БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 12 січня 2022 р. № 14 Київ

Деякі питання територіальних органів Державної служби з питань праці

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Ліквідувати як юридичні особи публічного права територіальні органи Державної служби з питань праці за переліком згідно з додатком 1.
2. Утворити як юридичні особи публічного права міжрегіональні територіальні органи Державної служби з питань праці за переліком згідно з додатком 2.
3. Установити, що:
1) територіальні органи Державної служби з питань праці, які ліквідуються згідно з пунктом 1 цієї постанови, продовжують здійснювати повноваження та функції, покладені на зазначені органи, до завершення здійснення заходів, пов'язаних з утворенням міжрегіональних територіальних органів Державної служби з питань праці і прийняттям рішення про можливість забезпечення здійснення такими органами повноважень та функцій територіальних органів, що ліквідуються. Таке рішення приймається Державною службою з питань праці після здійснення заходів, пов'язаних із внесенням до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань даних про міжрегіональні територіальні органи Державної служби з питань праці, що утворені згідно з пунктом 2 цієї постанови, затвердження положень про них, структур, штатних розписів, кошторисів та заповненням 30 відсотків вакансій;
2) здійснення заходів, пов'язаних з ліквідацією територіальних органів Державної служби з питань праці згідно з пунктом 1 цієї постанови та утворенням міжрегіональних територіальних органів Державної служби з питань праці згідно з пунктом 2 цієї постанови, покладається на Державну службу з питань праці;
3) міжрегіональні територіальні органи Державної служби з питань праці, що утворюються згідно з пунктом 2 цієї постанови, виконують завдання і функції територіальних органів Державної служби з питань праці, які ліквідуються згідно з пунктом 1, а саме:
Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці - завдання і функції Управління Держпраці у Волинській області, Управління Держпраці у Закарпатській області, Головного управління Держпраці у Львівській області, Управління Держпраці у Рівненській області;
Південно-Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці - завдання і функції Управління Держпраці в Івано-Франківській області, Управління Держпраці у Тернопільській області, Управління Держпраці у Чернівецькій області;
Центрально-Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці - завдання і функції Управління Держпраці у Житомирській області, Управління Держпраці у Хмельницькій області, Управління Держпраці у Вінницькій області;
Центральне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці - завдання і функції Управління Держпраці у Чернігівській області, Головного управління Держпраці у Київській області, Управління Держпраці у Черкаській області;
Північно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці - завдання і функції Управління Держпраці у Сумській області, Управління Держпраці у Полтавській області, Головного управління Держпраці у Харківській області;
Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці - завдання і функції Управління Держпраці у Кіровоградській області, Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, Головного управління Держпраці у Запорізькій області;
Південне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці - завдання і функції Головного управління Держпраці в Одеській області, Управління Держпраці у Миколаївській області, Головного управління Держпраці у Херсонській області.
4. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
5. Державній службі з питань праці забезпечити передачу майна територіальних органів Державної служби з питань праці, що ліквідуються відповідно до пункту 1 цієї постанови, міжрегіональним територіальним органам Державної служби з питань праці, утвореним згідно з пунктом 2 цієї постанови.
Прем'єр-міністр України
Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 73
Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 12 січня 2022 р. № 14

ПЕРЕЛІК

територіальних органів Державної служби з питань праці, що ліквідуються

Управління Держпраці у Вінницькій області
Управління Держпраці у Волинській області
Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області
Управління Держпраці у Житомирській області
Управління Держпраці у Закарпатській області
Головне управління Держпраці у Запорізькій області
Управління Держпраці в Івано-Франківській області
Головне управління Держпраці у Київській області
Управління Держпраці у Кіровоградській області
Головне управління Держпраці у Львівській області
Управління Держпраці у Миколаївській області
Головне управління Держпраці в Одеській області
Управління Держпраці у Полтавській області
Управління Держпраці у Рівненській області
Управління Держпраці у Сумській області
Управління Держпраці у Тернопільській області
Головне управління Держпраці у Харківській області
Головне управління Держпраці у Херсонській області
Управління Держпраці у Хмельницькій області
Управління Держпраці у Черкаській області
Управління Держпраці у Чернівецькій області
Управління Держпраці у Чернігівській області
Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 12 січня 2022 р. № 14

ПЕРЕЛІК

територіальних органів Державної служби з питань праці, що утворюються

Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці
Південно-Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці
Центрально-Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці
Центральне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці
Північно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці
Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці
Південне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 січня 2022 р. № 14

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Підрозділ "Територіальні органи Держпраці (щодо працівників, які не є державними службовцями)" розділу III додатка 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 (1298-2002-п) "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699, № 52, ст. 2389; 2005 р., № 40, ст. 2544; 2016 р., № 24, ст. 943; 2018 р., № 33, ст. 1157; 2020 р., № 46, ст. 1476) доповнити такою позицією:
"Молодший інспектор праці
6-9".
2. Абзац четвертий пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179 (179-2005-п) "Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій" (Офіційний вісник України, 2005 р., № 11, ст. 522; 2019 р., № 100, ст. 3366) після слів "Міністерства юстиції" доповнити словами ", Державної служби з питань праці".
3. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 (85-2014-п) "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів" (Офіційний вісник України, 2014 р., № 29, ст. 814; 2015 р., № 86, ст. 2882) позицію
"Державна служба з питань праці
158
157
3478
3110"
замінити такою позицією:
"Державна служба з питань праці
173
172
3463
3095".