БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
17.12.2021 № 4518/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 грудня 2021 р.
за № 1628/37250

Про затвердження Положення про системи відеоспостереження в апараті Міністерства юстиції України

Відповідно до статті 307 Цивільного кодексу України, статей 6, 7 Закону України "Про захист персональних даних", статей 2, 6, 7, 11 Закону України "Про інформацію", з метою забезпечення особистої безпеки працівників апарату Міністерства юстиції України НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про системи відеоспостереження в апараті Міністерства юстиції України, що додається.
2. Управлінню забезпечення та документообігу (Воловик М.):
подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 (493/92) "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади";
ознайомити працівників апарату Міністерства юстиції України з цим наказом під особистий підпис.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр
Д. Малюська
ПОГОДЖЕНО:
Уповноважений Верховної Ради України
з прав людини
Л. Денісова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
17 грудня 2021 року № 4518/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 грудня 2021 р.
за № 1628/37250

ПОЛОЖЕННЯ

про системи відеоспостереження в апараті Міністерства юстиції України

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає процедуру організації та використання систем відеоспостереження (далі - відеоспостереження) в апараті Міністерства юстиції України за адресами: пров. Рильський, буд. 10; вул. Архітектора Городецького, буд. 13; вул. Євгена Сверстюка, буд. 15).
2. Функціонування відеоспостереження в апараті Міністерства юстиції України здійснюється з урахуванням вимог Конституції України (254к/96-ВР) , Кодексу законів про працю України (322-08) , Цивільного кодексу України (435-15) , законів України "Про захист персональних даних" (2297-17) , "Про інформацію" (2657-12) , "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" (80/94-ВР) .
3. Власником відеоспостереження є апарат Міністерства юстиції України.
4. Це Положення поширюється на працівників апарату Міністерства юстиції України та відвідувачів адмінбудівель апарату Міністерства юстиції України.

II. Завдання систем відеоспостереження. Об’єкти відеоспостереження

1. Відеоспостереження в апараті Міністерства юстиції України проводяться відкрито без аудіозапису.
2. Відеоспостереження здійснюється з метою:
забезпечення режиму безпеки в апараті Міністерства юстиції України;
об’єктивної фіксації подій;
виявлення нетипових ситуацій у зоні здійснення відеоспостереження.
3. Завданнями відеоспостереження є:
відеоспостереження відвідувань апарату Міністерства юстиції України;
відеофіксація для об’єктивної оцінки при виникненні конфліктних ситуацій між працівниками апарату Міністерства юстиції України та відвідувачами;
недопущення матеріальних збитків в умовах дії дестабілізуючих факторів.
4. Місця розміщення та перелік встановленого обладнання відеоспостереження визначається планом розміщення відеокамер в адмінбудівлях Міністерства юстиції України, який затверджується начальником Управління забезпечення та документообігу.

III. Режим (умови) відеоспостереження

1. Працівники апарату Міністерства юстиції України та інші особи, що потрапляють до зони видимості камер відеоспостереження, інформуються про ведення відеофіксації шляхом розміщення спеціальних інформаційних повідомлень.
2. Відповідальним структурним підрозділом за організацію роботи та технічний стан відеоспостереження є Управління забезпечення та документообігу.
3. Запис з камер відеоспостереження здійснюється на відеореєстратор. За допомогою програмного забезпечення, встановленого на відповідних комп’ютерах, відбувається виведення зображення на монітор.
4. Запис з камер відеоспостереження в апараті Міністерства юстиції України проводиться постійно або внаслідок детекції руху, що потрапляє до зони виявлення руху відеокамер, залежно від технічних можливостей відеореєстраторів.
5. Відеозаписи зберігаються на відповідних носіях інформації відеореєстраторів. Строк зберігання записів на відеореєстраторах становить п’ять календарних днів.
6. Відеозаписи автоматично видаляються з відповідних носіїв інформації відеореєстраторів шляхом перезапису після закінчення строку їх зберігання.
7. Відеозаписи можуть у разі необхідності використовуватись для вирішення конфліктних ситуацій між відвідувачами та працівниками апарату Міністерства юстиції України.
8. Перегляд відеозаписів здійснюється при відсутності сторонніх осіб.
9. Доступ до відеозаписів на відеореєстраторах мають відповідальні працівники Управління забезпечення та документообігу та працівники апарату Міністерства юстиції України, визначені Міністром, Державним секретарем Міністерства, заступниками Міністра або особами, які виконують їх обов’язки.
10. Рішення про передачу відеозапису третій стороні приймають Міністр, Державний секретар Міністерства, заступники Міністра або особи, які виконують їх обов’язки, відповідно до розподілу функціональних обов’язків та вимог законодавства.
11. Особи, які мають доступ до відеозаписів, забезпечують захист матеріалів відеоспостереження від несанкціонованого розповсюдження.
12. Обробка та зберігання даних, отриманих у результаті функціонування відеоспостереження, здійснюються відповідно до вимог законодавства.
Начальник
Управління забезпечення
та документообігу
М. Воловик