БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
16.12.2021 N 4668/ІПК/99-00-21-02-01-06
Державна податкова служба України розглянула звернення Державного підприємства щодо заповнення Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку у зв'язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 року N 718 "Про внесення зміни до пункту 1 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями" (718-2021-п) (далі - Постанова N 718) та, керуючись ст. 52 Податкового кодексуУкраїни (далі - Кодекс), в межах своїх повноважень повідомляє наступне.
У платника виникли наступні питання:
З якого кварталу (періоду) застосовувати норматив відрахування частини чистого прибутку (доходу) у розмірі 50 відсотків до державного бюджету?
Як правильно заповнити рядок 10 "Норматив відрахування частини чистого прибутку (доходу)/ дивідендів на державну частку (%)" Розрахунку, враховуючи, що норматив відрахування був 80 відсотків став 50 відсотків?
Які умови спрямування 30 відсотків чистого прибутку (доходу) від своєї діяльності на придбання необоротних активів, необхідних для здійснення заходів з охорони, захисту, використання та відтворення лісів: в поточному кварталі чи в кварталах, наступних після отримання фінансового результату?
Положеннями Постанови N 718 (718-2021-п) , яка набрала чинності з 20 липня 2021 року (термін дії до 31 грудня 2024 року), передбачено зменшення з 80 до 50 відсотків базового нормативу відрахування частини чистого прибутку (доходу) до державного бюджету для державних лісогосподарських, лісозахисних, інших підприємств, які належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів за умови спрямування ними 30 відсотків чистого прибутку (доходу) від своєї діяльності на придбання необоротних активів, необхідних для здійснення заходів з охорони, захисту, використання та відтворення лісів. Крім того, використання 30 відсотків чистого прибутку (доходу) підлягає щорічному державному фінансовому аудиту.
Згідно з абзацами п'ятим та шостим п. 46.2 ст. 46 Кодексу (2755-17) розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку складається наростаючим підсумком та подається до контролюючих органів разом з фінансовою звітністю у строки, передбачені ст. 49 Кодексу (2755-17) . При цьому для державних унітарних підприємствами та їх об'єднань, які є платниками частини чистого прибутку (доходу) податковими (звітними) періодами є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік.
Враховуючи наведене державні лісогосподарські, лісозахисні, інші підприємства, які належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів, можуть відраховувати частину чистого прибутку (доходу) у розмірі 50 відсотків, починаючи з підсумків фінансово-господарської діяльності за III квартал 2021 року за умови спрямування ними 30 відсотків чистого прибутку (доходу) від своєї діяльності на придбання необоротних активів, необхідних для здійснення заходів з охорони, захисту, використання та відтворення лісів.
При цьому, перерахунок частини чистого прибутку за І квартал та півріччя 2021 року у зв'язку з набранням чинності Постанови N 718 (718-2021-п) не здійснюється.
З метою забезпечення декларування частини чистого прибутку (доходу) вищезазначеними платниками (які за ІІІ квартал 2021 року застосовують норматив відрахування 50 відсотків) за підсумками трьох кварталів 2021 року пропонуємо заповнити окремі рядки Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку, форма якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2021 р. N 4 (z0264-21) та зареєстрована у Міністерстві юстиції України 02 березня 2021 року за N 264/35886 (z0264-21) (далі - Розрахунок) (ідентифікатор форми J0108208), зокрема, наступним чином:
у рядку 01 "Обсяг чистого прибутку (доходу)" та відповідно у рядку 06 "Чистий прибуток (дохід) за звітний період, з якого здійснюються відрахування частини чистого прибутку (доходу)/дивідендів на державну частку" зазначається обсяг чистого прибутку (доходу) за три квартали 2021 року;
у рядку 10 "Норматив відрахування частини чистого прибутку (доходу)/ дивідендів на державну частку (%)" зазначається базовий норматив відрахування 50 відсотків;
у рядку 11 "Частина чистого прибутку (доходу)/дивіденди на державну частку, що відраховуються до бюджету за звітний податковий період" та рядку 13 "Частина чистого прибутку (доходу)/дивіденди на державну частку, що підлягають сплаті (рядок 11 - рядок 12)" показники обчислюються та заповнюються з урахуванням цього базового нормативу;
у рядку 12 "Частина чистого прибутку (доходу), нарахована за попередній звітний період поточного року з урахуванням уточнень" відображається сума частини чистого прибутку (доходу), задекларована у рядку 11 Розрахунку за підсумками півріччя 2021 року (що обчислювалась за нормативом 80 відсотків);
водночас у рядку 18 блоку "Виправлення, пов'язані зі зміною базового нормативу відрахування9" необхідно зазначити суму збільшення податкового зобов'язання, яка обраховується як різниця між сумою частини чистого прибутку (доходу) за півріччя 2021 року, обрахованою за нормативом 80 відсотків та сумою, обрахованою за нормативом 50 відсотків за такий же звітний (податковий) період.
Відповідно, Розрахунок за підсумками 2021 року заповнюється, зокрема, наступним чином:
у рядку 01 та відповідно у рядку 06 зазначається обсяг чистого прибутку (доходу) за 2021 рік;
у рядках 10, 11, 13 відображаються показники з урахуванням базового нормативу відрахування 50 відсотків;
у рядку 12 відображається сума частини чистого прибутку (доходу), нарахована за попередній звітний період поточного року, що дорівнює підсумку показників рядків 11 та 18 Розрахунку за три квартали 2021 року;
у рядку 18 блоку "Виправлення, пов'язані зі зміною базового нормативу відрахування9", який заповнюється наростаючим підсумком, зазначається сума збільшення податкового зобов'язання, що обраховується як різниця між сумою частини чистого прибутку (доходу) за півріччя 2021 року, обчисленою за нормативом 80 відсотків та сумою, обчисленою за нормативом 50 відсотків за такий же звітний (податковий) період.
Разом з тим до Розрахунку необхідно подати доповнення та пояснення, складені у довільній формі щодо обрахунку суми частини чистого прибутку (доходу), а також інформацію щодо спрямування 30 відсотків чистого прибутку (доходу) від своєї діяльності на придбання необоротних активів, необхідних для здійснення заходів з охорони, захисту, використання та відтворення лісів. Про що зазначається у полі "Наявність доповнення" Розрахунку.
При цьому відповідно до п. 46.4 ст. 46 Кодексу (2755-17) платник податків, який подає звітність в електронній формі, подає таке доповнення в електронній формі.
Щодо звітного (податкового) періоду, в якому можливо здійснити придбання необоротних активів на визначену суму
Положеннями Постанови N 718 (718-2021-п) встановлено, що основною умовою застосування базового нормативу відрахування у розмірі 50 відсотків є спрямування платником 30 відсотків чистого прибутку (доходу) від своєї діяльності на придбання необоротних активів. Отже норматив 50 відсотків застосовується у тому звітному (податковому) періоді, у якому було спрямування 30 відсотків чистого прибутку (доходу) від своєї діяльності на придбання необоротних активів.
Також звертаємо увагу, що у разі не дотримання платником умов Постанови N 718 (718-2021-п) щодо спрямування 30 відсотків чистого прибутку (доходу) від своєї діяльності на придбання необоротних активів, необхідних для здійснення заходів з охорони, захисту, використання та відтворення лісів, то для обчислення частини чистого прибутку (доходу), що відраховується до бюджету, застосовується норматив відрахування у розмірі 80 відсотків.
Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу (2755-17) індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.