БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
05.11.2021 № 808
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 грудня 2021 р.
за № 1665/37287

Про затвердження Змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі

Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (80731-10) , Закону України (580-19) "Про Національну поліцію", абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 (731-92-п) "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади", з метою приведення нормативно-правового акта Міністерства внутрішніх справ України у відповідність до законодавства України НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі (z1408-15) , затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07 листопада 2015 року № 1395, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2015 року за № 1408/27853, що додаються.
2. Директорату публічної безпеки, протидії злочинності та забезпечення правопорядку Міністерства внутрішніх справ України (Михайловський В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр
Д. Монастирський
ПОГОДЖЕНО:
Голова Національної поліції України
Генеральний секретар Громадської
спілки Всеукраїнське громадське об'єднання
"Національна Асамблея людей з інвалідністю України"
Голова ГО ВО СОІУ
Голова ВГОАІСУ
Урядовий уповноважений з прав
осіб з інвалідністю
Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України
І. Клименко
В. Назаренко
В. В. Назаренко
І. Марусевич
Т. Баранцова
О. Вискуб
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
05 листопада 2021 року № 808
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 грудня 2021 р.
за № 1665/37287

ЗМІНИ

до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі

( Див. текст (z1408-15) )
1. У розділі I:
1) в абзаці третьому пункту 3 після слів "підрозділ поліції -" слова "територіальні (відокремлені)" виключити;
2) абзац другий пункту 4 викласти в такій редакції:
"Постанова виноситься в разі виявлення адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, передбачених статтями 80 і 81 (в частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів), частинами першою, другою, третьою, п'ятою, шостою, восьмою, десятою і одинадцятою статті 121, статтями 121-1, 121-2, частинами першою, другою, третьою, четвертою, шостою і сьомою статті 122, частиною першою статті 123, статтями 124-1, 125, частинами першою, другою і четвертою статті 126, частинами першою, другою і третьою статті 127, статтями 128 - 129, частиною першою статті 132-1, частинами третьою, шостою, восьмою, дев'ятою, десятою і одинадцятою статті 133-1, частинами першою, другою і третьою статті 140, частинами шостою, сьомою і восьмою статті 152-1 КУпАП.";
3) абзац другий пункту 5 викласти в такій редакції:
"Поліцейські складають протоколи про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, передбачені частинами четвертою, сьомою - дев'ятою статті 121, частинами п'ятою і сьомою статті 122, частиною першою статті 122-2, статтями 122-4, 122-5, частинами другою і третьою статті 123, статтею 124, частиною третьою статті 126, частиною четвертою статті 127, статтями 127-1, 130, 139, частиною четвертою статті 140, статтею 188-28 КУпАП.";
4) доповнити після пункту 6 новим пунктом 7 такого змісту:
"7. Інформація, що вноситься користувачами інформаційно-телекомунікаційної системи "Інформаційний портал Національної поліції України" та надалі засобами центральної підсистеми єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України вноситься до Реєстру адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.".
2. У розділі III:
1) пункт 2 викласти в такій редакції:
"2. Постанова по справі про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 80 і 81 (в частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів), частинами першою, другою, третьою, п'ятою, шостою, восьмою, десятою і одинадцятою статті 121, статтями 121-1, 121-2, частинами першою, другою, третьою, четвертою, шостою і сьомою статті 122, частиною першою статті 123, статтями 124-1, 125, частинами першою, другою і четвертою статті 126, частинами першою, другою і третьою статті 127, статтями 128 - 129, частиною першою статті 132-1, частинами третьою, шостою, восьмою, дев'ятою, десятою і одинадцятою статті 133-1, частинами першою, другою і третьою статті 140, частинами шостою, сьомою і восьмою статті 152-1 КУпАП, виноситься на місці вчинення адміністративного правопорушення.";
2) пункт 3 викласти в такій редакції:
"3. Поліцейські розглядають справи про адміністративні правопорушення, визначені статтею 222 КУпАП.";
3) у підпункті 1 пункту 5 слово "її" замінити словом "його".
3. У розділі IV:
1) в абзаці першому пункту 5 цифри "XIII" замінити цифрами "XV";
2) пункт 6 викласти в такій редакції:
"6. Постанова про накладення адміністративного стягнення по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване не в автоматичному режимі, набирає законної сили після її вручення особі або отримання поштового повідомлення про вручення, або про відмову в її отриманні, або після повернення поштового відправлення з позначкою про невручення.".
4. У розділі V:
1) абзац другий пункту 2 після слова "виявлення" доповнити словами ", крім справ про адміністративні правопорушення, зазначені в частинах третій - шостій статті 38 КУпАП.";
2) у пункті 4 слово "місяць" замінити словами "три місяці".
5. У розділі VI:
1) у пункті 3:
слово "п'яти" замінити словом "п'ятнадцяти";
доповнити новим абзацом другим такого змісту:
"Постанова по справі про адміністративне правопорушення може бути надіслана для примусового виконання до органу державної виконавчої служби у формі електронного документа відповідно до Законів України " Про електронні документи та електронний документообіг (851-15) " та " Про електронні довірчі послуги (2155-19) ".".
6. У розділі VII:
1) у пункті 2:
слова "третьою і шостою" замінити словами "третьою, шостою, восьмою і десятою";
слова "частиною шостою" замінити словами "частинами шостою, восьмою і десятою".
7. У розділі X:
1) абзац перший пункту 4 викласти в такій редакції:
"4. Огляд на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, проводиться поліцейським з використанням спеціальних технічних засобів. Під час проведення огляду осіб поліцейський застосовує технічні засоби відеозапису, а в разі неможливості застосування таких засобів огляд проводиться у присутності двох свідків. Наявні матеріали відеозапису долучаються до протоколу про адміністративне правопорушення.";
2) у пункті 6 слова "в присутності двох свідків" замінити словами "із застосуванням технічних засобів відеозапису (а в разі неможливості застосування таких засобів у присутності двох свідків)".
8. Пункт 5 розділу XI викласти в такій редакції:
"Якщо особа, яка має дипломатичний імунітет, керувала транспортним засобом з ознаками стану сп'яніння, відмовилася від пропозиції поліцейського пройти медичний огляд на стан сп'яніння або намагалася продовжити керування транспортним засобом, поліцейський фіксує зазначені обставини за допомогою технічних засобів відеозапису, а в разі неможливості застосування таких засобів - у присутності двох свідків. Фіксація зазначених обставин поліцейським оформлюється рапортом. Поліцейські не допускають можливість подальшого руху транспортного засобу, за умови керування ним цією особою, вживаючи всіх необхідних заходів. У таких випадках рекомендується запрошувати на місце виявлення правопорушення представника дипломатичного представництва, при якому вказана особа акредитована. Про факт затримання автомобіля під керуванням особи, яка має дипломатичний імунітет, негайно інформується черговий відповідного підрозділу поліції Департаменту патрульної поліції. Якщо рапорт складено поліцейським у присутності двох свідків (у разі неможливості застосування поліцейським під час складання рапорту технічних засобів відеозапису), до нього додаються пояснення цих свідків.".
9. У розділі XII:
1) пункт 8 викласти в такій редакції:
"8. Тимчасове вилучення посвідчення водія здійснюється відповідно до Порядку тимчасового вилучення посвідчення водія на транспортний засіб та його повернення (1086-2008-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 року № 1086.
Особа вважається позбавленою права керування транспортним засобом після набрання законної сили рішенням суду про позбавлення цього права.";
2) пункт 9 викласти в такій редакції:
"9. Вилучене посвідчення водія протягом п'яти робочих днів з дати надходження до підрозділів адміністративної практики постанови суду, згідно з якою особу позбавлено права керування транспортним засобом, передається до територіального органу з надання сервісних послуг МВС за місцем проживання особи з копією такої постанови суду.";
3) пункт 10 викласти в такій редакції:
"10. Після закінчення тримісячного строку тимчасового вилучення посвідчення водія, якщо судом не прийнято рішення щодо позбавлення водія права керування транспортним засобом або якщо справу про адміністративне правопорушення не розглянуто в установлений законом строк, підрозділ поліції за місцем розгляду справи про адміністративне правопорушення повертає вилучений документ особі за її зверненням (заявою) відповідно до статті 265-1 КУпАП, а в разі вчинення правопорушення, передбаченого статтею 130 КУпАП - за зверненням особи продовжує тимчасовий дозвіл на право керування транспортними засобами на новий тримісячний строк.
Після закінчення річного строку тимчасового вилучення посвідчення водія, якщо судом не прийнято рішення щодо позбавлення водія права керування транспортним засобом або якщо справа про адміністративне правопорушення не розглянута в установлений законом строк, підрозділ поліції за місцем розгляду справи про адміністративне правопорушення повертає вилучений документ особі за її зверненням (заявою) відповідно до статті 265-1 КУпАП. Такі звернення (заяви) особи є обов'язковими для виконання незалежно від стадії вирішення справи про адміністративне правопорушення. При розгляді звернення (заяви) особи щодо повернення посвідчення водія поліцейські вживають усіх необхідних заходів для перевірки факту відсутності прийнятого рішення щодо позбавлення водія права керування транспортним засобом та/або факту про те, що справа про адміністративне правопорушення не розглянута в установлений законом строк.
Після закінчення тримісячного строку (а в разі вчинення правопорушення, передбаченого статтею 130 КУпАП - річного строку), якщо особа не звернулася за отриманням вилученого документа, таке посвідчення водія зберігається в підрозділі поліції до надходження постанови суду, яка набрала законної сили. З дати надходження такої постанови посвідчення водія протягом п'яти робочих днів надсилається до територіального органу з надання сервісних послуг МВС за місцем проживання особи.".
10. Абзац перший пункту 1 розділу XIII викласти в такій редакції:
"1. Тимчасове затримання транспортного засобу проводиться поліцейським відповідно до Порядку тимчасового затримання працівниками уповноважених підрозділів Національної поліції транспортних засобів та їх зберігання (1102-2008-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 року № 1102, у разі наявності в нього підстав вважати, що водієм учинено порушення, передбачені частинами першою - четвертою, шостою і сьомою статті 121, частинами третьою, п'ятою, шостою та сьомою статті 122 (у частині порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху, порушення правил зупинки чи стоянки на місцях, що позначені відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою, на яких дозволено зупинку чи стоянку лише транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, транспортних засобів, оснащених електричними двигунами (одним чи декількома)), статтями 122-5, 124, 126, частинами першою - четвертою статті 130, статтями 132-1, 206-1 КУпАП.".
11. У розділі XV:
1) пункт 5 викласти в такій редакції:
"5. Внесення інформації до автоматизованого обліку здійснюється протягом трьох днів з дати отримання матеріалів про адміністративні правопорушення підрозділами адміністративної практики.";
2) друге речення пункту 10 викласти в такій редакції: "Записи здійснюються розбірливим почерком.";
3) доповнити новим пунктом такого змісту:
"11. Матеріали справ про адміністративні правопорушення, повернуті судами для належного дооформлення, оформлюються уповноваженими підрозділами поліції в межах строків розгляду справи, але не пізніше десяти робочих днів з дня їх надходження, та надсилаються до відповідних судів.".
12. У додатках до Інструкції:
1) у відмітці до додатка 8 цифри "VIII" замінити цифрами "IX";
2) у відмітці до додатка 9 цифри "XI" замінити цифрами "XII";
3) у відмітці до додатка 10 слова та цифри "пункт 5 розділу IV" замінити словами та цифрами "пункт 12 розділу XII";
4) у відмітці до додатка 11 слова та цифри "пункт 14 розділу XII" замінити словами та цифрами "пункт 6 розділу XIII";
5) у відмітці до додатка 12 цифри "XIII" замінити цифрами "XIV";
6) у відмітці до додатка 13 цифри "XIII" замінити цифрами "XIV";
7) у відмітці до додатка 14 цифри "XIII" замінити цифрами "XV";
8) у відмітці до додатка 15 цифри "XIII" замінити цифрами "XV";
9) у відмітці до додатка 16 цифри "XIII" замінити цифрами "XV";
10) у відмітці до додатка 17 цифри "XIII" замінити цифрами "XV".
Т. в. о. директора Директорату
публічної безпеки, протидії
злочинності та забезпечення
правопорядку Міністерства
внутрішніх справ України
В. Михайловський