БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
17.12.2021  № 144

Про внесення змін до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні

Відповідно до статей 7, 15, 33, 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою вдосконалення організації касової роботи банками в Україні Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні (v0103500-18) , затвердженої постановою Правління Національного банку України від 25 вересня 2018 року № 103 (зі змінами), такі зміни:
1) у розділі II:
у пункті 29:
абзац перший викласти в такій редакції:
"29. Банк [філія банку, яка має окремий єдиний ідентифікатор Національного банку (далі - код ID НБУ)] у разі приєднання до ЄДБО подає Національному банку картку зі зразками підписів та зразком відбитка печатки (відбиток печатки не є обов’язковим) банку/філії/відділення (кількість примірників обумовлюється сторонами) за формою, установленою нормативно-правовим актом Національного банку з питань міжбанківських розрахунків. У картці містяться зразки підписів осіб (не менше двох), яким надано право підпису документів на отримання та перевезення цінностей (доручення на перевезення цінностей/довіреність на отримання готівки та інших цінностей), а також зразок відбитка печатки банку, який має намір отримувати послуги згідно з ЄДБО в Національному банку (відбиток печатки не є обов’язковим). Банк у разі зміни зазначених осіб або печатки банку подає нові оформлені картки зі зразками підписів та зразком відбитка печатки (відбиток печатки не є обов’язковим).";
у підпункті 1 слово "валютних" виключити;
у першому реченні пункту 30 слово "валютних" виключити;
2) абзац перший пункту 46-3 розділу II-1 викласти в такій редакції:
"46-3. Інкасаторська компанія подає Національному банку картку зі зразками підписів (кількість примірників обумовлюється сторонами) за формою, установленою нормативно-правовим актом Національного банку з питань міжбанківських розрахунків. У картці містяться зразки підписів осіб (не менше двох), яким надано право підпису документів на отримання та перевезення цінностей (доручення на перевезення цінностей). Інкасаторська компанія в разі зміни зазначених у картці осіб подає нові оформлені картки зі зразками підписів.";
3) у розділі III:
у пункті 49 слово "валютних" виключити;
у пункті 50 слова "коштів та перевезення валютних цінностей" виключити;
4) у пункті 172 розділу VIII слово "валютних" виключити;
5) рядок 8 таблиці додатка 19 викласти в такій редакції:
"
8
Код ID НБУ
Зазначається реквізит відповідно до єдиної ідентифікації учасників фінансового ринку України
2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Олексія Шабана.
3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
Голова
К. Шевченко