БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
НАКАЗ
21.12.2021  № 425

Про внесення змін до наказу ДСА України від 21.12.2018 № 622 (зі змінами)

Відповідно до статті 152 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Положення про Державну судову адміністрацію України (vr141910-19) , затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя України від 17.01.2019 № 141/0/15-19 (зі змінами), НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни, погоджені рішенням Ради суддів України від 25.11.2021 № 56, до Загального класифікатора спеціалізацій суддів та категорій справ (v0622750-18) , затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 21.12.2018 № 622 (зі змінами), що додаються.
2. Пункт 2 наказу Державної судової адміністрації України від 21.12.2018 № 622 (зі змінами) викласти в новій редакції:
"2. Затвердити додаток до Загального класифікатора спеціалізацій суддів та категорій справ - Коди окремих процесуальних питань, що додається (додаток 2)".
3. У пункті 7 наказу Державної судової адміністрації України від 21.12.2018 № 622 (v0622750-18) (зі змінами) слова "та Коефіцієнти набирають" замінити словом "набирає" та виключити підпункт 2.
4. Державному підприємству "Інформаційні судові системи" реалізувати зміни в автоматизованій системі документообігу суду в строк не пізніше одного місяця з дня набрання чинності цим наказом.
5. Відділу документального забезпечення та контролю довести копію цього наказу до Верховного Суду, Вищого антикорупційного суду України, апеляційних судів, територіальних управлінь Державної судової адміністрації України.
6. Начальникам територіальних управлінь Державної судової адміністрації України в термін не пізніше одного робочого дня з дня отримання цього наказу довести його копію до всіх місцевих судів відповідного регіону.
7. Прес-службі (на правах сектору) не пізніше наступного робочого дня з дня видання цього наказу опублікувати цей наказ на офіційному веб-сайті ДСА України в розділі "Нормативно-правова база" рубрики "Інше".
8. Цей наказ набирає чинності з дня його видання.
9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної судової адміністрації України Чорнуцького С.П.
Т.в.о. Голови Державної
судової адміністрації України
О. Сальніков
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової
адміністрації України
21 грудня 2021 року № 425

ЗМІНИ

до Загального класифікатора спеціалізацій суддів та категорій справ, затвердженого наказом ДСА України від 21 грудня 2018 року № 622 (зі змінами)

( Див. текст (v0622750-18) )
1. Спеціалізацію "Господарське судочинство" викласти в новій редакції, що додається (Додаток 1).
2. У спеціалізації "Цивільне судочинство":
після позиції 331600000 доповнити новою позицією:
331700000
 
справи про обмеження фізичної особи у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх
3. У спеціалізації "Кримінальне судочинство":
1) після позиції 401140700 доповнити новими позиціями:
401140800
 
застосування електронних засобів контролю
401140900
 
застосування або продовження обмежувальних заходів в інтересах потерпілого від злочину, пов'язаного з домашнім насильством
2) після позиції 401250000 доповнити новою позицією:
401250100
 
про передачу арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
3) після позиції 401260000 доповнити новою позицією:
401260100
 
про скасування передачі майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
4) після позиції 401350000 доповнити новими позиціями:
401360000
 
відвід слідчого, дізнавача
401370000
 
відвід інших учасників кримінального провадження
5) назву позиції 421080008 викласти у новій редакції "про продовження, зміну або припинення примусового лікування";
6) назву позиції 421220022 викласти у новій редакції "про продовження, зміну або припинення застосування примусових заходів медичного характеру";
7) після позиції 421250025 доповнити новими позиціями:
421250026
 
про розстрочку виплати несплаченої суми штрафу
421250027
 
про зарахування строку попереднього ув'язнення в строк покарання
421250028
 
про заміну несплаченої суми штрафу на громадські чи виправні роботи або позбавлення волі
Директор департаменту
інформаційних технологій
О.О. Чикін
ПОГОДЖЕНО:
Рішення Ради суддів України
25 листопада 2021 року № 56
Додаток 1
до змін до Загального класифікатора
спеціалізацій суддів та категорій справ,
затвердженого наказом ДСА України
21.12.2018  № 622 (зі змінами),
затверджених  наказом ДСА України
від 21.12.2021  № 425
Код
Спеціалізація
Категорії справ
2
Господарське судочинство
 
200000000
 
Справи позовного провадження
201000000
 
Справи у спорах щодо права власності чи іншого речового права на нерухоме майно (крім землі), з них
201010000
 
про державну власність, з них
201010100
 
щодо реєстрації або обліку прав на майно
201010200
 
щодо визнання незаконним акта, що порушує право власності
201010300
 
щодо визнання права власності
201010400
 
щодо усунення перешкод у користуванні майном
201010500
 
щодо оренди
201020000
 
про комунальну власність, з них
201020100
 
щодо реєстрації або обліку прав на майно
201020200
 
щодо визнання незаконним акта, що порушує право власності
201020300
 
щодо визнання права власності
201020400
 
щодо усунення перешкод у користуванні майном
201020500
 
щодо оренди
201030000
 
про приватну власність, з них
201030100
 
щодо реєстрації або обліку прав на майно
201030200
 
щодо визнання незаконним акта, що порушує право власності
201030300
 
щодо визнання права власності
201030400
 
щодо витребування майна із чужого незаконного володіння
201030500
 
щодо усунення перешкод у користуванні майном
201030600
 
щодо самочинного будівництва
201040000
 
щодо речових прав на чуже майно, з них
201040100
 
щодо володіння чужим майном
201040200
 
щодо сервітутів
202000000
 
Справи у спорах, що виникають із земельних відносин, з них
202010000
 
щодо припинення права власності на земельну ділянку
202020000
 
щодо припинення права користування земельною ділянкою, з них
202020100
 
щодо припинення права оренди
202030000
 
щодо земельних сервітутів
202040000
 
щодо права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис)
202050000
 
щодо права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій)
202060000
 
щодо визнання незаконним акта, що порушує право власності на земельну ділянку
202070000
 
щодо визнання незаконним акта, що порушує право користування земельною ділянкою, з них
202070100
 
щодо визнання незаконним акта, що порушує право оренди
202080000
 
щодо визнання права власності на земельну ділянку
202090000
 
щодо усунення порушення прав власника
202100000
 
щодо відшкодування шкоди, збитків
202110000
 
щодо стягнення штрафних санкцій
202120000
 
щодо невиконання або неналежного виконання зобов'язань
202120100
 
що виникають з договорів купівлі-продажу
202120200
 
що виникають з договорів оренди
203000000
 
Справи у спорах щодо захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності, з них
203010000
 
щодо прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок
203020000
 
щодо торговельної марки (знака для товарів і послуг), з них
203020100
 
щодо визнання торговельної марки добре відомою
203020200
 
щодо комерційного найменування
203030000
 
щодо права попереднього користування
203040000
 
щодо авторських та суміжних прав, з них
203040100
 
колективного управління майновими правами автора та суміжними правами
204000000
 
Справи у спорах щодо захисту ділової репутації
205000000
 
Справи у спорах щодо застосування антимонопольного та конкурентного законодавства, з них
205010000
 
щодо захисту економічної конкуренції, з них
205010100
 
щодо антиконкурентних узгоджених дій
205020000
 
щодо зловживання монопольним (домінуючим) становищем
205030000
 
щодо антиконкурентних дій органів влади
205040000
 
щодо захисту від недобросовісної конкуренції
206000000
 
Справи у спорах щодо цінних паперів
207000000
 
Справи у спорах, що виникають з корпоративних відносин, з них
207010000
 
оскарження рішень загальних зборів учасників товариств, органів управління
207020000
 
визнання недійсними установчих документів, внесення змін до них
207030000
 
пов'язані з діяльністю органів управління товариства
207040000
 
пов'язані з правами на акції, частку у статутному капіталі
207050000
 
визнання недійсними господарських договорів, пов'язаних з реалізацією корпоративних прав
207060000
 
внесення змін у реєстр акціонерів та оскарження дій реєстратора
207070000
 
про відшкодування збитків, завданих юридичній особі діями (бездіяльністю) її посадової особи
208000000
 
Справи у спорах щодо приватизації майна, з них
208010000
 
щодо укладення, зміни, розірвання, виконання договорів купівлі-продажу та визнання їх недійсними
208020000
 
щодо визнання недійсними актів
208030000
 
щодо притягнення до відповідальності за порушення законодавства про приватизацію
209000000
 
Справи у спорах, що виникають із правочинів, зокрема, договорів (крім категорій 201000000-208000000), з них
209010000
 
купівлі-продажу, з них
209010100
 
поставки товарів, робіт, послуг, з них
209010101
 
енергоносіїв
209020000
 
оренди
209030000
 
лізингу
209040000
 
підряду, з них
209040100
 
будівельного підряду
209050000
 
надання послуг
209050000
 
перевезення, транспортного експедирування, з них
209060100
 
залізницею, з них
209060101
 
втрата, пошкодження, псування вантажу
209070000
 
страхування
209080000
 
банківської діяльності, з них
209080100
 
кредитування, з них
209080101
 
забезпечення виконання зобов'язання
209090000
 
доручення, комісії, управління майном
209100000
 
зберігання
209110000
 
спільної діяльності
209120000
 
зовнішньоекономічної діяльності, з них
209120100
 
із залученням іноземних інвестицій
210000000
 
Справи у спорах, щодо недоговірних зобов'язань, з них
210010000
 
спонукання виконати або припинити певні дії
210020000
 
повернення безпідставно набутого майна (коштів)
210030000
 
про відшкодування шкоди
211000000
 
Справи у спорах щодо оскарження актів (рішень) суб'єктів господарювання та їхніх органів, посадових та службових осіб у сфері організації та здійснення господарської діяльності
212000000
 
Справи про банкрутство, з них
212010000
 
банкрутство юридичної особи
212020000
 
неплатоспроможність фізичної особи
212030000
 
неплатоспроможність фізичної особи-підприємця
212040000
 
грошові вимоги кредитора до боржника
212050000
 
майнові спори, стороною в яких є боржник, з них:
212050100
 
спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна
212050200
 
спори про визнання недійсними правочинів, укладених боржником
212050300
 
спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості
212050400
 
про стягнення заробітної плати
212050500
 
про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника
212060000
 
затвердження плану санації або плану реструктуризації боргів боржника
212070000
 
справи за заявами про затвердження планів санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство
212080000
 
визнання недійсними результатів аукціону, з них:
212080100
 
щодо визнання недійсним правочину, вчиненого з порушенням порядку підготовки та проведення аукціону
212090000
 
діяльність арбітражного керуючого
212100000
 
щодо припинення повноважень керівника або органу управління боржника
212110000
 
скасування арештів майна, звільнення активів боржника
212120000
 
скарги на рішення, дії чи бездіяльність державних та інших органів
212130000
 
інші вимоги до боржника
221000000
 
Справи наказного провадження
231000000
 
Справи щодо оскарження рішень третейських судів та про видачу наказів на примусове виконання рішень третейських судів
231010000
 
справи про скасування рішення третейського суду
231020000
 
справи про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду
241000000
 
Інші справи
Додаток 2
до наказу ДСА України
21.12.2018  № 622
(у редакції наказу ДСА України
від 21.12.2021  № 425)

ДОДАТОК

до Загального класифікатора спеціалізацій суддів та категорій справ - Коди окремих процесуальних питань

Код
Окремі процесуальні питання
600010000
Заява про забезпечення (скасування забезпечення) позову або доказів
600020000
Заява про відвід судді
600030000
Заява про виправлення помилки у судовому рішенні
600040000
Заява про роз'яснення судового рішення
600050000
Заява про ухвалення додаткового рішення
600060000
Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами
600070000
Заява про перегляд судового рішення за виключними обставинами
600080000
Заява про відновлення втраченого провадження
600090000
Заява про відстрочку або розстрочку виконання судового рішення
600100000
Заява про заміну сторони виконавчого провадження
600110000
Інші скарги та заяви в процесі виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб)
600120000
Виконання судових доручень іноземних судів
600130000
Заява про скасування судового наказу
600140000
Інші процесуальні питання
Директор департаменту
інформаційних технологій
О.О. Чикін
ПОГОДЖЕНО:
Рішення Ради суддів України
25 листопада 2021 року № 56
( Текст взято з сайту ДСА України http://dsa.court.gov.ua )