БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 23 грудня 2021 р. № 1390
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
2. Установити, що додаткові угоди закладів торгівлі про приєднання до публічного договору про реалізацію пілотного проекту "Монетизація одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" у 2020-2021 роках, укладені з Міністерством соціальної політики, діють до моменту підписання додаткових угод з Національною соціальною сервісною службою про приєднання до публічного договору про реалізацію пілотного проекту "Монетизація одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" у 2020-2023 роках, розміщеного на офіційному веб-сайті Національної соціальної сервісної служби, але не довше ніж до 31 грудня 2022 року.
3. Національній соціальній сервісній службі протягом місяця з дня набрання чинності цією постановою розробити проект договору про взаємодію між Національною соціальною сервісною службою та акціонерним товариством комерційний банк "ПриватБанк" та укласти відповідний договір.
4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
5. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 1 цієї постанови, який набирає чинності з 1 січня 2022 року.
Прем'єр-міністр України
Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2021 р. № 1390

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Пункт 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплати послуг окремим категоріям населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1101 (1101-2019-п) "Деякі питання виплати державної соціальної допомоги" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 4, ст. 210), після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Нацсоцслужба (в частині виплати грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка");".
У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим.
2. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 р. № 744 (744-2020-п) "Деякі питання реалізації пілотного проекту з монетизації одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 69, ст. 2219, № 89, ст. 2888, № 99, ст. 3208; 2021 р., № 35, ст. 2098, № 42, ст. 2543):
1) у постанові:
у пункті 1 слова і цифри "по 31 грудня 2021 р." замінити словами і цифрами "по 31 грудня 2023 р.";
у пункті 2 слова і цифри "у 2020-2021 роках" замінити словами і цифрами "у 2020-2023 роках";
абзац третій пункту 3 викласти в такій редакції:
"грошова компенсація вартості одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" фінансується за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення", головним розпорядником якої є Міністерство соціальної політики. Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня в частині виплати грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" є Національна соціальна сервісна служба;";
абзац другий пункту 5 виключити;
у пункті 6:
в абзаці другому слова і цифри "у 2020-2021 роках" замінити словами і цифрами "у 2020-2023 роках";
в абзаці третьому слова "Міністерству соціальної політики" замінити словами "Національній соціальній сервісній службі";
у підпункті 2 пункту 7 слова і цифри "поінформувати до 1 лютого, 1 серпня 2021 р. і до 1 лютого 2022 р." замінити словами і цифрою "інформувати щороку до 1 лютого";
2) Порядок та умови реалізації пілотного проекту "Монетизація одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" у 2020-2021 роках (744-2020-п) , затверджені зазначеною постановою, викласти в такій редакції:
"ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 липня 2020 р. № 744
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2021 р. № 1390)
ПОРЯДОК ТА УМОВИ
реалізації пілотного проекту "Монетизація одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" у 2020-2023 роках
1. Ці Порядок та умови визначають механізм реалізації пілотного проекту "Монетизація одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" у 2020-2023 роках, що передбачає перерахування грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" (далі - грошова компенсація) батькам, у яких народилася дитина, а в разі їх відсутності - патронатним вихователям, прийомним батькам, батькам-вихователям, опікунам новонародженої дитини на поточний рахунок із спеціальним режимом використання (далі - спеціальний рахунок), відкритий в АТ КБ "ПриватБанк" (далі - уповноважений банк).
2. Право на отримання грошової компенсації мають громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які в установленому законодавством чи міжнародними договорами України порядку в’їхали в Україну, особи, яких визнано в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, які разом з дитиною на законних підставах проживають на території України, є її батьками, патронатними вихователями, прийомними батьками, батьками-вихователями, опікунами (якщо батьки відмовилися від новонародженої дитини в пологовому будинку (відділенні), перинатальному, неонатальному центрі) (далі - отримувач) і забезпечують створення належних умов для догляду за нею та її виховання.
3. Грошова компенсація не виплачується у разі:
відмови від новонародженої дитини;
відбування матір’ю покарання у місцях позбавлення волі та подальшого перебування новонародженої дитини в будинку дитини при установі виконання покарань;
смерті новонародженої дитини в пологовому будинку;
отримання одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка".
4. Грошова компенсація є одноразовою виплатою на кожну живонароджену дитину для придбання дитячих товарів - засобів догляду за дітьми та дитячих засобів гігієни, зокрема підгузків, серветок; дитячого одягу та взуття; дитячого харчування; дитячого посуду; дитячих іграшок; текстилю для дітей, у тому числі рушників, ковдр; дитячих ходунків, дитячих колясок, дитячих ванночок для купання.
5. Виплата грошової компенсації проводиться у грошовій безготівковій формі шляхом перерахування коштів на спеціальний рахунок отримувача відповідно до договору про взаємодію, укладеного між Нацсоцслужбою та уповноваженим банком.
Примірна форма договору про відкриття спеціального рахунка затверджується уповноваженим банком за погодженням з Нацсоцслужбою.
6. Призначення грошової компенсації здійснюється структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад (далі - структурний підрозділ з питань соціального захисту населення) за місцем проживання або місцем перебування отримувача.
Грошова компенсація призначається, якщо звернення за нею надійшло не пізніше ніж через 12 місяців з дня народження дитини.
Іноземці або особи без громадянства, які мають право на тимчасове проживання на території України, мають право звернутися за грошовою компенсацією не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку дії посвідки на тимчасове проживання.
Грошова компенсація за місцем перебування призначається за умови її неотримання за місцем проживання отримувача. Перевірка відомостей щодо неотримання грошової компенсації проводиться структурними підрозділами з питань соціального захисту населення з використанням інформаційних систем.
7. Отримувач може звернутися за грошовою компенсацією:
1) шляхом надсилання заяви та документів, визначених пунктом 8 цих Порядку та умов, поштою до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення райдержадміністрації або подання до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, центру надання адміністративних послуг за місцем проживання або перебування.
Заява з необхідними документами для отримання грошової компенсації вважається поданою у разі її прийняття уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради (далі - посадова особа виконавчого органу) та посадовими особами центру надання адміністративних послуг, які передають таку заяву і документи протягом трьох робочих днів з дати їх надходження відповідному структурному підрозділу з питань соціального захисту населення.
Посадова особа виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг, яка приймає заяву з необхідними документами для отримання грошової компенсації, реєструє заяву та формує електронну справу (заповнює відповідні електронні форми з використанням інформаційних систем Мінсоцполітики) і не пізніше ніж протягом наступного робочого дня надсилає електронну справу відповідному структурному підрозділу з питань соціального захисту населення засобами електронного зв’язку через інформаційні системи Мінсоцполітики з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" (851-15) , "Про електронні довірчі послуги" (2155-19) , "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" (80/94-ВР) .
Заяви з необхідними документами для отримання грошової компенсації (після формування електронної справи) у паперовій формі передаються відповідному структурному підрозділу з питань соціального захисту населення не рідше ніж раз на два тижні;
2) під час надання йому комплексної послуги "єМалятко" (далі - послуга "єМалятко") відповідно до Порядку надання комплексної послуги "єМалятко" (691-2019-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 691 "Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини" (Офіційний вісник України, 2019 р., № 66, ст. 2257; 2020 р., № 10, ст. 384).
8. Для призначення грошової компенсації отримувач надсилає або подає у паперовій формі заяву за формою згідно з додатком.
До заяви отримувач додає копії таких документів:
свідоцтва про народження дитини. У разі народження дитини за кордоном та відсутності свідоцтва про народження, виданого органом державної реєстрації актів цивільного стану України, - копію свідоцтва про народження дитини, виданого компетентним органом іноземної держави та легалізованого в установленому порядку, якщо інше не передбачено законом або міжнародними договорами України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, разом з перекладом на українську мову. Вірність перекладу або справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально;
посвідки на постійне (тимчасове) проживання, або посвідчення біженця, або довідки про звернення за захистом в Україні (для іноземця та особи без громадянства), або посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;
документа, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (картки платника податків, крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті громадянина України), або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, які внесено до паспорта громадянина України або свідоцтва про народження;
рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської ради або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною);
рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської ради про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя або до дитячого будинку сімейного типу, або прийомної сім’ї (для сім’ї патронатного вихователя, прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу).
9. Для призначення грошової компенсації під час надання послуги "єМалятко" отримувач надає необхідні для отримання такої компенсації відомості із зазначенням бажання отримати грошову компенсацію, повідомляє про відмову матері/батька, інших родичів, усиновлювачів, опікунів, прийомних батьків, батьків-вихователів, патронатних вихователів дитини від отримання одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" (далі - "пакунок малюка") та зазначає спеціальний рахунок.
Під час надання послуги "єМалятко" отримувач дає згоду на те, що грошову компенсацію буде витрачено виключно на товари, визначені у пункті 4 цих Порядку та умов.
У разі подання зазначених відомостей в електронній формі на них накладається електронний підпис отримувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Відомості про прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) отримувача, його реєстраційний номер платника податків та реквізити документів, що посвідчують особу, отримуються з кваліфікованого сертифіката електронного підпису. Зазначені відомості отримуються із заяви про державну реєстрацію народження у разі подання такої заяви в паперовій формі.
10. Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення:
розглядає подані документи, передбачені пунктом 8 цих Порядку та умов;
розглядає отримані відомості, що формуються за допомогою програмних засобів Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, необхідні для прийняття рішення про призначення чи відмову у призначенні грошової компенсації;
перевіряє отримання одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" за місцем проживання або місцем перебування отримувача згідно з Порядком надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" (1180-2020-п) , затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2020 р. № 1180 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 99, ст. 3208), - в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2021 р. № 1390, з метою недопущення призначення грошової компенсації тим отримувачам, які отримали "пакунок малюка";
приймає рішення про призначення грошової компенсації або про відмову у її призначенні протягом десяти робочих днів з дати надходження документів або відомостей, передбачених пунктами 8 і 9 цих Порядку та умов.
Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення інформує отримувачів про прийняте рішення за допомогою електронних засобів комунікації (смс-повідомлення, електронної пошти, інших засобів зв’язку). Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення або центр надання адміністративних послуг (у разі подання заяви через центр надання адміністративних послуг) не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня прийняття рішення видає або надсилає засобами поштового зв’язку (за рахунок отримувача) чи за допомогою електронних засобів комунікації (електронної пошти, інших засобів зв’язку) за вибором заявника рішення про призначення грошової  компенсації aбo про відмову у її призначенні  (із зазначенням причини відмови та порядку оскарження такого рішення) у письмовій формі.
Отримувачу може бути відмовлено у призначенні грошової компенсації у разі подання не у повному обсязі документів або відомостей, передбачених пунктами 8 і 9 цих Порядку та умов.
11. Перерахування коштів грошової компенсації здійснюється шляхом зарахування на поточний рахунок уповноваженого банку для подальшого їх перерахування на спеціальний рахунок отримувача відповідно до договору про взаємодію, укладеного між Нацсоцслужбою та уповноваженим банком.
12. Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення на підставі прийнятих рішень про призначення грошової компенсації формує щомісяця до 10 числа реєстр отримувачів грошової компенсації і подає його Нацсоцслужбі в електронній формі з використанням електронного кваліфікованого підпису відповідальної особи засобами інформаційних систем Мінсоцполітики.
Під час формування реєстру отримувачів грошової компенсації структурний підрозділ з питань соціального захисту населення з метою недопущення призначення грошової компенсації особам, які отримали "пакунок малюка", перевіряє відсутність інформації про отримання такими особами "пакунка малюка" відповідно до Порядку надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" (1180-2020-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2020 р. № 1180 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 99, ст. 3208), - в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2021 р. № 1390.
Нацсоцслужба на підставі отриманих реєстрів отримувачів грошової компенсації формує зведений реєстр.
Нацсоцслужба не пізніше ніж протягом наступного робочого дня передає отримані від структурних підрозділів з питань соціального захисту населення реєстри отримувачів грошової компенсації уповноваженому банку та повідомляє Мінсоцполітики про потребу у видатках для подальшого спрямування бюджетних коштів.
Нацсоцслужба протягом семи робочих днів на підставі договору про взаємодію та зведеного реєстру перераховує з рахунка, відкритого в Казначействі, на поточний рахунок, відкритий в уповноваженому банку, кошти грошової компенсації для подальшого їх перерахування на спеціальні рахунки отримувачів.
13. Отримувач протягом року з дня зарахування коштів грошової компенсації на спеціальний рахунок в уповноваженому банку самостійно використовує призначену грошову компенсацію на придбання товарів, визначених у пункті 4 цих Порядку та умов, у закладах торгівлі, що приєдналися до публічного договору про реалізацію пілотного проекту "Монетизація одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" у 2020-2023 роках (далі - публічний договір), розміщеного на офіційному веб-сайті Нацсоцслужби, шляхом укладення додаткової угоди з Нацсоцслужбою про приєднання до такого договору та внесені до реєстру учасників пілотного проекту "Монетизація одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" у 2020-2023 роках (далі - реєстр).
14. Нацсоцслужба оприлюднює на власному офіційному веб-сайті публічний договір та оголошення з пропозицією закладам торгівлі, які реалізують товари, визначені пунктом 4 цих Порядку та умов (далі - заклад торгівлі), укласти з Нацсоцслужбою додаткову угоду про приєднання до публічного договору, яким, зокрема, передбачено виключні умови продажу отримувачам товарів, визначених у пункті 4 цих Порядку та умов, за рахунок коштів державного бюджету.
Купівля товарів фінансується за рахунок коштів державного бюджету, перерахованих на спеціальний рахунок отримувача, виключно на купівлю товарів, визначених у пункті 4 цих Порядку та умов. При цьому заклад торгівлі бере зобов’язання щодо здійснення контролю за продажем товарів, визначених у пункті 4 цих Порядку та умов.
15. Заклад торгівлі приєднується до публічного договору шляхом укладення у двох примірниках додаткової угоди про приєднання до публічного договору, до якої додаються фотокопії установчих документів такого закладу або код доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, що надає доступ до копій установчих документів в електронній формі у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, фотокопії документів, які підтверджують право підпису представників закладу торгівлі. Зазначені документи надсилаються Нацсоцслужбі із накладеним електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, керівника закладу торгівлі aбo уповноваженої особи.
Нацсоцслужба опрацьовує протягом десяти робочих днів визначені абзацом першим цього пункту документи та приймає рішення про включення або відмову у включенні закладу торгівлі до реєстру.
16. Держателем реєстру є Мінсоцполітики. Реєстр оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики та є відкритим і загальнодоступним. Інформація до реєстру вноситься Нацсоцслужбою.
Документообіг, пов’язаний з веденням реєстру, здійснюється з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.
17. Виключення з реєстру проводить Нацсоцслужба в разі встановлення територіальними органами Нацсоцслужби, структурними підрозділами з питань соціального захисту населення факту продажу закладом торгівлі, внесеним до реєстру, товарів, відмінних від визначених у пункті 4 цих Порядку та умов, або порушення умов публічного договору.
18. Внесення інформації до реєстру проводиться в разі потреби відповідно до укладених з Нацсоцслужбою додаткових угод про приєднання до публічного договору, повідомлень Нацсоцслужби, структурних підрозділів з питань соціального захисту населення про продаж товарів, відмінних від визначених у пункті 4 цих Порядку та умов.
19. Повернення отримувачами коштів неправомірно виплаченої їм грошової компенсації проводиться на небюджетні рахунки структурних підрозділів з питань соціального захисту населення, відкриті в органах Казначейства.
Протягом десяти робочих днів з дати надходження коштів структурний підрозділ з питань соціального захисту населення перевіряє правомірність повернення коштів та перераховує їх на рахунок Нацсоцслужби, відкритий у Казначействі.
Повернуті кошти Нацсоцслужба використовує з дотриманням бюджетного законодавства.
20. Якщо отримувач протягом року з дати зарахування коштів грошової компенсації на його спеціальний рахунок в уповноваженому банку не використав їх на придбання товарів, визначених у пункті 4 цих Порядку та умов, уповноважений банк самостійно повертає кошти грошової компенсації із спеціального рахунка отримувача на відповідний рахунок Нацсоцслужби.
Невикористані отримувачами протягом року кошти грошової компенсації, які у грудні 2020 р. та у 2021 році було перераховано Мінсоцполітики з рахунка, відкритого в Казначействі, уповноважений банк самостійно повертає із спеціального рахунка отримувача на відповідний рахунок Мінсоцполітики на підставі договору про взаємодію між Мінсоцполітики та уповноваженим банком.
21. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення формують і зберігають протягом п’яти років особові справи отримувачів.
22. Рішення структурного підрозділу з питань соціального захисту населення про відмову у призначенні грошової компенсації може бути оскаржено шляхом звернення до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій або в установленому законом порядку.
23. Складення та подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, ведення бухгалтерського обліку, відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань у Казначействі та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.
24. Виплата грошової компенсації не тягне за собою зміни розміру допомоги при народженні дитини.
Розмір отриманої грошової компенсації не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для отримання всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства.
Одержання отримувачами інших видів допомоги не впливає на виплату їм грошової компенсації.
Додаток
до Порядку та умов
ЗАЯВА
про призначення грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка"
( Див. текст (1390-2021-пF208) ).
3. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2020 р. № 1180 (1180-2020-п) "Деякі питання надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 99, ст. 3208; 2021 р., № 42, ст. 2543):
1) Порядок надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" (1180-2020-п) , затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:
"ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 листопада 2020 р. № 1180
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2021 р. № 1390)
ПОРЯДОК
надання при народженні дитини одноразової  натуральної допомоги "пакунок малюка"
1. Цей Порядок визначає механізм планування обсягу, розподілу та надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" (далі - "пакунок малюка").
2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:
заклад охорони здоров’я - пологовий будинок, пологове відділення, перинатальний центр, неонатальний центр тощо незалежно від форми власності та підпорядкування;
отримувач "пакунка малюка" (далі - отримувач) - мати/батько, усиновлювачі, родичі, опікуни, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі новонародженої дитини.
3. "Пакунок малюка" є безповоротною адресною соціальною допомогою сім’ям, у яких народилася живонароджена дитина, у разі відсутності обох батьків - родичам, які в установленому порядку забирають дитину із закладу охорони здоров’я, усиновлювачам, опікунам, прийомним батькам, батькам-вихователям або патронатним вихователям новонародженої дитини.
4. Право на отримання "пакунка малюка" мають громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які в установленому законодавством чи міжнародними договорами України порядку в’їхали в Україну та постійно або тимчасово проживають на її території, або тимчасово перебувають в Україні, особи, яких визнано в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, що народили живонароджену дитину.
"Пакунок малюка" надається на кожну новонароджену дитину.
5. Отримувач може відмовитися від "пакунка малюка" в закладі охорони здоров’я та скористатися правом на отримання грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" (далі - грошова компенсація) відповідно до Порядку та умов реалізації пілотного проекту "Монетизація одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" у 2020-2023 роках (744-2020-п) , затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 р. № 744 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 69, ст. 2219), - в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2021 р. № 1390.
Інформація про відмову від "пакунка малюка" зазначається отримувачем під час надання йому комплексної послуги "єМалятко" (далі - послуга "єМалятко") відповідно до Порядку надання комплексної послуги "єМалятко" (691-2019-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 691 "Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини" (Офіційний вісник України, 2019 р., № 66, ст. 2257; 2020 р., № 10, ст. 384), або надається під час звернення до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської ради за місцем проживання /перебування отримувача для отримання грошової компенсації відповідно до Порядку та умов реалізації пілотного проекту "Монетизація одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" у 2020-2023 роках (744-2020-п) , затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 р. № 744 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 69, ст. 2219), - в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2021 р. № 1390.
6. "Пакунок малюка" може видаватися отримувачу:
1) закладом охорони здоров’я при народженні дитини;
2) структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчим органом сільської, селищної, міської ради (далі - місцевий структурний підрозділ з питань соціального захисту населення) за місцем проживання/ перебування отримувача у разі:
відсутності "пакунка малюка" в закладі охорони здоров’я;
народження дитини за межами України;
народження дитини поза межами закладу охорони здоров’я;
народження дитини на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях чи тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя (за умови реєстрації місця проживання отримувача на території України, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі, або наявності довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи).
7. Закладом охорони здоров’я отримувачу видається документ, що підтверджує факт народження дитини поза межами закладу охорони здоров’я.
Якщо заклад охорони здоров’я не проводив огляд матері та дитини, документ, що підтверджує факт народження дитини поза межами закладу охорони здоров’я, видається медичною консультативною комісією відповідно до законодавства.
8. Місцевим структурним підрозділом з питань соціального захисту населення "пакунок малюка" видається на підставі заяви отримувача, поданої у паперовій або електронній формі, в якій зазначається спосіб інформування отримувача про прийняте рішення щодо видачі "пакунка малюка".
За наявності технічних можливостей "пакунок малюка" може бути надано місцевим структурним підрозділом з питань соціального захисту населення в межах надання послуги "єМалятко".
Заява з необхідними документами для отримання "пакунка малюка" вважається поданою у разі її прийняття уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради (далі - посадова особа виконавчого органу) та посадовими особами центру надання адміністративних послуг, які передають таку заяву і документи протягом трьох робочих днів з дати їх надходження відповідному місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення.
Посадова особа виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг, яка приймає заяву з необхідними документами для отримання "пакунка малюка", реєструє заяву та формує електронну справу (заповнює відповідні електронні форми з використанням інформаційних систем Мінсоцполітики) і не пізніше ніж протягом наступного робочого дня надсилає електронну справу відповідному місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення засобами електронного зв’язку через інформаційні системи Мінсоцполітики з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" (851-15) , "Про електронні довірчі послуги" (2155-19) , "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" (80/94-ВР) .
Заяви з необхідними документами для отримання "пакунка малюка" (після формування електронної справи) у паперовій формі передаються відповідному місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення не рідше ніж раз на два тижні.
Заява подається отримувачем не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня народження дитини.
9. У разі народження дитини поза межами закладу охорони здоров’я отримувач має право звернутися за отриманням "пакунка малюка" до місцевого структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем його проживання або перебування протягом року з дня народження дитини.
До заяви про надання "пакунка малюка", поданої у паперовій або електронній формі, отримувачем додається копія (фотокопія) таких документів:
свідоцтва про народження дитини;
документа, що підтверджує факт народження дитини поза межами закладу охорони здоров’я, виданого закладом охорони здоров’я, який проводив огляд матері та дитини, aбo медична консультативна комісія, якщо заклад охорони здоров’я не проводив огляд матері та дитини відповідно до законодавства.
На заяву про надання "пакунка малюка", що подається разом із необхідними документами в електронній формі, накладається електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.
10. У разі народження дитини за межами України "пакунок малюка" видається місцевим структурним підрозділом з питань соціального захисту населення на підставі заяви отримувача, поданої у паперовій або електронній формі, копії свідоцтва про народження дитини, виданого органами державної реєстрації актів цивільного стану України, а в разі його відсутності - копії виданого компетентним органом країни перебування та легалізованого в установленому порядку документа про народження дитини, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, з перекладом на українську мову. Вірність перекладу або справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально.
У разі народження дитини на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях чи тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя "пакунок малюка" видається місцевим структурним підрозділом з питань соціального захисту населення на підставі заяви отримувача, поданої у паперовій формі, копії свідоцтва про народження дитини, виданого органами державної реєстрації актів цивільного стану України, за умови реєстрації місця проживання отримувача на території України, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі, або наявності довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
11. Місцевий структурний підрозділ з питань соціального захисту населення:
розглядає подані документи;
перевіряє факт неотримання "пакунка малюка" за місцем проживання/перебування або у закладі охорони здоров’я на підставі отриманих відомостей від таких закладів, а також перевіряє факт неотримання "пакунка малюка" у зведеній відомості, отриманій від Нацсоцслужби, відповідно до пункту 20 цього Порядку;
приймає рішення про надання або відмову в наданні "пакунка малюка" протягом одного робочого дня з дня перевірки відомостей про неотримання "пакунка малюка", але не пізніше ніж через 21 календарний день з дня отримання заяви про надання "пакунка малюка";
повідомляє отримувачу у спосіб, зазначений у заяві, про прийняте рішення;
видає "пакунок малюка" (у разі його відсутності - в порядку черговості).
Отримувачу може бути відмовлено у наданні "пакунка малюка" у разі подання документів, передбачених пунктами 8-10 цього Порядку, не в повному обсязі.
12. Факт передачі "пакунка малюка" отримувачу фіксується в акті приймання-передачі одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" згідно з додатком 1.
Зазначений акт складається у двох примірниках, один з яких залишається в отримувача, інший - зберігається у закладі охорони здоров’я або місцевому структурному підрозділі з питань соціального захисту населення, який видав "пакунок малюка".
Захист персональних даних, зазначених в акті, забезпечується в установленому законодавством порядку.
Якщо в матері новонародженої дитини відсутні документи, що посвідчують особу, заклад охорони здоров’я залучає фахівців із соціальної роботи, соціальних працівників для надання матері соціальних послуг, зокрема соціального супроводу, представництва інтересів, відповідно до законодавства. При цьому "пакунок малюка" надається батьку або родичам такої дитини, а в разі їх відсутності - матері новонародженої дитини на підставі акта приймання-передачі одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" згідно з додатком 1.
13. Місцеві структурні підрозділи з питань соціального захисту населення можуть залучати до видачі "пакунка малюка" фахівця із соціальної роботи, соціального працівника, фахівця громадського об’єднання, благодійної організації, до повноважень яких належить проведення соціальної роботи з сім’ями та дітьми.
14. У разі виявлення невідповідності комплектування "пакунка малюка" переліку дитячих товарів для комплектування одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка", затвердженому Мінсоцполітики, зокрема неповного комплектування, а також пошкодження товарів, що входять до його складу, закладом охорони здоров’я або місцевим структурним підрозділом з питань соціального захисту населення складається відповідний акт у довільній формі, який у триденний строк надсилається Нацсоцслужбі.
Нацсоцслужба вживає відповідних заходів до заміни недоукомплектованого або пошкодженого "пакунка малюка" на повністю укомплектований/цілісний.
15. Планування обсягу потреби в "пакунках малюка", розподіл "пакунків малюка" між закладами охорони здоров’я та місцевими структурними підрозділами з питань соціального захисту населення здійснює Нацсоцслужба за поданням місцевих структурних підрозділів з питань соціального захисту населення, структурних підрозділів з питань соціального захисту населення райдержадміністрацій, виконавчих органів міських рад (далі - районні структурні підрозділи з питань соціального захисту населення).
Нацсоцслужба у взаємодії з переможцем конкурентної процедури закупівлі "пакунка малюка" (далі - переможець) організовує та координує здійснення переможцем поставки "пакунків малюка" до закладів охорони здоров’я, місцевих структурних підрозділів з питань соціального захисту населення, зокрема узгоджує дату та час, місце та кількість поставки "пакунків малюка" тощо.
16. Структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій для планування обсягу потреби в "пакунках малюка" подають щороку до 5 січня та до 20 червня місцевим та районним структурним підрозділам з питань соціального захисту населення показники народжуваності в адміністративно-територіальній одиниці, які визначаються на підставі інформації про кількість живонароджених дітей протягом попереднього року та про кількість осіб, які перебувають на обліку у зв’язку з вагітністю, у розрізі адміністративно-територіальних одиниць. При цьому необхідно враховувати орієнтовні показники народжуваності не менш як за два місяці наступного року.
17. Місцеві та районні структурні підрозділи з питань соціального захисту населення:
визначають обсяг потреби в "пакунках малюка" щороку відповідно до показників народжуваності в адміністративно-територіальній одиниці за попередній рік з урахуванням загальних тенденцій народжуваності та кількості осіб, які перебувають на обліку у зв’язку з вагітністю, та кількості отримувачів грошової компенсації за попередній період;
подають щороку до 8 січня та до 23 червня Нацсоцслужбі планові показники обсягу потреби в "пакунках малюка" для планування бюджетних коштів на наступний рік.
Нацсоцслужба подає щороку до 10 січня та до 25 червня Мінсоцполітики планові показники обсягу потреби в "пакунках малюка" для планування бюджетних коштів на наступний рік.
18. Використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання "пакунка малюка", здійснюється відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" (1180-2020-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2020 р. № 1180 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 99, ст. 3208).
19. З метою забезпечення своєчасного визначення та уточнення кількісних показників обсягу потреби в "пакунку малюка" місцеві та районні структурні підрозділи з питань соціального захисту населення проводять щомісяця моніторинг стану забезпечення отримувачів "пакунка малюка" та подають не пізніше ніж до 5 числа Нацсоцслужбі заявки щодо кількісної потреби в "пакунку малюка" на наступний місяць у розрізі районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, закладів охорони здоров’я у межах адміністративно-територіальних одиниць.
У разі виявлення в місцевих структурних підрозділах з питань соціального захисту населення, закладах охорони здоров’я недостатньої кількості "пакунку малюка" місцеві структурні підрозділи з питань соціального захисту населення повідомляють про це протягом трьох робочих днів Нацсоцслужбі.
Нацсоцслужба узагальнює щомісяця до 10 числа отримані від місцевих та районних структурних підрозділів заявки щодо кількісної потреби в "пакунку малюка" на наступний місяць у розрізі районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, закладів охорони здоров’я у межах адміністративно-територіальних одиниць.
20. Заклади охорони здоров’я, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, Нацсоцслужба ведуть облік видачі "пакунка малюка" в паперовій та електронній формі з метою отримання даних про їх наявність, втрату, нестачу, необхідних для організації безперебійного забезпечення отримувачів, здійснення належного контролю за умовами зберігання, видачі, а також для підготовки даних для складення звітності.
Відомість обліку видачі одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" (далі - відомість обліку) згідно з додатком 2 оформляється в паперовій та електронній формі у форматі XLS закладами охорони здоров’я та місцевими структурними підрозділами з питань соціального захисту населення та подається щотижня структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі - регіональні структурні підрозділи з питань соціального захисту населення).
Регіональні структурні підрозділи з питань соціального захисту населення проводять оброблення отриманих від закладів охорони здоров’я, місцевих структурних підрозділів з питань соціального захисту населення відомостей обліку, зокрема засобами інформаційних систем Мінсоцполітики, та не пізніше ніж через три календарних дні з дня отримання від закладів охорони здоров’я та місцевих структурних підрозділів з питань соціального захисту населення відомостей обліку надсилають Нацсоцслужбі зведену відомість обліку видачі одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" згідно з додатком 3.
Місцеві та районні структурні підрозділи з питань соціального захисту населення складають і подають щомісяця до 10 числа регіональним структурним підрозділам з питань соціального захисту населення звіт про видачу одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" згідно з додатком 4.
Регіональні структурні підрозділи з питань соціального захисту населення узагальнюють щомісяця отримані від місцевих та районних структурних підрозділів з питань соціального захисту населення звіти про видачу одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" і подають до 15 числа Нацсоцслужбі узагальнений звіт про видачу одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" згідно з додатком 4.
Нацсоцслужба узагальнює зведені відомості обліку, формує узагальнену відомість за встановленою Нацсоцслужбою формою та надсилає її структурним підрозділам з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчим органам міських рад до 10, 20 та 30 числа кожного місяця для перевірки перед прийняттям рішення щодо призначення грошової компенсації з метою здійснення належного контролю за цільовим призначенням коштів та унеможливлення отримання і "пакунка малюка", і грошової компенсації.
Нацсоцслужба формує щокварталу до 10 числа наступного місяця узагальнену квартальну відомість за встановленою Нацсоцслужбою формою та надсилає її Мінсоцполітики з метою здійснення моніторингу видачі "пакунка малюка".
21. "Пакунок малюка" комплектується згідно з переліком дитячих товарів для комплектування одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка", затвердженим Мінсоцполітики.
Зазначений перелік переглядається Мінсоцполітики не рідше ніж один раз на чотири роки.
22. Контроль за своєчасним та адресним наданням "пакунка малюка" здійснюється Нацсоцслужбою та місцевими структурними підрозділами з питань соціального захисту населення.
23. Отримання "пакунка малюка" не тягне за собою зміни розміру допомоги при народженні дитини.
Вартість отриманого "пакунка малюка" не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги та соціальних послуг, що надаються відповідно до законодавства.
24. Місцеві структурні підрозділи з питань соціального захисту населення формують на кожного отримувача особову справу, в якій зберігаються матеріали, необхідні для надання "пакунка малюка".
Особові справи отримувачів зберігаються протягом п’яти років.
25. Місцеві, районні та регіональні структурні підрозділи з питань соціального захисту населення та заклади охорони здоров’я зберігають протягом п’яти років акти приймання-передачі одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка", відомості обліку, зведені відомості обліку, звіти про видачу одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка".
Додаток 1
до Порядку
АКТ
приймання-передачі одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка"
( Див. текст (1390-2021-пF209) )
Додаток 2
до Порядку
ВІДОМІСТЬ
обліку видачі одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка"
( Див. текст (1390-2021-пF210) )
Додаток 3
до Порядку
ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
обліку видачі одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка"
( Див. текст (1390-2021-пF211) )
Додаток 4
до Порядку
ЗВІТ
про видачу одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка"
( Див. текст (1390-2021-пF212) ).
2) пункт 5 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка", затвердженого зазначеною постановою, після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Організація та проведення конкурентної процедури закупівлі товарів для комплектування одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" та оплата винагороди централізованій закупівельній організації проводиться Мінсоцполітики.".
У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.
4. У постанові Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2021 р. № 817 (817-2021-п) "Деякі питання реалізації експериментального проекту з організації в територіальних громадах соціальної роботи із сім’ями та дітьми, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах" (Офіційний вісник України, 2021 р., № 65, ст. 4120):
1) у постанові (817-2021-п) :
у пункті 1:
в абзаці першому слова і цифри "по 1 вересня 2023 р." замінити словами і цифрами "по 31 грудня 2023 р.";
в абзаці другому слова і цифри "з 1 грудня 2021 р. по 1 вересня 2023 р." замінити словами і цифрами "з 1 квітня 2022 р. по 31 грудня 2023 р.";
у підпункті 2 пункту 5 слова і цифри "до 29 грудня 2023 р." замінити словами і цифрами "до 1 квітня 2024 р.";
2) у Порядку апробації інтегрованої моделі надання соціальних послуг і деяких видів державної соціальної допомоги, які відповідно до законодавства надаються залежно від сукупного доходу сім’ї (817-2021-п) , затвердженому зазначеною постановою:
абзац п’ятий пункту 5 викласти в такій редакції:
"визначено посадову особу виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, до повноважень якої належать питання соціального захисту населення (далі - посадова особа);";
у пункті 6:
в абзаці першому слова і цифри "до 1 жовтня 2021 р." замінити словами і цифрами "до 31 грудня 2021 р.";
абзац шостий викласти в такій редакції:
"рішення сільської, селищної, міської ради чи її виконавчого комітету або розпорядження сільського, селищного, міського голови щодо визначення посадової особи;";
в абзаці дев’ятому слова "і подання Мінсоцполітики пропозицій щодо" замінити словом "для";
доповнити пункт після абзацу дев’ятого новим абзацом такого змісту:
"За результатами розгляду документів Нацсоцслужба готує узагальнені пропозиції щодо участі територіальних громад в апробації, які подає Мінсоцполітики не пізніше ніж через 30 календарних днів з дати, визначеної в абзаці першому цього пункту.".
У зв’язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим;
абзац другий пункту 12 викласти в такій редакції:
"Робоча група є консультативно-дорадчим органом, яку очолює посадова особа.".
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2021 р. № 1390

ПЕРЕЛІК

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 р. № 512 (512-2018-п) "Деякі питання реалізації пілотного проекту із надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" (Офіційний вісник України, 2018 р., № 54, ст. 1884).
2. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 427 і від 20 червня 2018 р. № 512, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 618 (618-2018-п) (Офіційний вісник України, 2018 р., № 68, ст. 2285).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1199 (1199-2018-п) "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 р. № 512" (Офіційний вісник України, 2019 р., № 7, ст. 211).