БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 15 грудня 2021 р. № 1386 Київ

Про затвердження Державної цільової правоохоронної програми облаштування державного кордону щодо будівництва інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій Державної прикордонної служби на період до 2024 року

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Державну цільову правоохоронну програму облаштування державного кордону щодо будівництва інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій Державної прикордонної служби на період до 2024 року (далі - Програма), що додається.
2. Міністерствам, іншим центральним і місцевим органам виконавчої влади забезпечити виконання Програми в межах коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідний бюджетний період, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законом.
3. Міністерствам, іншим центральним і місцевим органам виконавчої влади подавати щороку до 1 лютого Адміністрації Державної прикордонної служби інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та подання до 1 березня Кабінетові Міністрів України та Міністерству економіки.
4. Пункт 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 (710-2016-п) "Про ефективне використання державних коштів" (Офіційний вісник України, 2016 р., № 83, ст. 2739; 2021 р., № 80, ст. 5050) після слів і цифр "Державної цільової програми справедливої трансформації вугільних регіонів України на період до 2030 року" доповнити словами і цифрами ", Державної цільової правоохоронної програми облаштування державного кордону щодо будівництва інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій Державної прикордонної служби на період до 2024 року".
Прем'єр-міністр України
Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 грудня 2021 р. № 1386

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРАВООХОРОННА ПРОГРАМА

облаштування державного кордону щодо будівництва інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій Державної прикордонної служби на період до 2024 року

Мета Програми

Метою Програми є запровадження єдиного державного підходу до інженерно-технічного облаштування державного кордону для забезпечення надійності його охорони, стабілізації берегової лінії та русел, захист від розмиву та недопущення переформатування берегів транскордонних річок.

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Збройна агресія, міжнародний тероризм, активізація нелегального обігу зброї та засобів терору через державний кордон, наркотрафік, нелегальна міграція зумовлюють необхідність удосконалення системи захисту державного кордону.
Крім того, потребує вирішення питання щодо забезпечення захисту від розмиву та переформатування берегів на прикордонних водах у басейнах транскордонних річок Тиса у Закарпатській області, Західний Буг у Волинській та Львівській областях, Сян у Львівській області, Прут та Сірет у Чернівецькій області, Дніпро у Чернігівській області, Дунай в Одеській області.
Можливі два варіанти розв’язання проблеми.
Перший - продовження здійснення заходів з удосконалення інженерно-технічного облаштування державного кордону силами та засобами органів та підрозділів Держприкордонслужби відповідно до щорічних відомчих планів інженерного облаштування державного кордону.
Недоліками зазначеного варіанта є:
завдання і заходи з облаштування державного кордону здійснюються виключно органами та підрозділами Держприкордонслужби без залучення (участі) місцевих органів виконавчої влади, що є недостатнім для ефективної протидії всім викликам та загрозам на державному кордоні;
відведення земель для інженерного-технічного облаштування державного кордону триватиме невизначений строк.
Другий - здійснення заходів з будівництва інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій Держприкордонслужби, стабілізація берегової лінії та русел, захист від розмиву та переформатування берегів транскордонних річок.
За результатами порівняльного аналізу оптимальним вважається другий варіант, перевагами якого є:
облаштування державного кордону сучасними технічними засобами з урахуванням наявних ризиків та загроз, які є під час його охорони та прогнозуються в майбутньому;
розчищення прикордонних просік;
удосконалення облаштування інженерної інфраструктури вздовж державного кордону;
укріплення берегів транскордонних річок, що захистить їх від розмиву та переформатування і, як наслідок, від втрат територій Україною.
Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.

Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми, спрямовані на розв’язання проблем та досягнення мети Програми, наведені у додатку 2.
Координацію міжвідомчої співпраці щодо завдань Програми здійснюватиме Адміністрація Держприкордонслужби.

Очікувані результати, ефективність Програми

Очікуваними результатами виконання Програми є:
облаштування згідно із затвердженими технічними завданнями контрольованої ділянки українсько-російського кордону (1676,09 км) та українсько-білоруського кордону (1084,2 км) у 2022 році;
завершення до 2024 року облаштування українсько-молдовської ділянки державного кордону (1222 км) та кордону з державами - членами ЄС (1357,742 км).
У результаті здійснення заходів Програми передбачається досягнення до 2024 року основних цільових індикаторів та показників, які відіграють важливу роль у відстеженні процесу досягнення цілей, на які спрямована Програма. Крім того, очікується зменшення втрат бюджету від контрабанди на 100-150 млрд. гривень на рік.
Оцінка ефективності Програми здійснюватиметься на підставі проведеного аналізу стану досягнення очікуваних результатів та виконання Програми.
Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів, що передбачаються для міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, відповідальних за її виконання, у державному бюджеті на відповідний рік та інших джерел, не заборонених законодавством.
При цьому орієнтовний обсяг фінансування Програми за рахунок коштів державного бюджету становить 36348,189 млн. гривень.
Обсяги фінансування Програми уточнюються під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік.
Додаток 1
до Програми

ПАСПОРТ

Державної цільової правоохоронної програми облаштування державного кордону щодо будівництва інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій Державної прикордонної служби на період до 2024 року

1. Концепція Програми (1362-2021-р) схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2021 р. № 1362 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 86, ст. 5555).
2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2021 р. № 1386.
3. Державний замовник-координатор - Адміністрація Держприкордонслужби.
4. Державні замовники - Мінінфраструктури, Держгеокадастр, Держводагентство, Держлісагентство.
5. Керівник Програми - заступник Голови Держприкордонслужби.
6. Виконавці заходів Програми - Мінінфраструктури, Адміністрація Держприкордонслужби, Держгеокадастр, Держводагентство, Держлісагентство, ДАЗВ, облдержадміністрації.
7. Строк виконання Програми - 2022-2024 роки.
8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування
Основні заходи і завдання
Виконавець заходу (завдання)
Прогнозний орієнтовний обсяг фінансування програми за рахунок коштів державного бюджету, млн. гривень
усього
у тому числі за роками
2022
2023
2024
Адміністрація Держприкордонслужби
1373,687
1000
137,874
235,813
закупівля прикордонних знаків
Адміністрація Держприкордонслужби
7,851
1,5
4,779
1,572
оформлення органами Держприкордонслужби прав постійного користування земельними ділянками
Адміністрація Держприкордонслужби
265,890
103,016
100,556
62,318
закупівля матеріалів для виготовлення дротяних загороджень
Адміністрація Держприкордонслужби
300
300
закупівля інженерної техніки для облаштування лінії прикордонних інженерних споруд
Адміністрація Держприкордонслужби
413,667
214,647
30,364
168,656
закупівля пально-мастильних матеріалів для інженерної техніки
Адміністрація Держприкордонслужби
84,766
84,766
облаштування злітно-посадкових майданчиків для вертольотів
Адміністрація Держприкордонслужби
8,463
3,989
2,175
2,299
облаштування причалів для малих прикордонних катерів
Адміністрація Держприкордонслужби
0,968
0,968
уточнення технічних завдань, виготовлення проектної документації на будівництво
Адміністрація Держприкордонслужби
292,082
292,082
Мінінфраструктури
32685,911
15867,42
4617,969
12200,522
будівництво відомчих (прикордонних) автомобільних доріг
Мінінфраструктури
19443,811
8889,701
2596,505
7 957,605
облаштування протитранспортних загороджень
Мінінфраструктури
724,439
544,699
179,74
облаштування стаціонарних дротяних загороджень
Мінінфраструктури
4982,034
3044,253
1278,275
659,506
розгортання комплексної системи спостереження
Мінінфраструктури
6709,465
3155,013
482,956
3 071,496
виготовлення проектної документації на будівництво
Мінінфраструктури
826,162
233,754
80,493
511,915
Держводагентство
1724,87
99,96
161,89
1463,02
захист від розмиву та переформування берегів на прикордонних водах
Держводагентство
1724,87
99,96
161,89
1 463,02
Держлісагентство
5,415
2,729
1,638
1,048
облаштування прикордонних просік для розгортання лінії прикордонних інженерних споруд
Держлісагентство
5,415
2,729
1,638
1,048
Держгеокадастр
13,215
4,405
4,405
4,405
виконання топографо-геодезичних та картографічних робіт
Держгеокадастр
13,215
4,405
4,405
4,405
ДАЗВ
17,6
17,6
розчищення смуги для розгортання лінії прикордонних інженерних споруд в зоні відчуження та зоні безумовного (обов’язкового) відселення
ДАЗВ
17,6
17,6
Облдержадміністрації
527,491
303,623
168,709
55,159
відчуження земельних ділянок (їх частин) для суспільних потреб або з мотивів суспільної необхідності та об’єднання земельних ділянок (їх частин), що перебувають у приватній власності
Луганська облдержадміністрація
102,852
102,852
Харківська облдержадміністрація
84,963
84,963
Сумська облдержадміністрація
64,785
64,785
Чернігівська облдержадміністрація
37,977
37,977
Житомирська облдержадміністрація
0,636
0,636
Рівненська облдержадміністрація
3,409
3,409
Волинська облдержадміністрація
9,001
9,001
Чернівецька облдержадміністрація
28,597
28,597
Вінницька облдержадміністрація
36,172
9,731
26,441
Одеська облдержадміністрація
158,978
158,978
Львівська облдержадміністрація
0,121
0,121
Усього за Програмою
36348,189
17295,737
5092,485
13959,967
Додаток 2
до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання Державної цільової правоохоронної програми облаштування державного кордону щодо будівництва інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій Державної прикордонної служби на період до 2024 року

( Див. текст (1386-2021-пF64) )
Додаток 3
до Програми

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

виконання Державної цільової правоохоронної програми облаштування державного кордону щодо будівництва інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій Державної прикордонної служби на період до 2024 року

Найменування завдання
Найменування показника виконання завдання
Одиниця виміру
Значення показника
усього
у тому числі за роками
2022
2023
2024
1. Інженерно-технічне облаштування українсько-російської ділянки державного кордону
Рівень облаштування контрольованої ділянки українсько-російського державного кордону
відсотків
100
100
2. Інженерно-технічне облаштування українсько-білоруської та українсько-молдовської ділянки державного кордону
Рівень облаштування українсько-білоруської ділянки державного кордону
-"-
100
100
Рівень облаштування українсько-молдовської ділянки державного кордону
-"-
100
38
100
3. Інженерно-технічне облаштування ділянок державного кордону з державами - членами ЄС
Рівень облаштування ділянок державного кордону з державами - членами ЄС
-"-
100
100