БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
14.12.2021 N 4636/ІПК/99-00-07-05-01-06
Державна податкова служба України розглянула звернення ТОВ (далі - Підприємство) від 04.10.2021 р. N 07-10/2, що надійшло з ДФС листом від 29.10.2021 р. N 5863/5/99-99-10-01-03-16 (вх. ДПС N 5170/ІПК/6 від 02.11.2021 р.) щодо обов'язкових реквізитів розрахункових документів створених реєстратором розрахункових операцій (далі - РРО) та надання індивідуальної податкової консультації та в порядку статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє.
Підприємство, у зв'язку із прийняттям Міністерством фінансів України наказу від 18.06.2020 р. N 306 (z0624-20) " Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 року N 13" (далі - Наказ N 306), звернулася за роз'ясненням із наступних питань:
Чи потрібно здійснювати оновлення програмного забезпечення РРО, у разі якщо у фіскальному чеку не відображаються дані про секунди, однак усі інші реквізити фіскального чеку присутні і чи буде ДПС вважати такий чек невідповідним?
Чи можливе проведення розрахунків через РРО та платіжний термінал (POS-термінал) не поєднаний (не з'єднаний) з РРО, у разі якщо розрахунковий документ не містить інформацію про застосування електронного платіжного засобу (далі - ЕПЗ), а така інформація міститься у надрукованому сліпі (квитанції) безпосередньо друкуючим пристроєм POS-терміналу?
Правові засади застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг встановлені Законом Українивід 06 липня 1995 року N 265/95-ВР " (265/95-ВР) Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг". Дія його поширюється на усіх суб'єктів господарювання, їх господарські одиниці та представників (уповноважених осіб) суб'єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі.
Відповідно до преамбули цього Закону, встановлення норм щодо незастосування РРО у інших законах, крім Кодексу, не допускається.
Щодо питання 1.
Наказом N 306 (z0624-20) внесено зміни до форми і змісту розрахункових документів.
Абзацом 2 пункту 3 Наказу N 306 (z0624-20) встановлено, що вимоги до форми і змісту розрахункових документів у частині: створення електронних розрахункових документів; відображення найменування суб'єкта господарювання; цифрового значення штрихового коду товару; заокруглення суми до сплати; зазначення валюти операції; найменування платіжної системи; QR-коду не поширюються на розрахункові документи, що створюються РРО, версії внутрішнього програмного забезпечення яких включені до Державного реєстру РРО та які перебували на обліку в контролюючих органах до дня набрання чинності цим наказом.
Поряд з цим, абзацом 4 пункту 3 Наказу N 306 (z0624-20) встановлено, що до 01.08.2021 р. РРО та їх версії внутрішнього програмного забезпечення, які не перебували на обліку в контролюючих органах та були включені до Державного реєстру РРО, до дня набрання чинності цим наказом, мають бути доопрацьовані їх виробниками (постачальниками), відповідно до статті 12 Закону N 265, за наявності технічної можливості, з метою виконання вимог до форми і змісту розрахункових документів, встановлених Наказом N 306 (z0624-20) .
Отже, до 01.08.2021 року не зважаючи на дату взяття на облік контролюючим органом РРО в обов'язковому порядку повинні були бути доопрацьованими виробником (постачальником) та відображати у фіскальних касових чеках інформацію про фіскальний номер касового чека/фіскальний номер електронного касового чека, дату (день, місяць, рік) та час (година, хвилини, секунда) проведення розрахункової операції (рядок 25).
Не доопрацювання РРО, є порушення вимог, встановлених Законом N 265/95-ВР (265/95-ВР) та Положенням про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21.01.2016 р. N 13 (z0220-16) (зі змінами).
Враховуючи зазначене, фіскальні чеки, у яких відсутня інформація про час (години, хвилини, секунди) не приймаються як розрахункові.
Щодо питання 2.
Статтею 8 Закону N 265 передбачено, що форма, зміст розрахункових документів, порядок реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, а також форма та порядок подання звітності, пов'язаної із застосуванням РРО або програмних РРО чи використанням розрахункових книжок, встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
Щодо форми та змісту розрахункових документів, які створюються та друкуються РРО слід зазначити таке.
Відповідно до п. 2 розділу ІІ Положення N 13 (z0220-16) фіскальний чек має містити обов'язкові реквізити, зокрема:
ідентифікатор еквайра та торгівця або інші реквізити, що дають змогу їх ідентифікувати (рядок 11);
ідентифікатор платіжного пристрою (рядок 12);
сума комісійної винагороди (у разі наявності) (рядок 13);
вид операції (рядок 14);
реквізити електронного платіжного засобу (платіжної картки), допустимі правилами безпеки платіжної системи, перед якими друкуються великі літери "ЕПЗ" (рядок 15);
напис "ПЛАТІЖНА СИСТЕМА" (найменування платіжної системи, платіжний інструмент якої використовується, код авторизації або інший код, що ідентифікує операцію в платіжній системі та/або код транзакції в платіжній системі, значення коду) (рядок 16);
підпис касира (якщо це передбачено правилами платіжної системи), перед яким друкується відповідно напис "Касир" (рядок 17);
підпис держателя електронного платіжного засобу (платіжної картки) (якщо це передбачено правилами платіжної системи) в окремих рядках, перед якими друкуються відповідно написи "Касир" та "Держатель ЕПЗ" (рядок 18).
Слід зауважити, що вимога щодо наявності коду авторизації або іншого коду, який ідентифікує операцію в платіжній системі; коду транзакції в платіжній системі та значення коду; було передбачено редакцією Положення N 13 (z0220-16) від 26.01.2016 р.
Пунктом 4 розділу ІІ Положення N 13 (z0220-16) визначено, що рядки 11 - 18 фіскального чека заповнюються у разі застосування під час проведення розрахунків з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) платіжного терміналу, з'єднаного або поєднаного з РРО.
У зв'язку з чим додатково інформуємо, що у разі якщо суб'єкт господарювання використовує РРО який є спеціалізованим, то відповідно до п. 1 Технічних вимог до спеціалізованих електронних контрольно-касових апаратів (далі - ЕККА) для автозаправних станцій, затверджених протокольним рішенням Державної комісії з питань впровадження електронних систем і засобів контролю та управлінням товарним і грошовим обігом від 27.06.2002 р. N 13 (vg013229-02) (далі - Технічні вимоги) вони встановлюють перелік додаткових вимог щодо реалізації фіскальних функцій РРО - спеціалізованими ЕККА, що призначені для реєстрації на автозаправних станціях продажу пального, супутніх товарів та послуг.
Зокрема п. 3 Технічних вимог (vg013229-02) визначено, що платіжний термінал - це пристрій, призначений для виконання процедури авторизації із застосуванням платіжної картки та, як правило, друкування документа за операцією із застосуванням платіжної картки. Може бути банківським і торговельним та має бути з'єднаним або поєднаним із ЕККА і здійснювати друкування документа за операцією із застосуванням платіжної картки друкувальним пристроєм цього ЕККА.
Крім того, комп'ютеризовані системи - системи, під яким розуміють сукупність технічних засобів, яка має в своєму складі керуючу ЕОМ, засоби збору, перетворення, передачі, відбиття, а також спеціальне математичне та програмне забезпечення, що виконує весь комплекс оброблення інформації.
Лінія зв'язку - фізичне середовище, по якому передаються сигнали.
Системи - група різних предметів, які об'єднані так, що утворюються єдине ціле, функціонують узгоджено та підпорядковані єдиній формі управління.
Система реального часу - система, що має реагувати на зовнішні параметри введення і створювати нові результати виведення інформації за обмежений час.
Звертаємо увагу на те, що сучасні технології передбачають можливість з'єднувати пристрої, за допомогою, як дротового так і бездротового з'єднання.
Лише у випадку, якщо суб'єкт господарювання використовує РРО, що має зовнішній модем і такий РРО не з'єднаний з POS-терміналом, то у такому випадку рядки 11 - 18 фіскального чека не заповнюються, та допускається друк сліпу (квитанції) безпосередньо друкуючим пристроєм POS-терміналу, який має в обов'язковому порядку бути врученим споживачу, разом з розрахунковим документом такого РРО.
Окремо звертаємо увагу, що відповідно до п. 2 ст. 3 Закону N 265 суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, зобов'язані надавати в обов'язковому порядку розрахунковий документ встановленої форми та змісту на повну суму проведеної операції.
Враховуючи зазначене, вимоги законодавства не стосуються процесу друку розрахункового документа та/або сліпів (квитанцій) POS-терміналами, тому, у разі застосування під час проведення розрахунків з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) платіжного терміналу, така операція має бути відображена у розрахунковому документі РРО, за винятком випадків використання РРО з зовнішнім модемом, який не може бути з'єднаний з POS-терміналом.
У відповідності до пункту 52.2 статті 52 Кодексу (2755-17) податкова консультація має індивідуальний характер, діє в межах законодавства, яке було чинним на момент надання такої консультації і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.