військового призначення та подвійного використання (25.06.2021 № 154 (v0154832-21)
)
1-ПО (v0154832-21)
місячна
юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виробляють продукцію військового призначення та подвійного використання, відомості щодо якої мають обмежений режим доступу
не пізніше 4 числа місяця, наступного за звітним
2.03.10 Будівництво
41.
Звіт про виконання будівельних робіт (25.06.2021 № 149 (v0149832-21)
)
1-кб (v0149832-21)
місячна
юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб
не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним
2.03.11 Транспорт
42.
Звіт про роботу міського електротранспорту (25.06.2021 № 141 (v0141832-21)
)
2-етр (v0141832-21)
місячна
юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють перевезення пасажирів трамваями, тролейбусами, метрополітенами та міською електричкою
не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним
43.
Звіт про роботу автотранспорту (25.06.2021 № 145 (v0145832-21)
)
2-тр (v0145832-21)
річна
юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб
не пізніше 28 лютого
44.
Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (25.06.2021 № 142 (v0142832-21)
)
51-авто (v0142832-21)
місячна
юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб
не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним
45.
Обстеження фізичної особи - підприємця, що здійснює пасажирські автоперевезення на маршруті (25.06.2021 № 144 (v0144832-21)
)
51-пас (v0144832-21)
2 рази на рік
фізичні особи - підприємці
не пізніше 25 травня, не пізніше 25 листопада
46.
Обстеження фізичної особи - підприємця, що здійснює вантажні автомобільні перевезення на комерційній основі (25.06.2021 № 144 (v0144832-21)
)
51-вант (v0144832-21)
2 рази на рік
фізичні особи - підприємці
не пізніше 25 квітня, не пізніше 25 жовтня
47.
Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення (25.06.2021 № 143 (v0143832-21)
)
31-авто (v0143832-21)
квартальна
юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб
не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом
48.
Звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом (25.06.2021 № 140 (v0140832-21)
)
31-вод (v0140832-21)
квартальна
юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб
не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом
49.
Звіт про роботу підприємства водного транспорту (25.06.2021 № 140 (v0140832-21)
)
51-вод (v0140832-21)
місячна
юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб
не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним
50.
Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства (25.06.2021 № 139 (v0139832-21)
)
51-ца (v0139832-21)
місячна
юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб
не пізніше 6 числа місяця, наступного за звітним
51.
Звіт про транспортування вантажів магістральними трубопроводами (25.06.2021 № 138 (v0138832-21)
)
12-труб (v0138832-21)
місячна
юридичні особи
не пізніше 12 числа місяця, наступного за звітним
2.03.12 Туризм
52.
Звіт про діяльність колективного засобу розміщування (25.06.2021  № 137 (v0137832-21)
)
1-КЗР (v0137832-21)
річна
юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб
не пізніше 28 лютого
53.
Звіт про туристичну діяльність (22.06.2021 № 123 (v0122832-21)
)
1-туризм (v0122832-21)
річна
юридичні особи (туроператори та турагенти)
не пізніше 28 лютого
фізичні особи - підприємці (турагенти)
не пізніше 28 лютого
54.
Подорож до України (26.11.2020  № 334 (v0334832-20)
)
Анкета № 1-ПДУ (v0334832-20)
річна
фізичні особи
у термін, установлений територіальним органом Держстату
2.03.14 Реєстр статистичних одиниць
55.
Анкета обстеження економічної діяльності підприємства (16.12.2021 № 311)
Анкета № 1-РСО (вд)
(1 раз на рік)
юридичні особи
не пізніше 20 серпня
56.
Анкета обстеження стану економічної активності підприємства (16.12.2021 № 311)
Анкета № 1-РСО (актив)
(1 раз на рік)
юридичні особи
не пізніше 20 вересня
2.04 Державні фінанси, податки та публічний сектор
1.
Звіт про виконання державного оборонного замовлення на поставку (закупівлю), ремонт та модернізацію озброєння, військової та спеціальної техніки (25.06.2021 № 153 (v0153832-21)
)
1-ПО (поставка/оборона) (v0153832-21)
місячна
юридичні особи, які виконують державне оборонне замовлення на поставку (закупівлю), ремонт та модернізацію озброєння, військової та спеціальної техніки
не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним періодом
2.
Звіт про поставку (закупівлю) продукції (товарів, послуг) за державним оборонним замовленням (25.06.2021 № 153 (v0153832-21)
)
1-ПО (зведена) (v0153832-21)
місячна
міністерства та інші центральні органи виконавчої влади - державні замовники, яким постановою Кабінету Міністрів України затверджені завдання державного оборонного замовлення за напрямами: поставка, ремонт та модернізація озброєння, військової та спеціальної техніки
не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним
3.
Звіт про виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи та роботи за іншими напрямами (25.06.2021 № 153 (v0153832-21)
)
5-НО (наука/оборона) (v0153832-21)
квартальна
юридичні особи, які виконують державне оборонне замовлення, крім напрямів: поставка, ремонт та модернізація озброєння, військової та спеціальної техніки
не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним періодом
4.
Звіт про виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи та роботи за іншими напрямами (25.06.2021 № 153 (v0153832-21)
)
5-НО (зведена) (v0153832-21)
квартальна
міністерства та інші центральні органи виконавчої влади - державні замовники, яким постановою Кабінету Міністрів України затверджені завдання державного оборонного замовлення, крім напрямів: поставка, ремонт та модернізація озброєння, військової та спеціальної техніки
не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним
2.05 Зовнішньоекономічна діяльність та статистика зовнішнього сектору
2.05.01 Зовнішня торгівля товарами
1.
Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу (22.06.2021 № 126 (v0126832-21)
)
14-ЗЕЗ (v0126832-21)
квартальна
юридичні особи, які здійснювали експортно-імпортні операції з товарами
не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним періодом
2.05.02 Зовнішня торгівля послугами
2.
Звіт про експорт-імпорт послуг (22.06.2021 № 127 (v0127832-21)
)
9-ЗЕЗ (v0127832-21)
квартальна
юридичні особи, представництва іноземної юридичної особи в Україні, які здійснювали експортно-імпортні операції з послугами, уключаючи послуги військового призначення та подвійного використання, відомості щодо яких не мають обмеженого режиму доступу юридичні особи, представництва іноземної юридичної особи в Україні, які здійснювали експортно-імпортні операції з послугами військового призначення та подвійного використання, відомості щодо яких мають обмежений режим доступу
не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним періодом
3.
Розширений звіт про експорт-імпорт послуг з будівництва (19.10.2021 № 261)
1-ЗЕЗ (буд)
річна
юридичні особи, представництва іноземної юридичної особи в Україні, які протягом звітного року здійснювали експортно-імпортні операції з послугами з будівництва
не пізніше 28 лютого
2.05.03 Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності
4.
Звіт підприємства з іноземними інвестиціями (22.06.2021 № 124 (v0124832-21)
)
10-зез (v0124832-21)
квартальна
юридичні особи, філії та постійні представництва іноземних юридичних осіб в Україні
не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним періодом
5.
Звіт підприємства про іноземні інвестиції за кордон (22.06.2021 № 124 (v0124832-21)
)
13-зез (v0124832-21)
квартальна
юридичні особи
не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним періодом
2.06 Ціни
2.06.01 Споживчі ціни
1.
Звіт про ціни на ринку житла (17.06.2021 № 119)
1-ціни (житло)
квартальна
юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що здійснюють будівництво житлових будівель; юридичні особи - агентства нерухомості
не пізніше 3 числа місяця, наступного за звітним періодом
2.06.02 Ціни виробників
2.
Звіт про ціни виробників промислової продукції (17.06.2021 № 118)
1-ціни (пром)
місячна
юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються економічними видами діяльності промисловості
не пізніше 22 числа звітного місяця
3.
Звіт про ціни виробників послуг (09.11.2020 № 320 (v0320832-20)
(у редакції наказу Держстату від 14.07.2021 № 191))
1-ціни (послуги) (v0320832-20)
квартальна
юридичні особи
не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним періодом
2.07 Наука та інновації
2.07.01 Наука
1.
Звіт про здійснення наукових досліджень і розробок (25.06.2021 № 129 (v0129832-21)
)
3-наука (v0129832-21)
річна
юридичні особи
не пізніше 05 березня
2.07.02 Інновації
2.
Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства (25.06.2021 № 171 (v0171832-21)
)
1-інновація (v0171832-21)
(один раз на два роки)
юридичні особи, які здійснюють діяльність за видами економічної діяльності промисловості
не пізніше 05 березня

3 Навколишнє природне середовище та статистика багатьох галузей

№ з/п
Найменування форми, дата та номер наказу щодо її затвердження
Індекс форми
Періодичність
Хто подає
Строк подання
3.01 Навколишнє природне середовище
1.
Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів (25.06.2021 № 162 (v0162832-21)
)
2-ТП (повітря) (v0162832-21)
річна
юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що мають об'єкти, які перебувають на державному обліку в галузі охорони атмосферного повітря та здійснюють викиди забруднюючих речовин і парникових газів
не пізніше 20 лютого
2.
Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища (25.06.2021 № 163 (v0163832-21)
)
1-екологічні витрати (v0163832-21)
річна
юридичні особи
не пізніше 28 лютого
3.
Звіт про утворення та поводження з відходами (25.06.2021 № 164 (v0164832-21)
)
1-відходи (v0164832-21)
річна
юридичні особи
не пізніше 28 лютого
3.03 Інформаційне суспільство
1.
Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємстві у 2022 році (25.06.2021 № 130 (v0130832-21)
)
1-ІКТ (v0130832-21)
річна
юридичні особи
не пізніше 10 квітня
( Текст взято з сайту Держстату України http://www.ukrstat.gov.ua )