БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 20 грудня 2021 р. № 1347
Київ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері розповсюдження пластикових пакетів в об’єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері розповсюдження пластикових пакетів в об’єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, що додаються.
Прем'єр-міністр України
Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 2021 р. № 1347

КРИТЕРІЇ,

за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері розповсюдження пластикових пакетів в об’єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері розповсюдження пластикових пакетів в об’єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг, є:
кількість порушень суб’єктом господарювання вимог законодавства про обмеження обігу пластикових пакетів на території України, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;
види порушень суб’єктом господарювання вимог законодавства про обмеження обігу пластикових пакетів на території України, виявлені за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду.
2. Ризики настання негативних наслідків від провадження суб’єктом господарювання господарської діяльності у сфері розповсюдження пластикових пакетів в об’єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг, визначено в додатку 1.
3. Вичерпний перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження суб’єктом господарювання господарської діяльності у сфері розповсюдження пластикових пакетів в об’єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг, їх показники та кількість балів за кожним показником визначено в додатку 2.
4. Віднесення суб’єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними в додатку 2, за такою шкалою:
від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;
від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;
від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.
5. Планові заходи державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктом господарювання вимог законодавства про обмеження обігу пластикових пакетів на території України здійснюються з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на два роки;
із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;
з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п’ять років.
6. У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) протягом останніх шести років для суб’єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх десяти років для суб’єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб’єкта господарювання не виявлено порушень вимог законодавства про обмеження обігу пластикових пакетів на території України, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений у 1,5 раза.
Додаток 1
до критеріїв

РИЗИКИ

настання негативних наслідків від провадження суб’єктом господарювання господарської діяльності у сфері розповсюдження пластикових пакетів в об’єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг

Цілі державного нагляду (контролю) (код)
Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності
Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)
подія, що містить ризик настання негативних наслідків
негативний наслідок
1. Життя та здоров’я людини (О1)
розповсюдження в об’єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг пластикових пакетів, заборонених законодавством
шкода для здоров’я людини від частинок пластику, що не розкладаються, а назавжди залишаються у ґрунтах і воді, а потім разом із водою і їжею потрапляють в організм людини
кількість порушень суб’єктом господарювання вимог законодавства про обмеження обігу пластикових пакетів на території України, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;
види порушень суб’єктом господарювання вимог законодавства про обмеження обігу пластикових пакетів на території України, виявлені за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду
2. Належна якість продукції, робіт та послуг (немайнові блага) (О2)
розповсюдження в об’єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг пластикових пакетів з неналежним маркуванням
моральна шкода, заподіяна споживачу, від неможливості здійснення свідомого вибору продукції
3. Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (О3)
розповсюдження в об’єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг пластикових пакетів з неналежним маркуванням
збитки, завдані споживачу, від ненадання необхідної для свідомого вибору доступної, достовірної інформації про продукцію
4. Навколишнє природне середовище (О4)
розповсюдження в об’єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг пластикових пакетів, заборонених законодавством безоплатне розповсюдження в об’єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг пластикових пакетів
екологічна шкода
Додаток 2
до критеріїв

ВИЧЕРПНИЙ ПЕРЕЛІК

критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження суб’єктом господарювання господарської діяльності у сфері розповсюдження пластикових пакетів в об’єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг, їх показники та кількість балів за кожним показником

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)
Показники критеріїв
Кількість балів
1. Кількість порушень суб’єктом господарювання вимог законодавства про обмеження обігу пластикових пакетів на території України, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду
п’ять або більше порушень
15
три - чотири порушення
10
два порушення
5
одне порушення
3
не виявлено порушень
0
2. Види порушень суб’єктом господарювання вимог законодавства про обмеження обігу пластикових пакетів на території України, виявлені за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду
1) розповсюдження в об’єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг пластикових пакетів, заборонених законодавством
45
2) розповсюдження в об’єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг пластикових пакетів з неналежним маркуванням
20
3) безоплатне розповсюдження в об’єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг пластикових пакетів
40
4) не виявлено порушень вимог законодавства  про обмеження обігу пластикових пакетів на території України
0
__________
Примітка
Якщо суб’єкт господарювання відповідає одночасно кільком показникам критерію, застосовується показник з найбільшою кількістю балів.