БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЛОТЕРЕЙ
РІШЕННЯ
15.11.2021 № 726
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 грудня 2021 р.
за № 1557/37179

Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей

( Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей № 822 від 07.12.2021 (z1597-21) )
Відповідно до пункту 4 частини тридцятої статті 7 Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор", Положення про відомчі заохочувальні відзнаки (365/2012) , затвердженого Указом Президента України від 30 травня 2012 року № 365, абзацу третього підпункту 1 пункту 4 та підпункту 4 пункту 20 Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 891 (891-2020-п) , Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, що додається.
2. Департаменту методології разом з департаментом юридичного забезпечення в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Департаменту документального забезпечення та організаційної роботи забезпечити оприлюднення цього рішення після його державної реєстрації.
4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову КРАІЛ Рудого І.Т.
Голова
І. Рудий
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Комісії з регулювання
азартних ігор та лотерей
15 листопада 2021 року № 726
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 грудня 2021 р.
за № 1557/37179

ПОЛОЖЕННЯ

про відомчі заохочувальні відзнаки Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок відзначення відомчими заохочувальними відзнаками КРАІЛ.
2. У КРАІЛ встановлюються такі відомчі заохочувальні відзнаки (далі - відомчі відзнаки):
Подяка Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (далі - Подяка). Ескіз та опис Подяки наведено в додатках 1 і 2 до цього Положення;
( Абзац другий пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей № 822 від 07.12.2021 (z1597-21) )
Почесна грамота Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (далі - Почесна грамота). Ескіз та опис Почесної грамоти наведено в додатках 3 і 4 до цього Положення.
3. Відомчі відзнаки встановлюються з метою заохочення та відзначення особистих трудових досягнень у професійній, службовій діяльності, за бездоганну державну службу, за особливі заслуги під час виконання службових обов’язків працівників КРАІЛ.
4. Подякою відзначають працівників, зазначених у пункті 3 цього розділу, які мають стаж роботи у КРАІЛ не менше ніж один рік.
5. Почесною грамотою відзначають працівників, зазначених у пункті 3 цього розділу, які мають стаж роботи у КРАІЛ не менше ніж три роки та яких раніше відзначили Подякою.
6. Чергове відзначення Почесною грамотою можливе не раніше ніж через два роки після попереднього відзначення.
7. Особа, яка має дисциплінарне стягнення, представленню для відзначення відомчими відзнаками у період дії стягнення не підлягає.

II. Порядок представлення до відзначення

1. Висунення кандидатури для відзначення відомчими відзнаками здійснюється відкрито і гласно шляхом оформлення відповідного подання про відзначення.
2. Подання про відзначення відомчими відзнаками вносять на ім’я Голови КРАІЛ або керівника апарату КРАІЛ:
члени КРАІЛ, заступник керівника апарату КРАІЛ щодо відзначення керівників самостійних структурних підрозділів апарату КРАІЛ;
керівники самостійних структурних підрозділів апарату КРАІЛ щодо відзначення підпорядкованих працівників.
3. У поданні про відзначення зазначаються прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, повна назва займаної посади відповідно до запису в трудовій книжці, стаж роботи у КРАІЛ та на цій посаді, рівень виконання посадових обов’язків, професійні якості та досягнення, що стали підставою для внесення подання про відзначення.
4. Якщо відзначення здійснюється з нагоди загальнодержавних та професійних свят, ювілейних дат або річниці утворення КРАІЛ, подання про відзначення вноситься не пізніше ніж за один місяць до відповідної дати відзначення.
В інших випадках для працівників подання про відзначення вноситься не пізніше ніж за 14 днів до відповідної дати відзначення.
5. Про відзначення відомчими відзнаками видається наказ.
6. Подяка, Почесна грамота скріплюються підписом Голови КРАІЛ та гербовою печаткою КРАІЛ.
7. Підготовку проєкту наказу про відзначення, його реєстрацію та оформлення відповідного бланка відомчої відзнаки здійснює служба управління персоналом КРАІЛ.
Облік бланків відомчих відзнак ведеться самостійним структурним підрозділом, на який покладено функції ресурсного забезпечення КРАІЛ.

III. Порядок вручення та зберігання відомчих відзнак

1. Відомчі відзнаки вручає Голова КРАІЛ або за його дорученням члени КРАІЛ, керівник апарату, заступник керівника апарату, керівник самостійного структурного підрозділу апарату КРАІЛ в урочистій обстановці.
2. Про вручення відомчої відзнаки складається протокол, що підписує особа, яка проводила вручення. Протокол не пізніше ніж через десять днів після вручення відомчої відзнаки подається до служби управління персоналу КРАІЛ для подальшого обліку та зберігання.
3. В особовій справі та трудовій книжці відзначеного служба управління персоналу здійснює відповідний запис із зазначенням дати і номера наказу про відзначення відомчою відзнакою.
4. У разі втрати відомчої відзнаки дублікат не видається.
5. Граничну кількість відомчих відзнак, якими може бути відзначено працівників КРАІЛ протягом календарного року, наведено в додатку 5 до цього Положення.
Заступник директора
департаменту -
начальник відділу
стандартів ліцензування
та сертифікації департаменту
методології
В. Кобець
Додаток 1
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки Комісії
з регулювання азартних ігор
та лотерей
(пункт 2 розділу I)

ЕСКІЗ

Подяки Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей

див. зображення (z1557-21Fn46)
_____________________
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей № 822 від 07.12.2021 (z1597-21) )
Додаток 2
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки Комісії
з регулювання азартних ігор
та лотерей
(пункт 2 розділу I)

ОПИС

Подяки Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей

Відомча заохочувальна відзнака - Подяка Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (далі - Подяка) виготовляється з високоякісного паперу і має вигляд прямокутника розміром 210 x 297 мм (формат А4). Орієнтація аркуша - книжкова.
Лицьовий бік Подяки є площиною блакитного кольору, обрамленою рамкою, що утворена орнаментом із гільйошної сітки блакитного кольору.
У верхній частині площини розміщено зображення малого Державного Герба України, виконане тисненням під золото на синьому тлі. Нижче - написи "КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЛОТЕРЕЙ", літерами, виконаними тисненням синього кольору, під яким зображено дві фігурні стрічки синього та жовтого кольорів, "ПОДЯКА" - літерами, виконаними тисненням синього кольору.
У центральній частині площини розміщено текст із зазначенням посади, прізвища, імені, по батькові (за наявності) працівника, який відзначається Подякою. Далі - текст, в якому зазначається підстава для відзначення.
У нижній частині площини у два рядки розміщуються написи "Голова КРАІЛ", нижче "Наказ від "___" __________________ 20___ року № _______".
Зворотний бік Подяки є площиною білого кольору без зображень та написів.
_____________________
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей № 822 від 07.12.2021 (z1597-21) )
Додаток 3
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки Комісії
з регулювання азартних ігор
та лотерей
(пункт 2 розділу I)

ЕСКІЗ

Почесної грамоти Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей

див. зображення (z1557-21Fn57-1)
див. зображення (z1557-21Fn58-2)
_____________________
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей № 822 від 07.12.2021 (z1597-21) )
Додаток 4
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки Комісії
з регулювання азартних ігор
та лотерей
(пункт 2 розділу I)

ОПИС

Почесної грамоти Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей

Відомча заохочувальна відзнака - Почесна грамота Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (далі - Почесна грамота) виготовляється на крейдованому матовому папері формату А3, який в розгорнутому вигляді має розмір 420 x 297 мм, а в складеному 210 x 297 мм. Друк повнокольоровий з обох сторін.
У верхній частині правої лицьової сторони розміщено зображення малого Державного Герба України, виконане тисненням під золото на синьому тлі. Нижче - написи "КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЛОТЕРЕЙ", літерами, виконаними тисненням синього кольору, під яким зображено дві фігурні стрічки синього та жовтого кольорів, "ПОЧЕСНА ГРАМОТА" - літерами, виконаними тисненням синього кольору.
У верхній лівій частині внутрішньої площини Почесної грамоти розміщено напис "КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЛОТЕРЕЙ", літерами, виконаними тисненням синього кольору.
У правій верхній частині внутрішньої площини напис "ПОЧЕСНА ГРАМОТА" літерами, виконаними тисненням синього кольору. Нижче - напис "ВІДЗНАЧАЄТЬСЯ" літерами, виконаними тисненням синього кольору.
У правій центральній частині розміщено текст із зазначенням назви посади, прізвища, імені, по батькові (за наявності) працівника, який відзначається Почесною грамотою. Далі - текст, в якому зазначається підстава для відзначення.
У нижній частині площини у два рядки розміщуються написи "Голова КРАІЛ", нижче "Наказ від "___" _____________ 20___ року № _______".
_____________________
( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей № 822 від 07.12.2021 (z1597-21) )
Додаток 5
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки Комісії
з регулювання азартних ігор
та лотерей
(пункт 5 розділу III)

ГРАНИЧНА КІЛЬКІСТЬ

відомчих заохочувальних відзнак, якими може бути відзначено протягом календарного року

№ з/п
Назва відомчої заохочувальної відзнаки
Гранична кількість відомчих заохочувальних відзнак за рік, шт.
2021
2022
щороку в наступні роки
1
Подяка
20
120
100
2
Почесна грамота
80
Разом:
20
120
180
_____________________
( Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей № 822 від 07.12.2021 (z1597-21) )