БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
23.11.2021 № 2608
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 грудня 2021 р.
за № 1647/37269

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (267-2015-п) (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України, що додаються.
2. Директорату з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’я (Чикаленко Н.В.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Карчевич М.В.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр
В. Ляшко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
Голова Державної регуляторної служби України
Перший віце-прем’єр-міністр України -
Міністр економіки України
Міністр соціальної політики України
Перший заступник Міністра цифрової
трансформації України
Тимчасово виконуючий обов’язки
Голови Національної служби здоров’я України
Голова правління Пенсійного фонду України
Перший заступник
Голови Спільного представницького
органу об’єднань профспілок
Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні
Уповноважений Верховної Ради України
з прав людини
Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Ю. Щиголь
О. Кучер
Ю. Свириденко
М. Лазебна
О. Вискуб
Д. Самофалов
Є. Капінус
О. Шубін
Р. Іллічов
Л. Денісова
Т. Михайленко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров’я України
23 листопада 2021 року № 2608
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 грудня 2021 р.
за № 1647/37269

ЗМІНИ

до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України

1. У Порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я (z0728-21) , затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01 червня 2021 року № 1066, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 02 червня 2021 року за № 728/36350:
1) у розділі II:
пункт 4 доповнити новими абзацами такого змісту:
"Лікуючий лікар санаторно-курортного закладу формує медичний висновок категорії "Догляд за хворою дитиною":
для осіб, у разі догляду за дитиною, постраждалою внаслідок Чорнобильської катастрофи, для проходження санаторно-курортного лікування;
для осіб, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років,- за наявності показань про необхідність стороннього догляду під час лікування у санаторно-курортному закладі.";
доповнити розділ після пункту 12 новим пунктом 13 такого змісту:
"13. Медичний висновок категорії "Лікування в санаторно-курортному закладі" формується лікуючим лікарем санаторно-курортного закладу на підставі медичного запису про пацієнта та висновку лікуючого лікаря.".
У зв’язку з цим пункт 13 вважати пунктом 14;
у першому реченні пункту 14 після слова та цифри "пункту 3" доповнити словами та цифрою ", абзацами другим-четвертим пункту 4";
2) у розділі III:
у пункті 8:
абзац перший викласти в такій редакції:
"8. Випадок тимчасової непрацездатності за категорією "Догляд за хворою дитиною" не може перевищувати 14 календарних днів в амбулаторних умовах (для дитини віком до 14 років), для особи, яка здійснює догляд, окрім випадків необхідності сумісного перебування із пацієнтом під час його госпіталізації або лікування в санаторно-курортному закладі.";
абзац другий після слів "пацієнта у стаціонарі" доповнити словами "або на лікуванні в санаторно-курортному закладі";
пункт 12 викласти в такій редакції:
"12. Для осіб, які віднесені до I категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, медичний висновок категорії "Лікування в санаторно-курортному закладі" формується лікуючим лікарем на весь період лікування за наявності показань для направлення на лікування в санаторно-курортний заклад.";
у пункті 13 слова та цифри "та з урахуванням вимог пункту 13 розділу II цього Порядку" виключити.
2. У пункті 3 розділу II Порядку видачі (формування) листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 червня 2021 року № 1234, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 липня 2021 року за № 890/36512 (z0890-21) :
речення друге абзацу першого після слів "дати закриття листка непрацездатності" доповнити словами "та набуває статусу "готовий до сплати (виданий)"";
після абзацу другого доповнити пункт новим абзацом третім такого змісту:
"В період до 01 лютого 2022 року на підставі даних медичних висновків, що складають один випадок тимчасової непрацездатності та, які містять посилання на запис у Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я про попередній медичний висновок, формуються листки непрацездатності, як продовження випадку непрацездатності, в порядку черговості, незалежно від статусу раніше сформованих листків непрацездатності (крім статусу "сформовано помилково").".
У зв’язку з цим абзаци третій-шостий вважати відповідно абзацами четвертим-сьомим.
В.о. генерального директора
Директорату з розвитку
цифрових трансформацій
в охороні здоров’я
Н. Чикаленко