БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
22.12.2021  № 147

Про внесення змін до Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків та проведення операцій з ними

Відповідно до статей 7, 15, 33, 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою вдосконалення порядку зберігання банками України запасів готівки Національного банку України та проведення операцій з ними Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків та проведення операцій з ними (v0095500-21) , затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 вересня 2021 року № 95, такі зміни:
1) у додатку 2:
у підпункті 13 пункту 17 розділу III слово та цифру "пункту 3" замінити словом та цифрою "пункту 4";
у розділі XIII:
знак та слова "№ ___ для відшкодування недостач, неплатіжних та/або підроблених банкнот;" виключити;
знак та слова "№ ___ для перерахування надлишків готівки;" замінити знаком та словами "№ ___ для оплати за повторне порушення умов зберігання запасів готівки Національного банку (штраф);";
2) у додатках 7 та 8:
слова та цифру "підкріпити/вивезти-1 готівку до (із)" виключити;
слова "запасів готівки на зберіганні на загальну суму" замінити словами та цифрою "видати/прийняти-1 готівку до (із) запасів готівки на зберіганні на загальну суму".
2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Олексія Шабана.
3. Постанова набирає чинності з дня набрання чинності Положенням про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків та проведення операцій з ними (v0095500-21) , затвердженим постановою Правління Національного банку України від 17 вересня 2021 року № 95.
В.о. Голови
Я. Матузка