БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
27.10.2021 № 1143
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 грудня 2021 р.
за № 1625/37247

Про внесення змін до Порядку проведення експертною комісією виїзної ліцензійної експертизи на рівнях фахової передвищої та вищої освіти

На виконання абзацу третього пункту 2 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України від 30 березня 2021 року № 1369-IX (1369-20) "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань присудження наукових ступенів та ліцензування освітньої діяльності", пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630 (630-2014-п) , НАКАЗУЮ:
1. Внести до Порядку проведення експертною комісією виїзної ліцензійної експертизи на рівнях фахової передвищої та вищої освіти (z0380-21) , затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 22 січня 2021 року № 89, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 березня 2021 року за № 380/36002, зміни, що додаються.
2. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації (Криштоф С.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій (Єрко І.) зробити відмітку у справах архіву.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Вітренка А.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр
С. Шкарлет
ПОГОДЖЕНО:
Т.в.о. Голови Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
Голова Державної регуляторної служби України
Перший віце-прем’єр-міністр України -
Міністр економіки України
Міністр енергетики України
Міністр інфраструктури України
Міністр оборони України
Міністр розвитку громад та територій України
Заступник Міністра охорони здоров’я України
з питань європейської інтеграції
Заступник Голови Служби безпеки України
Д. Маковський
О. Кучер
О. Любченко
Г. Галущенко
О. Кубраков
А. Таран
О. Чернишов
О. Комаріда
О. Якушев
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
27 жовтня 2021 року № 1143
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 грудня 2021 р.
за № 1625/37247

ЗМІНИ

до Порядку проведення експертною комісією виїзної ліцензійної експертизи на рівнях фахової передвищої та вищої освіти

( Див. текст (z0380-21) )
1. Абзац другий пункту 4 викласти в такій редакції:
"У разі започаткування провадження освітньої діяльності за освітніми програмами і спеціальностями галузі знань "22 Охорона здоров’я" формується експертна комісія з метою проведення виїзної ліцензійної експертизи до складу експертів якої, обов’язково включаються працівники або уповноважені представники центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.".
2. Абзац перший пункту 6 викласти в такій редакції:
"6. У разі встановлення під час розгляду заяви про отримання ліцензії на започаткування провадження освітньої діяльності (розширення провадження освітньої діяльності) відсутності підстав для залишення заяви без розгляду (на рівні вищої освіти); за відсутності підстав для відмови у видачі/розширенні ліцензії (на рівні фахової передвищої освіти) центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки для проведення виїзної ліцензійної експертизи утворює експертну комісію, визначає строк її роботи та направляє її до здобувача ліцензії (ліцензіата). Загальний строк роботи експертної комісії безпосередньо у здобувача ліцензії (ліцензіата) не повинен перевищувати десяти календарних днів.".
3. У пункті 12 після слів "у двох примірниках" доповнити словом та цифрами "(додатки 1-4)".
4. Доповнити Порядок (z0380-21) додатками 1-4, такого змісту:
"Додаток 1
до Порядку проведення експертною
комісією виїзної ліцензійної
експертизи на рівнях фахової
передвищої та вищої освіти
(пункт 12)

ВИСНОВОК

про стан дотримання здобувачем ліцензії (ліцензіатом)

( Див. текст (z1625-21F36) )
Додаток 2
до Порядку проведення експертною
комісією виїзної ліцензійної
експертизи на рівнях фахової
передвищої та вищої освіти
(пункт 12)

ВИСНОВОК

про стан дотримання здобувачем ліцензії (ліцензіатом)

( Див. текст (z1625-21F37) )
Додаток 3
до Порядку проведення експертною
комісією виїзної ліцензійної
експертизи на рівнях фахової
передвищої та вищої освіти
(пункт 12)

ВИСНОВОК

про стан дотримання здобувачем ліцензії (ліцензіатом)

( Див. текст (z1625-21F38) )
Додаток 4
до Порядку проведення експертною
комісією виїзної ліцензійної
експертизи на рівнях фахової
передвищої та вищої освіти
(пункт 12)

ВИСНОВОК

про стан дотримання ліцензіатом"

( Див. текст (z1625-21F39) )
Директор департаменту
атестації кадрів
вищої кваліфікації
С. Криштоф