БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
07.12.2021 № 637
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 грудня 2021 р.
за № 1657/37279

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 листопада 2014 року № 1130

Відповідно до статті 208-1 розділу V Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375 (375-2014-п) , з метою приведення у відповідність до Закону України від 03 червня 2021 року № 1525-IX (1525-20) "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо скасування оподаткування доходів, отриманих нерезидентами у вигляді виплати за виробництво та/або розповсюдження реклами, та удосконалення порядку оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам" та Закону України від 01 липня 2021 року № 1617-IX (1617-20) "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо адміністрування податків і зборів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя" НАКАЗУЮ:
1. Внести до наказу Міністерства фінансів України від 14 листопада 2014 року № 1130 (z1456-14) "Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17 листопада 2014 року за № 1456/26233, такі зміни:
1) у преамбулі слова і цифри ", підпункту 3 пункту 12.3 статті 12 Закону України від 12 серпня 2014 року № 1636-VII "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" виключити;
2) пункт 3 викласти у такій редакції:
"3. Установити, що не підлягають обов’язковій перереєстрації платники податку на додану вартість, внесені до реєстру платників податку на додану вартість до набрання чинності цим наказом.".
2. Затвердити Зміни до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість (z1456-14) , затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 листопада 2014 року № 1130, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2014 року за № 1456/26233, що додаються (далі - Зміни).
3. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2022 року, крім підпункту 2 пункту 2 та пункту 3 Змін, які набирають чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 01 липня 2021 року № 1618-IX (1618-20) "Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" та про внесення змін до деяких законодавчих актів України", але не раніше дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Воробей С.І. та Голову Державної податкової служби України.
Міністр
С. Марченко
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник
Міністра цифрової трансформації України
В.о. Голови Державної податкової служби України
О. Вискуб
Є. Олейніков
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
07 грудня 2021 року № 637
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 грудня 2021 р.
за № 1657/37279

ЗМІНИ

до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість

( Див. текст (z1456-14) )
1. У розділі I:
1) у пункті 1.4:
після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом тринадцятим такого змісту:
"д) особа-нерезидент, яка не має постійного представництва та постачає на митній території України фізичним особам, у тому числі фізичним особам - підприємцям, не зареєстрованим платниками податку на додану вартість, електронні послуги, у тому числі шляхом надання доступу до електронних послуг через електронний інтерфейс, надання технічних, організаційних, інформаційних та інших можливостей, які здійснюються з використанням інформаційних технологій і систем, для встановлення контактів та укладення угод між продавцями і покупцями та/або постачає такі електронні послуги за посередницькими договорами від власного імені, але за дорученням надавача електронних послуг;".
У зв’язку з цим абзаци тринадцятий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - вісімнадцятим;
перше речення абзацу вісімнадцятого доповнити словами ", крім випадків, встановлених статтею 208-1 розділу V Кодексу";
2) підпункт 9 пункту 1.5 викласти у такій редакції:
"9) особа-нерезидент, яка не має постійного представництва та постачає на митній території України фізичним особам, у тому числі фізичним особам - підприємцям, не зареєстрованим платниками податку на додану вартість, електронні послуги, у тому числі шляхом надання доступу до електронних послуг через електронний інтерфейс, надання технічних, організаційних, інформаційних та інших можливостей, які здійснюються з використанням інформаційних технологій і систем, для встановлення контактів та укладення угод між продавцями і покупцями та/або постачає такі електронні послуги за посередницькими договорами від власного імені, але за дорученням надавача електронних послуг.
Положення цього пункту не поширюються на осіб-нерезидентів, які надають послуги з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги, що надається на безоплатній та безповоротній основі, відповідно до положень Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського фонду "Укриття" в Україні (996_004) та Угоди про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку як розпорядником коштів, наданих згідно з грантом з Рахунка ядерної безпеки, Урядом України та Чорнобильською атомною електростанцією (996_729) .";
3) у підпункті 3 пункту 1.6 після слів "за угодами про розподіл продукції," доповнити словами "осіб-нерезидентів, які не мають постійного представництва та постачають на митній території України фізичним особам, у тому числі фізичним особам - підприємцям, не зареєстрованим платниками податку на додану вартість, електронні послуги, у тому числі шляхом надання доступу до електронних послуг через електронний інтерфейс, надання технічних, організаційних, інформаційних та інших можливостей, які здійснюються з використанням інформаційних технологій і систем, для встановлення контактів та укладення угод між продавцями і покупцями та/або постачає такі електронні послуги за посередницькими договорами від власного імені, але за дорученням надавача електронних послуг,";
4) доповнити розділ новим пунктом 1.7 такого змісту:
"1.7. Особливості реєстрації як платників ПДВ осіб-нерезидентів, які не мають постійного представництва та постачають на митній території України фізичним особам, у тому числі фізичним особам - підприємцям, не зареєстрованим платниками податку на додану вартість, електронні послуги, у тому числі шляхом надання доступу до електронних послуг через електронний інтерфейс, надання технічних, організаційних, інформаційних та інших можливостей, які здійснюються з використанням інформаційних технологій і систем, для встановлення контактів та укладення угод між продавцями і покупцями та/або постачає такі електронні послуги за посередницькими договорами від власного імені, але за дорученням надавача електронних послуг, встановлено розділом VIII цього Положення.".
2. У розділі III:
1) в абзаці першому підпункту 5 пункту 3.6 слова "першої - третьої" замінити словами "першої - другої";
2) доповнити розділ новим пунктом 3.17 такого змісту:
"3.17. Реєстрація платником ПДВ відповідно до вимог статті 183 розділу V Кодексу осіб, податковою адресою яких або одного з учасників за договором про спільну діяльність, договором управління майном, угодою про розподіл продукції є тимчасово окупована територія, контролюючими органами не проводиться до закінчення строку тимчасової окупації або зміни податкової адреси таким платником ПДВ з тимчасово окупованої на іншу територію України.".
3. У розділі V:
1) абзац другий пункту 5.7 виключити;
2) пункт 5.15 виключити.
4. Доповнити Положення новим розділом VIII такого змісту:

"Розділ VIII. Особливості реєстрації як платників податку на додану вартість осіб-нерезидентів

8.1. Цей розділ визначає процедури реєстрації, перереєстрації, анулювання реєстрації як платників ПДВ осіб-нерезидентів, що здійснюються відповідно до статті 208-1 розділу V Кодексу.
Положення цього розділу поширюються на особу-нерезидента, яка не має постійного представництва та постачає на митній території України фізичним особам, у тому числі фізичним особам - підприємцям, не зареєстрованим платниками податку на додану вартість (далі - фізичні особи), електронні послуги, у тому числі шляхом надання доступу до електронних послуг через електронний інтерфейс, надання технічних, організаційних, інформаційних та інших можливостей, які здійснюються з використанням інформаційних технологій і систем, для встановлення контактів та укладення угод між продавцями і покупцями та/або постачає такі електронні послуги за посередницькими договорами від власного імені, але за дорученням надавача електронних послуг.
Електронними вважаються послуги, які постачаються через мережу Інтернет, автоматизовано, за допомогою інформаційних технологій та переважно без втручання людини, у тому числі шляхом встановлення спеціального застосунку або додатка на смартфонах, планшетах, телевізійних приймачах чи інших цифрових пристроях.
8.2. Реєстрація як платника ПДВ особи-нерезидента, яка постачає електронні послуги фізичним особам, місце постачання яких розташовано на митній території України, здійснюється на підставі заяви про реєстрацію як платника податку на додану вартість особи-нерезидента за формою № 1-РОН (додаток 12).
Особа-нерезидент зобов’язана подати заяву про реєстрацію як платника ПДВ, якщо за результатами попереднього календарного року загальна сума від здійснення нею операцій з постачання фізичним особам електронних послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, сукупно перевищує суму, еквівалентну 1 000 000 гривень, яка обчислюється за офіційним курсом валюти України до іноземної валюти, встановленим Національним банком України, що діє на 00:00 01 січня відповідного року. Така заява подається до 31 березня включно відповідного календарного року, наступного за роком, у якому така особа-нерезидент досягла передбаченого у цьому пункті обсягу.
Якщо особа-нерезидент, яка не досягла передбаченого у цьому пункті обсягу, вважає за доцільне добровільно зареєструватися як платник ПДВ, вона може подати заяву про реєстрацію як платника ПДВ не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку звітного (податкового) періоду, з якого така особа-нерезидент вважатиметься платником ПДВ.
Заява про реєстрацію як платника ПДВ разом із копіями витягу з відповідного бізнес-реєстру (торговельного, банківського або іншого реєстру, в якому фіксується факт державної реєстрації компанії, організації), виданого в країні реєстрації такої особи-нерезидента, та документа, що підтверджує присвоєння ідентифікаційного (реєстраційного, облікового) номера (коду) нерезидента в країні його реєстрації, якщо у витягу з відповідного бізнес-реєстру не зазначені відомості про такий номер (код), подаються до Державної податкової служби України в електронній формі через спеціальне портальне рішення для користувачів нерезидентів, які надають електронні послуги, шляхом електронної ідентифікації.
У заяві про реєстрацію як платника ПДВ зазначаються інформація щодо реєстрації нерезидента у країні нерезидента, ідентифікаційні дані нерезидента, який буде підлягати електронній ідентифікації, дані щодо його представника, електронна адреса, причина реєстрації, інформація щодо підтвердження факту та періоду досягнення суми операцій з постачання фізичним особам електронних послуг, визначеної для обов’язкової реєстрації платником ПДВ відповідно до абзацу другого пункту 208-1.2 статті 208-1 розділу V Кодексу (2755-17) , а також іноземна валюта (євро або долар США), в якій особа-нерезидент буде сплачувати податок.
Державна податкова служба України відмовляє в реєстрації особи як платника ПДВ, якщо за результатами розгляду заяви про реєстрацію як платника ПДВ та/або поданих документів встановлено, що особа не відповідає вимогам, визначеним статтею 180 (абзац другий пункту 8.1 цього розділу), абзацом другим пункту 208-1 .2 статті 208-1 розділу V Кодексу (2755-17) (абзац другий цього пункту), або існують обставини, які є підставою для анулювання реєстрації згідно з пунктом 208-1 .3 статті 208-1 розділу V Кодексу (2755-17) (пункт 8.3 цього розділу), а також якщо під час подання заяви не дотримано вимог порядку, встановленого цим пунктом.
Відмова у реєстрації особи як платника ПДВ надсилається особі-нерезиденту через спеціальне портальне рішення для користувачів нерезидентів, які надають електронні послуги, з одночасним повідомленням на адресу електронної пошти, зазначену в заяві за формою № 1-РОН (із зазначенням підстав для відмови).
У разі відсутності підстав для відмови у реєстрації особи як платника ПДВ Державна податкова служба України протягом трьох робочих днів після надходження заяви повинна зареєструвати особу-нерезидента платником ПДВ та в той самий термін надіслати такій особі-нерезиденту через спеціальне портальне рішення для користувачів нерезидентів, які надають електронні послуги, з одночасним повідомленням на адресу електронної пошти, зазначену в заяві про реєстрацію як платника ПДВ, інформацію про:
а) реєстрацію платником ПДВ;
б) індивідуальний податковий номер особи-нерезидента, зареєстрованої як платник ПДВ, що становить 9-значний податковий номер;
в) звітний (податковий) період, граничні строки подання спрощеної податкової звітності з податку та граничні строки і порядок сплати податкових зобов’язань.
Особа-нерезидент, зазначена у цьому пункті, вважається зареєстрованою як платник ПДВ з дати внесення запису до реєстру платників ПДВ у разі обов’язкової реєстрації особи як платника ПДВ або з першого числа звітного (податкового) періоду, наступного за днем спливу 10 календарних днів після подання до Державної податкової служби України заяви про реєстрацію як платника ПДВ, у разі добровільної реєстрації.
У разі реєстрації особи-нерезидента як платника ПДВ одночасно автоматично здійснюється взяття на облік такої особи-нерезидента.
Протягом 180 календарних днів з дати реєстрації особи-нерезидента як платника ПДВ така особа-нерезидент надсилає до Державної податкової служби України офіційний лист, в якому підтверджує відомості, надані під час реєстрації як платника ПДВ, у тому числі про свій ідентифікаційний (реєстраційний, обліковий) номер (код) та про представника нерезидента, якого електронно дистанційно ідентифіковано.
У разі якщо в особи-нерезидента, зареєстрованої як платник ПДВ, відбуваються будь-які зміни в облікових відомостях, така особа-нерезидент повідомляє про зміни в електронній формі через спеціальне портальне рішення для користувачів нерезидентів, які надають електронні послуги, шляхом подання заяви за формою № 1-РОН з позначкою "Перереєстрація платником податку (внесення змін до облікових відомостей)" для перереєстрації протягом 10 робочих днів, що настають за днем, коли змінилися дані про платника ПДВ.
Контролюючий орган здійснює перереєстрацію як платника ПДВ особи-нерезидента з дотриманням правил та у строки, визначені для реєстрації як платника ПДВ такої особи.
8.3. Анулювання реєстрації як платника ПДВ особи-нерезидента здійснюється на підставі:
1) заяви про анулювання реєстрації як платника ПДВ (далі - заява про анулювання реєстрації), яка подається в електронній формі через спеціальне портальне рішення для користувачів нерезидентів, які надають електронні послуги, шляхом електронної ідентифікації;
2) рішення контролюючого органу, якщо:
особа-нерезидент, зареєстрована як платник ПДВ відповідно до пункту 208-1 .2 статті 208-1 розділу V Кодексу (2755-17) , за чотири послідовні звітні (податкові) періоди не подає до контролюючого органу спрощених податкових декларацій з податку та/або подає такі декларації, що свідчать про відсутність постачання електронних послуг;
припинено діяльність (ліквідовано) особи-нерезидента в країні реєстрації нерезидента.
Зазначене у цьому пункті правило щодо анулювання реєстрації як платника ПДВ особи-нерезидента не застосовується, якщо за результатами попереднього календарного року загальна сума від здійснення ним операцій з постачання фізичним особам електронних послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, сукупно перевищує суму, еквівалентну 1 000 000 гривень, яка обчислюється за офіційним курсом валюти України до іноземної валюти, встановленим Національним банком України, що діє на 00:00 01 січня відповідного року, крім випадку припинення діяльності особи-нерезидента в країні нерезидента.
Заява про анулювання реєстрації як платника податку на додану вартість особи-нерезидента за формою № 2-РОН (додаток 13) подається особою-нерезидентом у відповідному звітному (податковому) періоді не пізніше ніж за три робочі дні до його закінчення. У разі порушення зазначеного у цьому абзаці строку вважається, що таку заяву подано у перший день наступного звітного (податкового) періоду.
Рішення контролюючого органу про анулювання реєстрації приймається на підставі довідки про подання/неподання спрощеної податкової декларації та/або реєстру (переліку) спрощених податкових декларацій (уточнюючих розрахунків), даних відповідного бізнес-реєстру (торговельного, банківського або іншого реєстру, в якому фіксується факт державної реєстрації припинення діяльності (ліквідації) компанії, організації у країні нерезидента).
Рішення контролюючого органу про анулювання реєстрації оформляється за формою № 3-РОН (додаток 14). Таке рішення складається в одному примірнику комісією, утвореною відповідно до розпорядження контролюючого органу, та підписується керівником (заступником керівника або уповноваженою особою) контролюючого органу. У рішенні про анулювання реєстрації платника ПДВ обов’язково вказується підстава для такого анулювання з посиланням на відповідні норми Кодексу. Дата підписання рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ вважається днем прийняття такого рішення.
Рішення зберігається разом із документами чи копіями документів, які стали підставою для анулювання реєстрації, в контролюючому органі, що прийняв таке рішення.
Державна податкова служба України протягом трьох робочих днів після надходження заяви про анулювання реєстрації або прийняття рішення про анулювання реєстрації як платника ПДВ особи-нерезидента повинна надіслати такій особі-нерезиденту в електронній формі через спеціальне портальне рішення для користувачів нерезидентів, які надають електронні послуги, з одночасним повідомленням на адресу електронної пошти, зазначену у заяві про анулювання реєстрації, інформацію про:
дату, з якої реєстрацію як платника ПДВ особи-нерезидента буде анульовано;
наслідки анулювання реєстрації як платника ПДВ;
строки подання спрощеної податкової звітності з податку за останній звітний (податковий) період та строки і порядок сплати податкових зобов’язань з податку за останній звітний (податковий) період.
Анулювання реєстрації як платника ПДВ особи-нерезидента відбувається останнім днем звітного періоду, в якому подано заяву про анулювання реєстрації, прийнято рішення, передбачене цим пунктом, або з дати припинення діяльності особи-нерезидента в країні нерезидента. Водночас сума надміру сплаченого податку особою-нерезидентом не підлягає поверненню з державного бюджету.
Останнім звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається першим днем кварталу, в якому анульовано реєстрацію як платника ПДВ особи-нерезидента, та закінчується днем анулювання реєстрації як платника ПДВ особи-нерезидента.
У разі анулювання реєстрації особи-нерезидента як платника ПДВ відповідно до пункту 208-1 .3 статті 208-1 розділу V Кодексу (2755-17) одночасно автоматично здійснюється зняття з обліку такої особи-нерезидента.
Особа-нерезидент, у якої на дату анулювання реєстрації як платника ПДВ відповідно до пункту 208-1 .3 статті 208-1 розділу V Кодексу (2755-17) наявний податковий борг або невиконані податкові зобов’язання, автоматично знімається з обліку після погашення боргу та виконання зобов’язань, визначених Кодексом.
Державна податкова служба України протягом трьох робочих днів після надходження заяви про анулювання реєстрації як платника ПДВ від особи-нерезидента, реєстрація як платника ПДВ якої не підлягає анулюванню, повинна надіслати такій особі-нерезиденту в електронній формі через спеціальне портальне рішення для користувачів нерезидентів, які надають електронні послуги, з одночасним повідомленням на адресу електронної пошти, зазначену в заяві про анулювання реєстрації, інформацію про:
відмову в анулюванні реєстрації як платника ПДВ;
причини такої відмови.
Рішення контролюючого органу про відмову в анулюванні реєстрації приймається на підставі відповідної довідки та оформляється за формою № 4-РОН (додаток 15). Таке рішення складається в одному примірнику комісією, утвореною відповідно до розпорядження контролюючого органу, та підписується керівником (заступником керівника або уповноваженою особою) контролюючого органу. Дата підписання рішення про відмову в анулюванні реєстрації платника ПДВ вважається днем прийняття такого рішення.
Рішення зберігається разом із відповідною довідкою, яка стала підставою для відмови в анулюванні реєстрації, в контролюючому органі, що прийняв таке рішення.".
Доповнити Положення (z1456-14) новими додатками 12-15, що додаються.
Директор Департаменту
податкової політики
Л. Максименко
Додаток 12
до Положення про реєстрацію
платників податку на додану вартість
(пункт 8.2 розділу VIII)

ЗАЯВА

про реєстрацію як платника податку на додану вартість особи-нерезидента

(Форма № 1-РОН)

( Див. текст (z1657-21F96) )
Додаток 13
до Положення про реєстрацію
платників податку на додану вартість
(пункт 8.3 розділу VIII)

ЗАЯВА

про анулювання реєстрацію як платника податку на додану вартість особи-нерезидента

(Форма № 2-РОН)

( Див. текст (z1657-21F97) )
Додаток 14
до Положення про реєстрацію
платників податку на додану вартість
(пункт 8.3 розділу VIII)

РІШЕННЯ

про анулювання реєстрації як платника податку на додану вартість особи-нерезидента

(Форма № 3-РОН)

( Див. текст (z1657-21F98) )
Додаток 15
до Положення про реєстрацію
платників податку на додану вартість
(пункт 8.3 розділу VIII)

РІШЕННЯ

про відмову в анулюванні реєстрації як платника податку на додану вартість за заявою особи-нерезидента

(Форма № 4-РОН)

( Див. текст (z1657-21F99) )