БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 28 грудня 2021 р. № 1395
Київ

Про надання у 2021 році державної гарантії за зобов’язаннями приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго"

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" погодитися з пропозицією Міністерства енергетики щодо надання у 2021 році державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань за кредитом (позикою), що залучається приватним акціонерним товариством "Національна енергетична компанія "Укренерго" з метою підтримки його ліквідності та стійкості роботи (далі - запозичення), в розмірі 1,1 млрд. гривень, що є частиною невикористаної суми державної гарантії, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2021 р. № 1049 "Про надання у 2021 році державної гарантії за зобов’язаннями приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" (Офіційний вісник України, 2021 р., № 82, ст. 5251).
2. Затвердити Умови надання у 2021 році державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань за кредитом (позикою), що залучається приватним акціонерним товариством "Національна енергетична компанія "Укренерго", що додаються.
3. У пункті 2 Умов надання у 2021 році державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань за кредитом (позикою), що залучається приватним акціонерним товариством "Національна енергетична компанія "Укренерго", затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2021 р. № 1049 (1049-2021-п) "Про надання у 2021 році державної гарантії за зобов’язаннями приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" (Офіційний вісник України, 2021 р., № 82, ст. 5251, № 84, ст. 5394), цифри і слова "22,8 млрд. гривень" замінити цифрами і словами "21,7 млрд. гривень".
4. Уповноважити Міністра фінансів підписувати документи щодо надання державної гарантії для забезпечення виконання приватним акціонерним товариством "Національна енергетична компанія "Укренерго" боргових зобов’язань за запозиченням.
5. Міністерству енергетики разом з приватним акціонерним товариством "Національна енергетична компанія "Укренерго" та державним підприємством "Гарантований покупець" забезпечити спрямування коштів за запозиченням на погашення заборгованості, яка виникла відповідно до договорів про купівлю-продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом, укладених державним підприємством "Гарантований покупець" з виробниками електричної енергії, яким встановлено "зелений" тариф.
Прем'єр-міністр України
Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 37
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2021 р. № 1395

УМОВИ

надання у 2021 році державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань за кредитом (позикою), що  залучається приватним акціонерним товариством "Національна енергетична компанія "Укренерго"

1. Ці Умови регулюють відносини, пов’язані з наданням у 2021 році державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань приватним акціонерним товариством "Національна енергетична компанія "Укренерго" (далі - позичальник) за кредитом (позикою), що залучається позичальником з метою підтримки його ліквідності та стійкості роботи.
2. Державна гарантія надається для забезпечення виконання боргових зобов’язань позичальника за кредитом (позикою), що залучається позичальником з метою підтримки його ліквідності та стійкості роботи (далі - запозичення), сума яких не перевищує 1,1 млрд. гривень, у тому числі еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком на дату укладення кредитної угоди, ураховуючи зобов’язання щодо погашення основної суми та відсотків за запозиченням.
3. Державна гарантія надається державою в особі Міністра фінансів для забезпечення виконання боргових зобов’язань позичальника за запозиченням, ураховуючи зобов’язання щодо погашення основної суми та відсотків за запозиченням.
4. Позичальник надає забезпечення виконання боргових зобов’язань за державною гарантією у визначеному законодавством порядку в розмірі не менш як 100 відсотків суми боргових зобов’язань позичальника за запозиченням, а саме надходження коштів у складі тарифу на послуги з передачі електричної енергії в частині складових структури тарифу на повернення кредиту (позики) та відсотків за запозиченням.
5. Розмір плати за надання державної гарантії, отриманої позичальником відповідно до цих Умов, установлюється на рівні 0,5 відсотка річних залишку суми гарантійних зобов’язань за відповідний відсотковий період.
6. До надання державної гарантії позичальник:
погоджує з Мінфіном залучення запозичення відповідно до Порядку погодження залучення державними підприємствами, у тому числі господарськими товариствами (крім банків), у статутному капіталі яких 50 та більше відсотків акцій (часток) належать державі, кредиту (позики), надання гарантій або поруки за такими зобов’язаннями (809-2011-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2011 р. № 809 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 58, ст. 2325; 2019 р., № 46, ст. 1588);
укладає з Мінфіном договір про погашення заборгованості перед державою за виконання гарантійних зобов’язань.
7. Державна гарантія надається на строк до повного виконання боргових зобов’язань за запозиченням.