БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 23 грудня 2021 р. № 1359
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2000 р. № 1336

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2000 р. № 1336 (1336-2000-п) "Про забезпечення реалізації статті 10 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (Офіційний вісник України, 2000 р., № 35, ст. 1491; 2001 р., № 4, ст. 127; 2003 р., № 31, ст. 1619; 2018 р., № 1, ст. 17; 2020 р., № 61, ст. 1980; 2021 р., № 58, ст. 3611) зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2022 року.
Прем'єр-міністр України
Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2021 р. № 1359

ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2000 р. № 1336

( Див. текст (1336-2000-п) )
1. У пункті 2 постанови:
1) абзац перший викласти в такій редакції:
"2. Установити граничний розмір річного обсягу розрахункових операцій з продажу товарів (надання послуг), у разі перевищення якого застосування реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій є обов’язковим, для форм та умов проведення діяльності, визначених у:
пункті 1 переліку - 167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, на один структурний (відокремлений) підрозділ (пункт продажу товарів);
пунктах 2, 3, 5, 6, 13, 14, 17, 22, 23, 27 переліку - 500 тис. гривень на один суб’єкт господарювання;
пунктах 4 і 7 переліку - 250 тис. гривень на один структурний (відокремлений) підрозділ (пункт продажу товарів (надання послуг).";
2) в абзаці другому цифру "1," виключити, а цифри "19-21, 24-26" замінити цифрами "19, 21, 25, 26";
3) абзац третій виключити.
2. У переліку окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій, затвердженому зазначеною постановою:
1) у пункті 1:
слово "продовольчими" замінити словами "на території села";
доповнити пункт абзацами такого змісту:
"Цей пункт не застосовується за наявності хоча б однієї з таких умов:
така роздрібна торгівля здійснюється в торговельному об’єкті, в якому також здійснюється торгівля підакцизними товарами;
такими фізичними особами - підприємцями також здійснюється дистанційна торгівля, зокрема через Інтернет;
сільськими радами та радами об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом, прийнято рішення про обов’язкове застосування на території села реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій для форм і умов проведення діяльності, визначених у цьому пункті.";
2) в абзаці третьому пункту 11 слова "хімічного чищення" виключити;
3) пункти 20 і 24 виключити.