БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 23 грудня 2021 р. № 1365 Київ

Про внесення змін до Положення про Єдиний державний реєстр ветеранів війни

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести до Положення про Єдиний державний реєстр ветеранів війни (700-2019-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 р. № 700 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 66, ст. 2262), зміни, що додаються.
2. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади в тримісячний строк привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.
Прем'єр-міністр України
Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2021 р. № 1365

ЗМІНИ,

що вносяться до Положення про Єдиний державний реєстр ветеранів війни

( Див. текст (700-2019-п) )
1. Пункт 5 викласти в такій редакції:
"5. До Реєстру вносяться такі відомості:
1) інформація про особу (прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), число, місяць, рік народження, місце народження, стать, адресу місця проживання (адресу зареєстрованого місця проживання), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності), номер паспорта громадянина України (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася в установленому порядку від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і має відповідну відмітку в паспорті), унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;
2) реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (паспорта громадянина України, тимчасового посвідчення громадянина України), документа, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус (посвідки на постійне проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту), інформація, що міститься у свідоцтві про народження (для дитини віком до 14 років);
3) інформація про смерть особи на підставі даних з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, отриманих у порядку взаємодії інформаційних систем;
4) вид та реквізити документів, що підтверджують право на пільги, строк дії таких документів;
5) інформація про:
перебування особи на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;
виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення;
житло, придбане за рахунок коштів грошової компенсації;
забезпечення житлом (зокрема забезпечення центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування на умовах співфінансування з державного, місцевих бюджетів, за власний рахунок тощо);
пільги, житлові субсидії, грошову допомогу та інші соціальні гарантії, передбачені законами та іншими нормативно-правовими актами, на які особа має право;
фактичне користування пільгами та іншими соціальними гарантіями, передбаченими законами та іншими нормативно-правовими актами, строк і обсяг їх отримання особою;
підстави (реквізити рішення) та дату надання (позбавлення) статусу ветерана війни, особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалого учасника Революції Гідності, особи, на яку поширюється чинність Закону України (3551-12) "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
групу інвалідності, дату встановлення інвалідності, дату зняття інвалідності, причину інвалідності на основі даних, отриманих з централізованого банку даних з проблем інвалідності та/або Єдиної інформаційної системи соціальної сфери;
дані про захворювання на основі даних, отриманих з централізованого банку даних з проблем інвалідності та/або Єдиної інформаційної системи соціальної сфери;
індивідуальну програму реабілітації на основі даних, отриманих з централізованого банку даних з проблем інвалідності та/або Єдиної інформаційної системи соціальної сфери;
дані щодо забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (дата отримання таких виробів, строк експлуатації та найменування підприємства), направлення на протезування/ортезування (дата видачі направлення, назва технічного та іншого засобу реабілітації, строк експлуатації) на основі даних, отриманих з централізованого банку даних з проблем інвалідності та/або Єдиної інформаційної системи соціальної сфери;
направлення на психологічну реабілітацію та проходження психологічної реабілітації, компенсацію вартості проїзду до суб’єкта, що надає послуги із психологічної реабілітації, та назад;
направлення на санаторно-курортне лікування, отримання санаторно-курортного лікування, виплату грошової компенсації замість путівки на санаторно-курортне лікування, компенсацію вартості проїзду до санаторно-курортного закладу та назад;
забезпечення особи з інвалідністю автомобілем структурними підрозділами з питань соціального захисту населення обласних і Київської міської держадміністрацій або управліннями виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі;
належність до кількох категорій осіб згідно із Законом України (3551-12) "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
надання матеріальної допомоги, отримання земельної ділянки, отримання інших пільг згідно із законодавством;
серію, номер, ким і коли виданий документ про освіту (науковий ступінь) особи, дані про здобуті нею рівень (освітньо-кваліфікаційний (кваліфікаційний), ступінь освіти, професію, спеціальність та спеціалізацію; серію, номер, ким і коли виданий документ про вчене звання, повне найменування закладу вищої освіти (наукової установи), рішенням вченої ради якого (якої) присвоєно вчене звання із зазначенням якого саме звання;
перебування на обліку в Державному центрі зайнятості;
стан зайнятості;
проходження професійного навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації;
отримання ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці;
отримання одноразової виплати для організації безробітним підприємницької діяльності за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття;
підприємницьку діяльність на основі інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
уповноважений орган, в якому особа перебуває на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги;
6) відцифрований образ обличчя особи, отриманий, зокрема, з Єдиного державного демографічного реєстру;
7) контактні дані особи (адреса електронної пошти, номер телефону);
8) інформація про обставини, дату і місце смерті/загибелі особи, дату і місце поховання, пам’ятні знаки, які встановлені на честь особи, адреси встановлення пам’ятних знаків, отримані від місцевих держадміністрацій;
9) інформація про речові права особи на нерухоме майно, обтяження таких прав на основі відомостей, що містяться у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, в обсязі, визначеному законодавством у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;
10) інформація про транспортні засоби, які перебувають у власності або користуванні особи (тип транспортного засобу, назва транспортного засобу, об’єм двигуна, тип палива або джерела енергії, рік випуску, дата реєстрації транспортного засобу, серія та номер свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу) на основі даних, що містяться в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів;
11) серія та номер посвідчення водія та категорії посвідчення водія особи на основі даних, що містяться в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів;
12) інформація про перебування особи на обліку в органах Пенсійного фонду України як одержувача пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) на основі даних, одержаних в порядку інформаційної взаємодії Мінветеранів з Пенсійним фондом України;
13) інформація про державні нагороди особи;
14) інформація про соціальну діяльність особи, керівництво в громадських об’єднаннях, участь у спортивних змаганнях, знання мов, хобі;
15) належність особи до категорії бездомних осіб, дані про яких містяться в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери;
16) статус внутрішньо-переміщеної особи на основі даних, що містяться в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб та/або в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери.
Відомості про осіб вносяться до Реєстру із зазначенням пункту, частини та статті Закону України (3551-12) "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", згідно з яким надано відповідний статус (у разі його наявності).".
2. Пункт 15 викласти в такій редакції:
"15. Відомості про особу надаються такій особі безоплатно, крім випадків, передбачених законом, у формі довідки на її письмове звернення.
Відомості, що містяться у Реєстрі, можуть надаватися з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг відповідно до законодавства.".