БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
10 січня 2017 року № 25
(у редакції наказу
Міністерства освіти
і науки України
22 листопада 2021 року № 1260)

СЕРТИФІКАТ

ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ

( Див. текст (z0009-22F40) )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
10 січня 2017 року № 25
(у редакції наказу
Міністерства освіти
і науки України
22 листопада 2021 року № 1260)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 січня 2022 р.
за № 9/37345

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання

1. Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (далі - Сертифікат) може складатися з:
однієї частини (основної) - для осіб, які проходять зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти (на основі профільної середньої освіти) (далі - зовнішнє незалежне оцінювання), лише із встановленої Міністерством освіти і науки України у відповідному році кількості навчальних предметів за рахунок коштів державного бюджету;
кількох частин (основної та додаткової(их)) - для осіб, які проходять зовнішнє незалежне оцінювання понад встановлену Міністерством освіти і науки України кількість навчальних предметів за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
2. Сертифікат (основна частина) виготовляється на білому аркуші розміром 210 x 297 мм, щільність якого становить не менше ніж 80 г/м-2. На цьому ж аркуші під Сертифікатом відтворюється реєстраційне повідомлення учасника зовнішнього незалежного оцінювання.
У лівій верхній частині Сертифіката відтворюється цифрова чорно-біла фотокартка особи, яка зареєстрована для проходження зовнішнього незалежного оцінювання (далі - особа), розміром 3 x 4 см.
У правій верхній частині розміщується зображення унікального електронного ідентифікатора Сертифіката у вигляді QR-коду, за допомогою якого можна здійснити верифікацію інформації, зазначеної в Сертифікаті, з інформацією про нього, що міститься у відповідних державних базах даних, сервісах, реєстрах.
Між фотокарткою та QR-кодом надруковано по центру у три рядки:
"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ
СЕРТИФІКАТ
ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ ".
У четвертому рядку в центрі зазначається номер Сертифіката, праворуч - PIN-код.
У п’ятому, шостому рядках у центрі вказуються прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, у сьомому рядку в центрі - назва, серія (за наявності), номер документа, на підставі якого особу зареєстровано для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні.
У восьмому, дев’ятому рядках надруковано: "ПРОЙШОВ(ЛА) У 20___ РОЦІ ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ З ТАКИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ:" із зазначенням року проведення зовнішнього незалежного оцінювання.
Далі вказуються навчальні предмети із зазначенням (за наявності) рівня складності завдань, із яких особа проходитиме зовнішнє незалежне оцінювання, місце(я) для проставлення дати проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Кількість позицій для навчальних предметів має відповідати максимальній кількості навчальних предметів, із яких учасники зовнішнього незалежного оцінювання можуть його пройти за рахунок коштів державного бюджету у відповідному році. Факт проходження особою зовнішнього незалежного оцінювання підтверджується підписом уповноваженої особи Українського центру оцінювання якості освіти та спеціальною номерною печаткою Українського центру оцінювання якості освіти "Для сертифікатів".
У наступних двох рядках зазначається назва посади керівника Українського центру оцінювання якості освіти, праворуч розміщуються зображення підпису керівника та відбитка печатки Українського центру оцінювання якості освіти, вказуються власне ім’я та великими літерами прізвище керівника.
3. Сертифікат (додаткова частина) виготовляється на білому аркуші розміром 210 x 297 мм, щільність якого становить не менше ніж 80 г/м-2.
У лівій верхній частині Сертифіката відтворюється цифрова чорно-біла фотокартка особи розміром 3 x 4 см.
У правій верхній частині розміщується зображення унікального електронного ідентифікатора Сертифіката у вигляді QR-коду, за допомогою якого можна здійснити верифікацію інформації, зазначеної в Сертифікаті, з інформацією про нього, що міститься у відповідних державних базах даних, сервісах, реєстрах.
Між фотокарткою та QR-кодом надруковано по центру у три рядки:
"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ
СЕРТИФІКАТ
ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ ".
У четвертому рядку в центрі зазначається номер Сертифіката, праворуч - PIN-код.
У п’ятому, шостому рядках у центрі вказуються прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, у сьомому рядку в центрі - назва, серія (за наявності), номер документа, на підставі якого особу зареєстровано для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні.
У восьмому рядку в центрі надруковано "за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб додатково".
У дев’ятому, десятому рядках надруковано: "ПРОЙШОВ(ЛА) У 20___ РОЦІ ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ З ТАКИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ:" із зазначенням року проведення зовнішнього незалежного оцінювання.
Далі вказуються навчальний(і) предмет(и) із зазначенням (за наявності) рівня складності завдань, із якого(их) особа проходитиме зовнішнє незалежне оцінювання, місце(я) для проставлення дати проходження зовнішнього незалежного оцінювання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб. Кількість позицій для навчальних предметів має дорівнювати шести. Якщо особа замовила платну послугу з проведення зовнішнього незалежного оцінювання з більшої кількості навчальних предметів, то назви таких предметів вказуються на кількох додаткових частинах Сертифіката, виготовлених за цим технічним описом. Факт проходження особою зовнішнього незалежного оцінювання підтверджується підписом уповноваженої особи Українського центру оцінювання якості освіти та спеціальною номерною печаткою Українського центру оцінювання якості освіти "Для сертифікатів".
У наступних двох рядках зазначається назва посади керівника Українського центру оцінювання якості освіти, праворуч розміщуються зображення підпису керівника та відбитка печатки Українського центру оцінювання якості освіти, вказуються власне ім’я та великими літерами прізвище керівника.
Під Сертифікатом (додатковою частиною) Український центр оцінювання якості освіти може розміщувати додаткову інформацію.
В.о. генерального директора
директорату дошкільної,
шкільної, позашкільної
та інклюзивної освіти
В. Божинський