БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
НАКАЗ
17.11.2021  № 49-од

Про затвердження структури НКРЕКП

З метою вдосконалення організаційної структури та підвищення ефективності роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до законів України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (1540-19) , "Про державну службу" (889-19) , постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 року № 179 (179-2005-п) "Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій" НАКАЗУЮ:
1. Затвердити структуру Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у новій редакції, що додається.
2. Управлінню з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності розробити і подати на затвердження Голові НКРЕКП та погодити з Міністерством фінансів України штатний розпис НКРЕКП у новій редакції.
3. Структура НКРЕКП, затверджена пунктом 1 цього наказу, набирає чинності одночасно з введенням в дію штатного розпису НКРЕКП у новій редакції.
4. Наказ НКРЕКП від 19 липня 2021 року № 28-од "Про затвердження структури НКРЕКП" втрачає чинність з моменту введення в дію структури НКРЕКП, зазначеної в пункті 1 цього наказу.
5. Управлінню роботи з персоналом здійснити комплекс заходів щодо підготовки проєктів положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій, відповідно до змін в структурі НКРЕКП у новій редакції.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова НКРЕКП
В. Тарасюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ НКРЕКП
17.11.2021  № 49-од

СТРУКТУРА

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Номер з/п
Назва структурного підрозділу
Кількість штатних посад
1
Керівництво НКРЕКП
7
1.1
Голова НКРЕКП
1
1.2
Член НКРЕКП
6
Центральний апарат
477
2
Керівник апарату
1
3
Департамент ліцензійного контролю
54
3.1
Управління ліцензійного контролю в енергетичному комплексі та у сфері комунальних послуг
27
3.1.1
Відділ ліцензійного контролю в електроенергетичному комплексі
8
3.1.2
Відділ ліцензійного контролю в нафтогазовому комплексі
6
3.1.3
Відділ ліцензійного контролю у сфері водопостачання та водовідведення
6
3.1.4
Відділ ліцензійного контролю у сфері теплопостачання
6
3.2
Управління моніторингу, методологічного забезпечення та проведення розслідувань на ринках електричної енергії і природного газу
25
3.2.1
Відділ методологічного забезпечення та проведення розслідувань на ринках електричної енергії і природного газу
8
3.2.2
Відділ моніторингу ринків енергетики та комунальних послуг
11
3.2.3
Відділ супроводження діяльності територіальних органів
5
4
Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері
69
4.1
Управління тарифної, інвестиційної політики та платіжно-розрахункових відносин
10
4.1.1
Відділ тарифної політики
5
4.1.2
Відділ платіжно-розрахункових відносин
4
4.2
Управління моніторингу та аналізу розвитку нафтогазових ринків
30
4.2.1
Відділ моніторингу
6
4.2.2
Відділ аналізу розвитку ринків
5
4.2.3
Відділ аналітичного супроводження взаємовідносин учасників ринку природного газу
18
4.3
Управління регулювання ринків природного газу
18
4.3.1
Відділ методологічного забезпечення регулювання відносин
7
4.3.2
Відділ регулювання роздрібного ринку природного газу
10
4.4
Управління технічної політики
9
4.4.1
Відділ розвитку
4
4.4.2
Відділ технічної політики
4
5
Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики
64
5.1
Управління інвестиційної політики та технічного розвитку
21
5.1.1
Відділ інвестиційної політики
6
5.1.2
Відділ розвитку електричних мереж
5
5.1.3
Відділ моніторингу приєднань та адміністрування кодексів мереж
5
5.1.4
Відділ регулювання відносин із заявниками
4
5.2
Управління цінової та тарифної політики у сфері електроенергетики
23
5.2.1
Відділ методології та розрахунку тарифів
7
5.2.2
Відділ моніторингу застосування тарифів
7
5.2.3
Відділ ціноутворення на роздрібному ринку електричної енергії
8
5.3
Управління генеруючих підприємств
19
5.3.1
Відділ комбінованого виробництва електричної та теплової енергії
5
5.3.2
Відділ альтернативної та відновлюваної електроенергетики
5
5.3.3
Відділ інвестиційної політики та технічного розвитку
5
5.3.4
Сектор моніторингу та аналізу генерації
3
6
Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання
19
6.1
Відділ інвестиційно-технічної політики та моніторингу проектів з міжнародними фінансовими організаціями
5
6.2
Відділ методологічного забезпечення
5
6.3
Відділ балансів та питомих норм
4
6.4
Відділ регулювання відносин та звітності
4
7
Департамент із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення
37
7.1
Управління тарифної політики
14
7.1.1
Відділ формування тарифів з водопостачання
5
7.1.2
Відділ формування тарифів з водовідведення
5
7.1.3
Сектор моніторингу та економічного аналізу
3
7.2
Управління інвестиційної політики
11
7.2.1
Відділ інвестиційних програм
6
7.2.2
Відділ енергоефективності
4
7.3
Управління регулювання відносин
10
7.3.1
Відділ регулювання відносин із споживачами
5
7.3.2
Відділ нормативно-правового забезпечення
4
8
Юридичний департамент
28
8.1
Відділ взаємодії з Верховною Радою України та застосування законодавства
6
8.2
Відділ представництва в судах
6
8.3
Відділ експертизи проектів нормативно-правових актів
6
8.4
Відділ з питань адаптації законодавства та регуляторної діяльності
4
8.5
Відділ координації правової роботи та співпраці із правоохоронними і контролюючими органами
5
9
Департамент енергоринку
26
9.1
Відділ запровадження та контролю державної підтримки на ринку електричної енергії
7
9.2
Відділ нормативно-правового забезпечення ринків електричної енергії
6
9.3
Відділ моніторингу роботи організованих сегментів та торгівельних систем ринку електричної енергії
6
9.4
Відділ супроводження розвитку та забезпечення функціонування ринку електричної енергії
6
10
Департамент роздрібного ринку електричної енергії
19
10.1
Відділ методологічного забезпечення врегулювання відносин та моніторингу
6
10.2
Відділ із забезпечення захисту прав споживачів роздрібного ринку
4
10.3
Відділ із врегулювання організації вимірювання та обліку електричної енергії
4
10.4
Відділ із врегулювання платіжно-розрахункових відносин на роздрібному ринку
4
11
Управління ліцензування
17
11.1
Відділ ліцензування у електроенергетичному комплексі
5
11.2
Відділ ліцензування у нафтогазовому комплексі
5
11.3
Відділ ліцензування у сфері комунальних послуг
6
12
Управління стратегічного розвитку та міжнародної координації
26
12.1
Відділ стратегічного розвитку енергетичних ринків та сфери комунальних послуг
9
12.2
Відділ міжнародної координації
8
12.3
Відділ моніторингу та регулювання якості послуг
8
13
Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності
18
13.1
Відділ бухгалтерського обліку та звітності
7
13.2
Фінансово-економічний відділ
6
13.3
Відділ публічних закупівель
4
14
Управління державним майном
23
14.1
Відділ господарського обслуговування та пожежної безпеки
13
14.2
Відділ експлуатації, обліку державного майна та договірної роботи
9
15
Управління інноваційних технологій
17
15.1
Відділ нормативного забезпечення автоматизованих систем
5
15.2
Відділ адміністрування баз даних та комп’ютерного забезпечення
5
15.3
Відділ впровадження інформаційних систем та захисту інформації
6
16
Управління адміністративної діяльності
19
16.1
Відділ адміністрування засідань Комісії
6
16.2
Відділ координації та узагальнення роботи Комісії
6
16.3
Загальний відділ
6
17
Управління роботи з персоналом
11
17.1
Відділ кадрового забезпечення
5
17.2
Відділ забезпечення проходження державної служби
5
18
Управління інформації та комунікації
14
18.1
Відділ інформації та комунікації з громадськістю
7
18.2
Відділ зв’язків із засобами масової інформації
6
19
Відділ забезпечення доступу до публічної інформації, організації роботи та контролю
5
20
Сектор внутрішнього контролю
2
21
Сектор із питань запобігання та виявлення корупції
4
22
Режимно-секретний сектор
2
23
Головний спеціаліст із внутрішнього аудиту
1
24
Головний спеціаліст із питань мобілізаційної роботи
1
Територіальні органи
116
25
Сектор НКРЕКП у Вінницькій області
5
26
Сектор НКРЕКП у Волинській області
4
27
Відділ НКРЕКП у Дніпропетровській області
9
28
Сектор НКРЕКП у Донецькій області
2
29
Сектор НКРЕКП у Житомирській області
4
30
Сектор НКРЕКП у Закарпатській області
5
31
Відділ НКРЕКП у Запорізькій області
6
32
Сектор НКРЕКП у Івано-Франківській області
5
33
Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області
12
33.1
Відділ контрольних перевірок в сфері комунальних послуг
5
33.2
Відділ контрольних перевірок в сфері енергетики
6
34
Сектор НКРЕКП у Кіровоградській області
4
35
Сектор НКРЕКП у Луганській області
2
36
Відділ НКРЕКП у Львівській області
7
37
Сектор НКРЕКП у Миколаївській області
4
38
Відділ НКРЕКП у Одеській області
5
39
Сектор НКРЕКП у Полтавській області
3
40
Сектор НКРЕКП у Рівненській області
4
41
Сектор НКРЕКП у Сумській області
3
42
Сектор НКРЕКП у Тернопільській області
4
43
Відділ НКРЕКП у Харківській області
6
44
Сектор НКРЕКП у Херсонській області
4
45
Сектор НКРЕКП у Хмельницькій області
4
46
Сектор НКРЕКП у Черкаській області
5
47
Сектор НКРЕКП у Чернівецькій області
4
48
Сектор НКРЕКП у Чернігівській області
5
Всього:
600
Керівник апарату
О. Кострикін
Начальник Управління
роботи з персоналом
І. Євченко