БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
Указ
Президента України

Питання Ради з молодіжних питань

1. Затвердити такі, що додаються:
1) Положення про Раду з молодіжних питань;
2) персональний склад Ради з молодіжних питань.
2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України
В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
17 січня 2022 року
№ 14/2022
ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 17 січня 2022 року № 14/2022

ПОЛОЖЕННЯ

про Раду з молодіжних питань

1. Рада з молодіжних питань (далі - Рада) є консультативно-дорадчим органом при Президентові України.
2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями Ради є:
1) напрацювання та внесення пропозицій щодо:
удосконалення механізмів залучення молоді до безпосередньої участі у громадському житті, прийняття рішень на всіх етапах формування та реалізації молодіжної політики, вирішення питань місцевого значення, розвитку спроможних інститутів громадянського суспільства, що працюють з молоддю;
сприяння координації зусиль та забезпечення взаємодії між органами державної влади, органами місцевого самоврядування та суб’єктами молодіжної роботи, у тому числі для ефективної реалізації Національної молодіжної стратегії до 2030 року (94/2021) , затвердженої Указом Президента України від 12 березня 2021 року № 94;
удосконалення законодавства у сфері молодіжної політики;
2) участь у підготовці проектів послань Президента України до народу, щорічних і позачергових послань Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України з питань, що стосуються молоді;
3) сприяння проведенню інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на ознайомлення молоді з процесами державотворення, діяльністю органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
4. Рада для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:
1) утворювати в разі потреби робочі, експертні групи, залучати до роботи в них представників державних органів, органів місцевого самоврядування, працівників підприємств, установ, організацій, а також вітчизняних та іноземних експертів з відповідних питань (за погодженням з їх керівниками або за їх згодою);
2) визначати порядок роботи Ради та утворених нею робочих, експертних груп;
3) залучати у разі потреби до опрацювання окремих питань представників державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, а також експертів, учених, фахівців;
4) запитувати та одержувати від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Раду завдань;
5) брати участь у підготовці, розгляді законопроектів, які пропонуються для внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України і стосуються питань молоді, розгляді проектів актів Президента України з цих питань та підготовці пропозицій щодо таких проектів;
6) ініціювати проведення громадських обговорень, конференцій, круглих столів, дискусій, нарад з питань, віднесених до відання Ради.
5. Рада в процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими допоміжними органами і службами, створеними Президентом України, а також із центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, Національним інститутом стратегічних досліджень, підприємствами, установами, організаціями, громадськими об’єднаннями.
6. Рада утворюється у складі двох співголів Ради, їх заступників та інших членів Ради, які беруть участь у роботі Ради на громадських засадах.
Персональний склад Ради затверджує Президент України.
7. Основною організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться за потребою, але не рідше одного разу на квартал.
Засідання Ради є правомочним у разі присутності на ньому більше половини від її складу.
Засідання Ради за наявності технічних засобів може бути проведено дистанційно в режимі відеоконференції.
За результатами засідання Ради оформлюється протокол, який підписує співголова Ради, головуючий на її засіданні.
8. Рішення Ради приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос співголови Ради, головуючого на засіданні.
9. Діяльність Ради є відкритою і гласною.
Інформація про діяльність Ради розміщується на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України.
10. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Ради здійснюється відповідним структурним підрозділом Офісу Президента України та Державним управлінням справами (у межах компетенції).
11. Рада використовує в роботі бланк зі своїм найменуванням.
Керівник Офісу
Президента України
А. ЄРМАК
ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 17 січня 2022 року № 14/2022

СКЛАД

Ради з молодіжних питань

ДНІПРОВ
Олексій Сергійович
-
Заступник Керівника Офісу Президента України, співголова Ради
САНЧЕНКО
Олександр Володимирович
-
народний депутат України, голова підкомітету з питань музичної індустрії Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, співголова Ради (за згодою)
ТОПОЛЯ
Тарас Володимирович
-
співзасновник благодійної організації "Благодійний фонд "Вільні-ЮА", молодіжний посол UNICEF в Україні, громадський діяч, волонтер, заступник співголови Ради (за згодою)
ЯРЕМА
Олександр Йосипович
-
Державний секретар Кабінету Міністрів України, заступник співголови Ради
БЕВЗ
Олександр Олександрович
-
експерт з питань регулювання фінансового сектору, засновник громадської організації "Спільнота випускників юридичного факультету" (за згодою)
БОРЗОВА
Ірина Наумівна
-
народний депутат України, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту (за згодою)
ВАСИЛИК
Віталій Валентинович
-
заступник Міністра юстиції України
ГАНЖА
Денис Олегович
-
засновник Платформи публічної дипломатії, молодіжний делегат України до ООН у 2021-2022 роках (за згодою)
ГРЕЧЕНЮК
Олександр
-
президент Світового конгресу українських молодіжних організацій (за згодою)
ДЕМЧЕНКО
Валерій Андрійович
-
директор державної установи "Всеукраїнський молодіжний центр" (за згодою)
ЗАРІВНА
Дарія Олександрівна
-
радник Керівника Офісу Президента України (поза штатом)
ЗОЛОТАР
Степан Андрійович
-
директор Директорату розбудови миру Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
ІВАНОВ
Дмитро Валерійович
-
заступник голови Чернігівської обласної державної адміністрації
КОБИСЯ
Микола Володимирович
-
радник голови Вінницької обласної державної адміністрації з питань молодіжної політики (за згодою)
КОЛЯДЕНКО
Ірина Володимирівна
-
секретар громадської організації "Федерація вільної боротьби міста Ірпінь" (за згодою)
МАЛЯР
Станіслав Анатолійович
-
голова громадської організації "Країна гідних людей" (за згодою)
МАТЮХІН
Георгій Вікторович
-
голова громадської організації "Центр вуличних культур", радник Міністра молоді та спорту України (за згодою)
ОСТАПЧУК
Андрій Володимирович
-
керівник товариства з обмеженою відповідальністю "Янг бізнес клаб" (за згодою)
ПОПАТЕНКО
Марина Миколаївна
-
заступник Міністра молоді та спорту України
РАШКОВАН
Софія Владиславівна
-
засновник громадської організації "Молодіжна громадська організація "Проактивні українські школярі" (за згодою)
РЄЗНІК
Олег Миколайович
-
секретар Сумської міської ради (за згодою)
СЛАВІНСЬКА-РІЦНЕР
Ірина Олексіївна
-
засновник та керівник платформи "Донор UA", керівник громадської організації "Всеукраїнська асоціація донорів України" (за згодою)
СТЕПАНЕЦЬ
Юрій Леонідович
-
депутат Миколаївської міської ради (за згодою)
ТАШЕВА
Таміла Равілівна
-
заступник Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим
ФЕДОРОВ
Михайло Альбертович
-
Віце-прем’єр-міністр України - Міністр цифрової трансформації України.
Керівник Офісу
Президента України
А.ЄРМАК