БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
29.11.2021 № 881/620
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 грудня 2021 р.
за № 1623/37245

Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства фінансів України від 18 жовтня 2018 року № 849/828

Відповідно до Закону України від 14 січня 2020 року № 440-IX (440-20) "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи", абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 (731-92-п) "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади", з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до законодавства України НАКАЗУЄМО:
1. Унести до наказу Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства фінансів України від 18 жовтня 2018 року № 849/828 (z1290-18) "Про затвердження Порядку взаємодії органів Державної прикордонної служби України та Державної фіскальної служби України під час виявлення ознак порушень митних правил, а також виявлення майна, яке не має власника або власник якого невідомий", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2018 року за № 1290/32742, такі зміни:
1) заголовок викласти в такій редакції:
"Про затвердження Порядку взаємодії органів Державної прикордонної служби України з органами Державної митної служби України та Державної податкової служби України під час виявлення ознак порушень митних правил, а також виявлення майна, яке не має власника або власник якого невідомий";
2) пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. Затвердити Порядок взаємодії органів Державної прикордонної служби України з органами Державної митної служби України та Державної податкової служби України під час виявлення ознак порушень митних правил, а також виявлення майна, яке не має власника або власник якого невідомий, що додається.".
2. Унести до Порядку взаємодії органів Державної прикордонної служби України та Державної фіскальної служби України під час виявлення ознак порушень митних правил, а також виявлення майна, яке не має власника або власник якого невідомий (z1290-18) , затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства фінансів України від 18 жовтня 2018 року № 849/828, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2018 року за № 1290/32742, такі зміни:
1) заголовок викласти в такій редакції:
"Порядок взаємодії органів Державної прикордонної служби України з органами Державної митної служби України та Державної податкової служби України під час виявлення ознак порушень митних правил, а також виявлення майна, яке не має власника або власник якого невідомий";
2) пункт 1 розділу І викласти в такій редакції:
"1. Цей Порядок визначає механізм організації взаємодії органів (підрозділів) охорони державного кордону Державної прикордонної служби України (далі - Держприкордонслужба) з митницями в разі виявлення ознак порушень митних правил, а також із головними управліннями Державної податкової служби України в областях, місті Києві (далі - ГУ ДПС) у разі виявлення майна, яке не має власника або власник якого невідомий, крім випадків виявлення органами (підрозділами) охорони державного кордону в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України, контрольних пунктах в’їзду-виїзду, контрольованих прикордонних районах транспортних засобів, що містять ознаки майна, яке не має власника або власник якого невідомий.";
3) абзац другий пункту 4 розділу II викласти в такій редакції:
"негайно доповідає начальнику органу (підрозділу) охорони державного кордону та інформує митницю, у зоні діяльності якої виявлено правопорушення, про час та обставини виявлення ознак порушень митних правил, але не пізніше ніж через 30 хвилин з моменту виявлення;";
4) в абзаці другому розділу III слова "через державний кордон України, а в межах пункту пропуску" замінити словами "(пункту контролю) через державний кордон України, а в межах пункту пропуску (пункту контролю)";
5) абзац перший пункту 1 розділу IV після слів "або власник якого невідомий (далі - майно)" доповнити словами ", крім випадків виявлення транспортних засобів, що містять ознаки майна, яке не має власника або власник якого невідомий";
6) у тексті Порядку:
слова "митниця ДФС" у всіх відмінках і числах замінити словом "митниця" у відповідних відмінках і числах;
слова "ГУ ДФС" замінити словами "ГУ ДПС";
7) у відмітках до додатків слова "та Державної фіскальної служби України" змінити словами "з органами Державної митної служби України та Державної податкової служби України";
8) у додатку 2 до Порядку слова "Головного управління ДФС" замінити словами "ГУ ДПС".
3. Директорату безпеки державного кордону та міграційних процесів Міністерства внутрішніх справ України (Зеленчук М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаємо за собою.
Міністр
внутрішніх справ України
Д. Монастирський
Міністр фінансів України
С. Марченко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної прикордонної служби України
В.о. Голови
Державної митної служби України
В.о. Голови
Державної податкової служби України
С. Дейнеко
В. Демченко
Є. Олейніков