БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
25.11.2021 № 385
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 грудня 2021 р.
за № 1634/37256

Про стандартизований страховий продукт для страхування площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі

Відповідно до абзацу дев’ятого частини другої статті 26 Закону України "Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою" та Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України (124-2021-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 року № 124, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
1) Істотні умови договору страхування площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі;
2) Умови страхування площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі;
3) форму Заяви на страхування площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі;
4) форму Переліку застрахованих площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі;
5) форму Акта огляду площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі;
6) Інструкцію по заповненню Акта огляду площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі;
7) форму Акта весняного огляду;
8) Інструкцію по заповненню Акта весняного огляду;
9) форму Страхового акта;
10) Страховий тариф для страхування площ посівів озимої пшениці з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі.
2. Фінансово-економічному департаменту забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького.
Міністр аграрної політики
та продовольства України
Р. Лещенко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Національного банку України
Міністр захисту довкілля
та природних ресурсів України
Голова Державної регуляторної служби України
К. Шевченко
Р. Абрамовський
О. Кучер
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
25 листопада 2021 року № 385
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 грудня 2021 р.
за № 1634/37256

ІСТОТНІ УМОВИ

договору страхування площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі

1. Загальні відомості:
дата та місце укладання Договору страхування площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі (далі - Договір);
найменування та код за ЄДРПОУ Страховика, серія та номер ліцензії на здійснення страхування сільськогосподарської продукції, прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) уповноваженої особи на підписання Договору;
найменування / прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), код за ЄДРПОУ, місцезнаходження / місце проживання Страхувальника, прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) уповноваженої особи на підписання Договору;
вигодонабувач за Договором.
2. Предмет Договору:
назва застрахованої озимої зернової сільськогосподарської культури;
загальна площа посівів застрахованої культури;
кадастровий номер або координати меж територій глобальної системи позиціонування (GPS супутникової системи навігації) поля;
страхова вартість;
розмір франшизи;
загальна страхова сума за Договором;
страховий тариф;
страховий платіж;
дата складання Акта огляду площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі (здійснюється з 15 жовтня по 20 грудня включно);
строк сплати страхових платежів.
3. Страхові випадки:
у цьому розділі Договору зазначаються страхові ризики відповідно до Закону України (4391-17) "Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою", передбачені в Умовах страхування площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі (далі - Умови страхування).
4. Умови здійснення страхової виплати:
показники, які вказують на загибель застрахованої культури (відповідно до Умов страхування);
події, які не вважаються страховими випадками;
формула розрахунку розміру збитку та страхового відшкодування;
випадки, коли збитки не підлягають відшкодуванню (відповідно до Умов страхування);
основні агротехнічні і технологічні заходи, які Cтрахувальник зобов’язується виконати;
дії Страхувальника для отримання страхового відшкодування;
строки виплати страхового відшкодування;
випадки, які надають право Страховику відмовити у виплаті страхового відшкодування (відповідно до Умов страхування);
строки прийняття рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування;
зобов’язання Страхувальника після отримання страхового відшкодування.
5. Права та обов’язки сторін:
права Страховика (відповідно до Умов страхування);
зобов’язання Страховика (відповідно до Умов страхування);
права Страхувальника (відповідно до Умов страхування);
зобов’язання Страхувальника (відповідно до Умов страхування).
6. Відповідальність Сторін за невиконання або неналежне виконання умов Договору:
відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору;
відповідальність за несвоєчасне здійснення виплати страхового відшкодування;
умови звільнення від відповідальності;
строки повідомлення про настання обставин, відповідно до яких стало неможливим виконання обов’язків за Договором.
7. Інші умови:
підстави для укладання Договору;
умови подання повідомлень за Договором;
порядок зміни умов і припинення дії Договору;
строк дії Договору.
8. Реквізити та підписи Сторін.
Невід’ємними частинами Договору є:
заява на страхування площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі;
перелік застрахованих площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі;
Акт огляду площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі.
Директор
Фінансово-економічного
департаменту Мінагрополітики
Б. Ахіджанов