БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
23.12.2021  № 150

Про затвердження Змін до Правил реалізації нумізматичної продукції Національного банку України засобами вебсайта

Відповідно до статей 7, 15, 33, 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою вдосконалення правил реалізації нумізматичної продукції Національного банку України засобами вебсайта Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до Правил реалізації нумізматичної продукції Національного банку України засобами вебсайта (v0146500-20) , затверджених постановою Правління Національного банку України від 16 листопада 2020 року № 146, що додаються.
2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Олексія Шабана.
3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
Голова
К. Шевченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
23.12.2021  № 150

Зміни

до Правил реалізації нумізматичної продукції Національного банку України засобами вебсайта

( Див. текст (v0146500-20) )
1. У розділі I:
1) підпункти 11, 17 пункту 3 викласти в такій редакції:
"11) кошик покупця - віртуальний кошик, сформований покупцем у процесі перегляду і відбору нумізматичної продукції, яку він збирається придбати в інтернет-магазині;";
"17) нумізматична продукція Національного банку - пам’ятні монети України з дорогоцінних та недорогоцінних металів, інвестиційні монети України, пам’ятні банкноти, сувенірна продукція з недорогоцінних металів [вироби з використанням розмінних і обігових монет або банкнот національної валюти України, вироби в сувенірній упаковці, нерозрізані аркуші банкнот, а також вироби, що не містять монет або банкнот національної валюти та не виконують функцій засобу платежу (медалі, сувенірні монети та банкноти)], сувенірна продукція з дорогоцінних металів [вироби з дорогоцінних металів, що не містять монет або банкнот національної валюти та не виконують функцій засобу платежу (сувенірні срібні гривні, сувенірні вироби, які імітують банкноти, медалі)], сувенірні монети та інша продукція Національного банку, що випускається БМД;";
2) пункт 14 викласти в такій редакції:
"14. Обліковий запис покупця може бути заблокований назавжди за неодноразові порушення ним цих Правил та/або умов Договору, або вчинення дій, що заважають стабільній та/або безпечній роботі вебсайта, унаслідок чого адміністратор вебсайта вже здійснював блокування облікового запису покупця, або за рішенням Департаменту. Інформація про блокування облікового запису покупця із зазначенням причин блокування надсилається електронним повідомленням на адресу електронної пошти покупця.".
2. У розділі V:
1) друге речення абзацу другого пункту 57 викласти в такій редакції:
"Надання такого статусу вважається таким, що покупець і Національний банк уклали Договір.";
2) розділ після пункту 57 доповнити новим пунктом 57-1 такого змісту:
"57-1.Статуси, які відображаються в особистому кабінеті покупця:
1) "Оплачено" - оплата пройшла успішно;
2) "Підтверджено" - замовлення перевірено та підтверджено;
3) "Готове до видачі":
для замовлень, які доставляються логістичними (поштовими) компаніями, - цей статус означає, що відправлення сформоване та готове до передавання від Національного банку до логістичної (поштової) компанії;
для замовлень, які отримуються через пункт самовивезення (місто Київ, Контрактова площа, 2-А), - цей статус означає, що замовлення готове до видачі покупцю;
4) "Очікує оплати" - є проміжним та відображається до моменту підтвердження оплати замовлення платіжним сервісом;
5) "Оплата не вдалась" - оплата скасована покупцем;
6) "Анульовано" - замовлення анульоване і виконане не буде.".
3. Пункт 90 розділу IX викласти в такій редакції:
"90. Дослідження отриманої з актом рекламації нумізматичної продукції, яка оголошена покупцем із дефектом виробника, проводиться Національним банком протягом 30 робочих днів із дня отримання такої продукції та оригіналів документів. Про результати дослідження покупцю надсилається повідомлення на адресу його електронної пошти.
Кошти за нумізматичну продукцію в разі визнання такою, що має дефект виробника, а також сума витрат покупця, пов’язана з пересиланням продукції (під час її отримання і надсилання на дослідження), повертаються на його рахунок/банківську платіжну картку, зазначений/зазначену покупцем в акті рекламації.
Повернута сума витрат покупця, пов’язана з пересиланням нумізматичної продукції, у разі визнання такою, що має дефект виробника (під час її отримання і надсилання на дослідження), оподатковується податком на доходи фізичних осіб і військовим збором доходу, отриманого платником податків як додаткове благо, відповідно до вимог податкового законодавства України.
Нумізматична продукція в разі визнання такою, що не має дефекту виробника, разом з актом БМД про результати дослідження пересилається через логістичну (поштову) компанію на адресу покупця, зазначену під час оформлення замовлення. Витрати, пов’язані з пересиланням такої продукції, покладаються на покупця.".
4. У додатках до Правил:
1) у додатку 1:
підпункти 11, 16 пункту 2.1 розділу 2 викласти в такій редакції:
"11) кошик покупця - віртуальний кошик, сформований покупцем у процесі перегляду і відбору нумізматичної продукції, яку він збирається придбати в інтернет-магазині;";
"16) нумізматична продукція Національного банку - пам’ятні монети України з дорогоцінних та недорогоцінних металів, інвестиційні монети України, пам’ятні банкноти, сувенірна продукція з недорогоцінних металів [вироби з використанням розмінних і обігових монет або банкнот національної валюти України, вироби в сувенірній упаковці, нерозрізані аркуші банкнот, а також вироби, що не містять монет або банкнот національної валюти та не виконують функцій засобу платежу (медалі, сувенірні монети та банкноти], сувенірна продукція з дорогоцінних металів [вироби з дорогоцінних металів, що не містять монет або банкнот національної валюти та не виконують функцій засобу платежу (сувенірні срібні гривні, сувенірні вироби, які імітують банкноти, медалі)], сувенірні монети та інша продукція Національного банку, що випускається БМД;";
у пункті 5.4 розділу 5 слово "Продавець" замінити словом "Покупець";
пункт 7.5 розділу 7 викласти в такій редакції:
"7.5. Продавець здійснює розгляд акта рекламації протягом 30 робочих днів із дня отримання нумізматичної продукції, надісланої Покупцем як такої, що має дефект виробника. Продавець про результати розгляду акта рекламації повідомляє Покупця шляхом надсилання відповідного висновку на зазначену Покупцем електронну адресу. Кошти за нумізматичну продукцію, яка після дослідження визначена такою, що містить виробничі дефекти виробника, повертаються Покупцю.
Оподаткування податком на доходи фізичних осіб і військовим збором доходу, отриманого платником податків як додаткове благо у вигляді повернутої суми витрат, пов’язаних з пересиланням нумізматичної продукції, у разі визнання такою, що має дефект виробника (під час її отримання і надсилання на дослідження), здійснюється відповідно до вимог податкового законодавства України.";
2) додаток 2 викласти в такій редакції:
"Додаток 2
до Правил реалізації
нумізматичної продукції
Національного банку України
засобами вебсайта
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
23.12.2021  № 150)
(пункт 87 розділу IX)
АКТ
рекламації"
( Див. текст (v0150500-21F48) )