БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Н А К А З
21.12.2021 № 931-но

Про внесення змін до Плану підготовки проєктів регуляторних актів Національного банку України на 2021 рік

З метою актуалізації інформації та згідно з доповідними записками Департаменту грошового обігу від 09 грудня 2021 року № В/50-0009/107921 та Департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ від 14 грудня 2021 року № В/33-0006/110005 "Про внесення змін до Плану підготовки проєктів регуляторних актів Національного банку України на 2021 рік"
НАКАЗУЮ:
1. Унести до Плану підготовки проєктів регуляторних актів Національного банку України на 2021 рік, затвердженого наказом Національного банку України від 26 листопада 2020 року № 961-но (зі змінами) (далі - План), такі зміни:
1) у рядку 6 таблиці:
колонку 2 викласти в такій редакції:
"Проєкт постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Положення про обов'язкові економічні нормативи та інші вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами небанківських фінансових установ, які мають право надавати фінансові послуги з надання гарантій, та про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України"";
у колонці 3 слово "фінансових" замінити словом "обов'язкових";
2) колонки 2, 3 рядка 10 таблиці викласти в такій редакції:
"Проєкт постанови Правління Національного банку України "Про внесення змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні"";
"Приведення порядку ведення суб'єктами господарювання готівкових розрахунків у національній валюті в Україні у відповідність до вимог законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку".
2. Юридичному департаменту (Владислав Бедненко) протягом 10 днів із дня підписання цього наказу подати Департаменту комунікацій (Галина Калачова) оновлений План для розміщення на сторінці офіційного Інтернетпредставництва Національного банку України.
3. Департаменту комунікацій (Галина Калачова) протягом 10 днів із дня підписання цього наказу розмістити його на сторінці офіційного Інтернетпредставництва Національного банку України.
В. о. Голови
Ярослав МАТУЗКА
Інд. 18
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)