БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 23 грудня 2021 р. № 1371 Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1102

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1102 (1102-2004-п) "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 34, ст. 2269; 2006 р., № 8, ст. 441; 2007 р., № 17, ст. 652; 2008 р., № 17, ст. 447; 2009 р., № 46, ст. 1553, № 69, ст. 2381; 2011 р., № 22, ст. 901; 2013 р., № 68, ст. 2468; 2016 р., № 73, ст. 2458; 2019 р., № 96, ст. 3168; 2020 р., № 101, ст. 3300; 2021 р., № 50, ст. 3076) зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України
Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2021 р. № 1371

ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України  від 25 серпня 2004 р. № 1102

( Див. текст (1102-2004-п) )
1. Вступну частину постанови викласти в такій редакції:
"Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України та частини другої статті 9 Закону України "Про фермерське господарство"
Кабінет Міністрів України постановляє:".
2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам (1102-2004-п) , затвердженому зазначеною постановою:
1) пункти 1 - 4 викласти в такій редакції:
"1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Надання кредитів фермерським господарствам", які спрямовуються на фінансову підтримку фермерських господарств через Український державний фонд підтримки фермерських господарств.
Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінагрополітики. Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Український державний фонд підтримки фермерських господарств (далі - Фонд).
2. Фінансова підтримка надається фермерським господарствам, зокрема новоствореним у період їх становлення (перші три роки після створення), з відокремленими фермерськими садибами, сімейним фермерським господарствам без набуття статусу юридичної особи, утвореним відповідно до статті 8-1 Закону України "Про фермерське господарство", фермерським господарствам, які провадять господарську діяльність та розташовані у гірських населених пунктах, на поліських територіях, визначених в установленому порядку Кабінетом Міністрів України, на конкурсних засадах на поворотній основі.
Фінансова підтримка надається фермерським господарствам на безповоротній основі згідно з Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств (106-2018-п) , затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 106 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 22, ст. 728; 2021 р., № 35, ст. 2080).
Фінансова підтримка не надається фермерським господарствам, які мають заборгованість перед Фондом та його регіональними відділеннями, яких визнано банкрутами, щодо яких порушено справу про банкрутство та які перебувають у стадії ліквідації, а також у яких виявлено факти незаконного одержання та/або нецільового використання бюджетних коштів.
3. Фінансова підтримка надається за такими напрямами:
фінансова підтримка фермерських господарств для провадження виробничої діяльності та диверсифікації виробництва;
фінансова підтримка сімейних фермерських господарств без набуття статусу юридичної особи для придбання землі сільськогосподарського призначення.
Розподіл бюджетних коштів за напрямами затверджується Мінагрополітики.
За напрямом, що передбачає фінансову підтримку фермерських господарств для провадження виробничої діяльності та диверсифікації виробництва, Мінагрополітики за пропозицією Фонду здійснює розподіл бюджетних коштів у розрізі регіонів:
50 відсотків - з урахуванням обсягу виробництва фермерськими господарствами сільськогосподарської продукції (у постійних цінах) за попередні три роки, що передують звітному року, відповідно до статистичної інформації, наданої Держстатом на запит Мінагрополітики;
50 відсотків - з урахуванням обсягу виробництва фермерськими господарствами сільськогосподарської продукції (у постійних цінах) з розрахунку на 1 гектар оброблюваних фермерськими господарствами сільськогосподарських угідь на рік, що передує звітному року, відповідно до статистичної інформації, наданої Держстатом на запит Мінагрополітики.
За напрямом, що передбачає фінансову підтримку сімейних фермерських господарств без набуття статусу юридичної особи для придбання землі сільськогосподарського призначення, розподіл бюджетних коштів у розрізі регіонів не здійснюється.
4. Мінагрополітики повідомляє Фонд про обсяги бюджетних асигнувань та затверджені розподіли бюджетних коштів.
Фонд повідомляє про обсяг розподілених бюджетних коштів своїм регіональним відділенням.";
2) пункт 5 виключити;
3) у пункті 6:
1) абзац перший викласти в такій редакції:
"6. Фінансова підтримка фермерських господарств для провадження виробничої діяльності та диверсифікації виробництва надається у розмірі, що не перевищує 1 млн. гривень, із забезпеченням виконання зобов’язання щодо повернення бюджетних коштів:";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Фінансова підтримка сімейних фермерських господарств без набуття статусу юридичної особи для придбання землі сільськогосподарського призначення надається у розмірі, що не перевищує 1 млн. гривень на строк до десяти років для придбання земельної ділянки (ділянок) сукупним розміром до 20 гектарів із забезпеченням виконання зобов’язання щодо повернення бюджетних коштів. Сума фінансової підтримки визначається відповідно до вартості земельної ділянки (ділянок), що планується придбати, але не більше нормативної грошової оцінки зазначеної ділянки (ділянок).";
4) пункти 7 - 9 викласти в такій редакції:
"7. Для надання фінансової підтримки Фонд утворює комісію з питань надання фінансової підтримки (далі - комісія), яку очолює керівник Фонду.
Загальна кількість членів комісії повинна становити не більше ніж десять осіб.
Положення про комісію, а також її персональний склад затверджуються керівником Фонду за погодженням з Мінагрополітики.
Прийом та перевірку документів фермерських господарств, що претендують на одержання фінансової підтримки, ведуть регіональні відділення Фонду.
8. Фермерські господарства подають у паперовій або електронній формі до регіонального відділення заявку у двох примірниках за формою, затвердженою Мінагрополітики, і такі документи (їх фотокопії):
копію статуту фермерського господарства із статусом юридичної особи або копію договору /декларації про створення сімейного фермерського господарства - для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 8-1 Закону України "Про фермерське господарство";
копію статуту сільськогосподарського кооперативу, членом якого є фермерське господарство, або протокол рішення установчих зборів про створення такого кооперативу (в разі наявності);
відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою, стосовно:
- земель фермерського господарства як юридичної особи - для земельних ділянок, що перебувають у власності та/або користуванні фермерського господарства, та/або земельних ділянок, що належать громадянам - членам фермерського господарства на праві приватної власності, та/або земельних ділянок, які перебувають у користуванні голови фермерського господарства, наданих йому із земель державної або комунальної власності для ведення фермерського господарства або селянського (фермерського) господарства;
- земель сімейного фермерського господарства, створеного без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 8-1 Закону України "Про фермерське господарство", - для земельних ділянок, які перебувають у власності та/або користуванні членів фермерського господарства;
довідку про реквізити банківського рахунка фермерського господарства;
довідку, видану виконавчим комітетом сільської, селищної чи міської ради, районної, Севастопольської міської держадміністрацій, про те, що фермерське господарство має відокремлену фермерську садибу;
баланс та звіт про фінансові результати фермерського господарства за останній звітний період за встановленою формою;
копію паспорта (у разі коли голова фермерського господарства віком до 35 років (включно);
сертифікат відповідності законодавству у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції (у разі наявності);
копію титульної сторінки проектно-кошторисної документації на створення та зрошення багаторічних насаджень (у разі наявності);
бізнес-план з техніко-економічним обгрунтуванням доцільності надання фінансової підтримки фермерському господарству із зазначенням графіка повернення коштів;
пропозицію фермерського господарства щодо забезпечення виконання зобов’язання з повернення бюджетних коштів у порядку, встановленому законодавством.
Для отримання фінансової підтримки сімейними фермерськими господарствами без набуття статусу юридичної особи для придбання землі сільськогосподарського призначення додатково подаються:
витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно стосовно земельної ділянки (ділянок), що планується придбати;
витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки (ділянок), отриманий у поточному році;
копії реєстраційних документів або витягу з Єдиного державного реєстру тварин (за наявності).
Копії поданих документів засвідчуються головою фермерського господарства.
9. Після надходження від Мінагрополітики інформації про затвердження розподілу бюджетних коштів Фонд оприлюднює на власному офіційному веб-сайті оголошення про проведення конкурсу на отримання фінансової підтримки сімейними фермерськими господарствами без набуття статусу юридичної особи для придбання землі сільськогосподарського призначення.
Оголошення про проведення конкурсу на отримання фінансової підтримки фермерськими господарствами для провадження виробничої діяльності та диверсифікації виробництва, Фонд оприлюднює на власному офіційному веб-сайті після надходження від Мінагрополітики інформації про обсяг розподілу бюджетних коштів в розрізі регіонів.
Оголошення містять умови проведення конкурсу, початкову та кінцеву дати прийому заявок та документів.
Строк прийому заявок та документів не може бути меншим ніж 30 календарних днів.
Регіональні відділення розпочинають прийом заявок та документів у день оприлюднення оголошення. Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.
Подані заявки та документи реєструються у відповідному журналі обліку.
Регіональні відділення розглядають подані заявки та документи у порядку черговості їх реєстрації.
У разі відповідності поданих заявок та документів вимогам цього Порядку регіональні відділення включають фермерське господарство до реєстру фермерських господарств, що претендують на одержання фінансової підтримки.
Інформація про перелік фермерських господарств, які претендують на одержання фінансової підтримки, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Фонду.
Оформлені неналежним чином або не у повному обсязі документи чи виявлення в них недостовірних даних регіональні відділення повертають їх фермерському господарству в одноденний строк з обґрунтуванням причин їх повернення.
Після усунення причин, на підставі яких заявки та документи повернуто, фермерське господарство може подати їх повторно до регіонального відділення протягом строку прийому документів.
Регіональні відділення за напрямом, що передбачає фінансову підтримку фермерських господарств для провадження виробничої діяльності та диверсифікації виробництва, формують у десятиденний строк після закінчення строку прийняття заявок та документів реєстр фермерських господарств, що претендують на одержання фінансової підтримки, та реєстр фермерських господарств, яким повернуто документи. За напрямом, що передбачає фінансову підтримку сімейних фермерських господарств без набуття статусу юридичної особи для придбання землі сільськогосподарського призначення, реєстр фермерських господарств, що претендують на одержання фінансової підтримки, та реєстр фермерських господарств, яким повернуто документи, формуються щомісяця до 10 числа.
Сформовані реєстри разом з поданими фермерськими господарствами документами надсилаються у триденний строк комісії.
Комісія у 14-денний строк розглядає подані регіональними відділеннями реєстри разом з документами.
Фонд формує зведений реєстр фермерських господарств, що претендують на одержання фінансової підтримки фермерських господарств, та надсилає його ДПС з метою проведення перевірки наявності простроченої більш як шість місяців заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи ДПС.
На підставі інформації від ДПС, наданої протягом п’яти календарних днів, Фонд виключає з реєстру фермерських господарств, що претендують на одержання фінансової підтримки, фермерські господарства щодо яких виявлено наявність на 1 число місяця, в якому прийматиметься рішення щодо здійснення виплат, простроченої більш як шість місяців заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи ДПС.
Комісія проводить конкурсний відбір та формує реєстр фермерських господарств, що отримали право на одержання фінансової підтримки, а також резервний реєстр фермерських господарств (не більше п’яти господарств від кожної області). Реєстри фермерських господарств формуються комісією окремо за кожним напрямом бюджетної програми "Надання кредитів фермерським господарствам".
Засідання комісії Фонду з питань надання фінансової підтримки транслюється в режимі реального часу.
Рішення комісії затверджується наказом Фонду за погодженням з Мінагрополітики.
У разі коли фермерське господарство - переможець конкурсу відмовляється від фінансової підтримки до укладення відповідного договору або в разі неможливості укладення договору фінансової підтримки з фермерським господарством до закінчення поточного бюджетного періоду з причин, які виникли після затвердження рішення комісії, переможцем вважається перше за черговістю фермерське господарство з резервного реєстру.
Засідання комісії проводиться у разі потреби. Останнє засідання проводиться не пізніше 10 грудня.
Фермерським господарствам, які не визначені переможцями конкурсу, комісія надсилає у триденний строк після прийняття комісією рішення письмове повідомлення.
На підставі погодженого Мінагрополітики наказу Фонду Мінагрополітики спрямовує розподілений обсяг коштів до Фонду, який укладає з фермерськими господарствами - переможцями конкурсу договори про надання фінансової підтримки та перераховує їм бюджетні кошти.
Форми реєстрів, журналів обліку та примірних договорів про надання фінансової підтримки затверджуються Мінагрополітики.
Основними критеріями під час визначення переможців конкурсу є:
забезпечення виконання зобов’язань щодо повернення коштів, одержаних на поворотній основі;
створення додаткових робочих місць у сільській місцевості.
За наявності рівних умов перевага за напрямом, що передбачає фінансову підтримку фермерських господарств для провадження виробничої діяльності та диверсифікації виробництва, фінансова підтримка надається фермерським господарствам, у тому числі сімейним фермерським господарствам, які:
є членами сільськогосподарського кооперативу;
провадять діяльність з вирощування та розведення великої рогатої худоби;
мають у власності та/або користуванні не більше 100 гектарів земель сільськогосподарського призначення та річний дохід яких від реалізації продукції не перевищує 5 млн. гривень;
здійснюють закладення молодих плодово-ягідних та виноградних насаджень;
отримали сертифікат відповідності законодавству у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції.
При цьому голова фермерського господарства повинен бути віком до 35 років (включно).
За наявності рівних умов перевага за напрямом,  що передбачає фінансову підтримку сімейних фермерських господарств без набуття статусу юридичної особи для придбання землі сільськогосподарського призначення, надається фермерським господарствам:
у власності яких перебуває від п’яти корів, овець, кіз, ідентифікованих та зареєстрованих відповідно до законодавства;
які провадять сільськогосподарську діяльність на землях сільськогосподарського призначення із застосуванням гідротехнічної меліорації;
які отримали сертифікат відповідності законодавству у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції.";
5) пункт 11 викласти в такій редакції:
"11. Для перерахування коштів фінансової підтримки фермерських господарств Фонд надає органу Казначейства платіжні доручення і договір.
Видатки щодо надання фінансової підтримки здійснюються шляхом перерахування коштів на поточні рахунки фермерських господарств, відкриті в установах банків.
За напрямом, що передбачає фінансову підтримку фермерських господарств для провадження виробничої діяльності та диверсифікації виробництва, фермерські господарства у тримісячний строк після надходження коштів фінансової підтримки подають до Фонду засвідчені головою фермерського господарства копії документів, що підтверджують цільове використання зазначених коштів.
За напрямом, що передбачає фінансову підтримку сімейних фермерських господарств без набуття статусу юридичної особи для придбання землі сільськогосподарського призначення, голова сімейного фермерського господарства у тримісячний строк після надходження коштів фінансової підтримки зобов’язаний укласти в установленому порядку договір купівлі-продажу земельної ділянки, нотаріальну копію якого надати Фонду для підтвердження цільового використання коштів. Придбані земельні ділянки, на які сімейні фермерські господарства без набуття статусу юридичної особи отримали фінансову підтримку, не можуть бути продані, подаровані, передані в заставу або оренду до повного повернення коштів наданої підтримки і використовуються виключно за призначенням. Надання фінансової підтримки здійснюється за умови прийняття набувачем відповідного зобов’язання, викладеного в письмовій формі.";
6) абзац третій пункту 12 виключити;
7) пункт 13-1 виключити;
8) абзац перший пункту 14 виключити.