БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
26.11.2021 № 966
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 грудня 2021 р.
за № 1605/37227

Про внесення змін до Порядку ведення реєстру операторів ринку та потужностей, на які видано експлуатаційний дозвіл

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки № 1086-21 від 17.12.2021 (z1643-21) )
Відповідно до частини двадцятої статті 23 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", пункту 9 Положення про Міністерство економіки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 459 (459-2014-п) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 року № 124), НАКАЗУЮ:
1. Унести до Порядку ведення реєстру операторів ринку та потужностей, на які видано експлуатаційний дозвіл (z0383-16) , затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10 лютого 2016 року № 40, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 березня 2016 року за № 383/28513, такі зміни:
1) у розділі І:
пункт 1.6 виключити.
У зв’язку з цим пункти 1.7-1.9 вважати відповідно пунктами 1.6-1.8;
пункт 1.7 викласти в такій редакції:
"1.7. Реєстраційний номер, який присвоюється потужності, на яку видано експлуатаційний дозвіл, складається з таких елементів, що розділяються дефісом:
1) літери "а";
2) двозначного літерного коду України (UA);
3) першої пари цифр коду області, у якій розташована потужність, згідно з Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (v0290914-20) , затвердженим наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 26 листопада 2020 року № 290 (у редакції наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 12 січня 2021 року № 3);
( Абзац восьмий підпункту 1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки № 1086-21 від 17.12.2021 (z1643-21) )
4) другої пари цифр коду району (міста), у якому розташована потужність, згідно з Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (v0290914-20) , затвердженим наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 26 листопада 2020 року № 290 (у редакції наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 12 січня 2021 року № 3);
( Абзац дев'ятий підпункту 1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки № 1086-21 від 17.12.2021 (z1643-21) )
5) порядкового номера потужності, що присвоюється автоматично за арифметичним порядком, який починається з одиниці;
6) номера секції категорії потужності за видами господарської діяльності з виробництва та/або зберігання харчових продуктів тваринного походження згідно з додатком 2 до цього Порядку;
7) коду категорії потужності згідно з категоріями потужностей, зазначеними в додатку 2 до цього Порядку.
Для потужностей з виробництва курячих яєць також зазначається код способу утримання курей-несучок:
0 - утримання відповідно до вимог, передбачених Законом України (2496-19) "Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції";
1 - вигульне утримання;
2 - підлогове утримання;
3 - кліткове утримання.
Приклад реєстраційного номера потужності: а-UA-05-06-12-X-PP-3, де:
UA - Україна;
05 - Вінницька область;
06 - Жмеринський район;
12 - порядковий номер потужності;
X - яйця та яєчні продукти;
PP - потужність з виробництва;
3 - кліткове утримання курей-несучок.";
2) у підпункті 7 пункту 2.1 розділу ІІ цифру "3" замінити цифрою "2";
3) додаток 2 виключити.
У зв’язку з цим додаток 3 (z0383-16) вважати додатком 2.
2. Директорату державної політики у сфері санітарних та фітосанітарних заходів забезпечити в установленому законодавством порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економіки України згідно з розподілом обов’язків.
Перший
віце-прем’єр-міністр України -
Міністр економіки України
Ю. Свириденко
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Державної служби України
з питань безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів
Міністр аграрної політики
та продовольства України
Міністр охорони здоров’я України
А. Вовнюк
Р. Лещенко
В. Ляшко