БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
13.01.2022 № 3

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 6, 7, 15, 44, 45, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 2, 4, 5, 6, 7 Закону України "Про валюту і валютні операції", з метою вдосконалення вимог, установлених нормативно-правовими актами Національного банку України, до здійснення деяких валютних операцій Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до Положення про здійснення операцій із валютними цінностями (v0002500-19) , затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 2 (зі змінами), що додаються.
2. Унести до Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті (v0005500-19) , затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 5 (зі змінами), такі зміни:
1) в абзаці другому пункту 8 розділу I слова "Клієнти (резиденти та нерезиденти)" замінити словами "Клієнти-резиденти";
2) у розділі IV:
пункт 43 доповнити новим підпунктом такого змісту:
"4) за операціями фізичних осіб у незначному розмірі з оплати продукції, робіт, послуг, що набуваються в нерезидентів за межами України для власного споживання.";
абзац перший пункту 46 доповнити словами "та за операціями фізичних осіб у незначному розмірі з оплати продукції, робіт, послуг, що набуваються в нерезидентів за межами України для власного споживання";
3) підпункт 3 пункту 98 розділу IX викласти в такій редакції:
"3) відомості щодо суми Валютної операції:
найменування іноземної валюти/гривні, у якій здійснюється переказ (за операціями, визначеними в пунктах 88, 88-1, 89 розділу IX цього Положення);
найменування іноземної валюти, яка купується (за операціями, визначеними в пункті 90-1 розділу IX цього Положення);
сума операції в одиниці цієї іноземної валюти/гривні;".
3. Унести до пункту 44 розділу II Положення про валютний нагляд (v0013500-19) , затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03 січня 2019 року № 13 (зі змінами), такі зміни:
1) підпункт 1 викласти в такій редакції:
"1) допущення помилки в будь-якому показнику, який виражений не в одиницях валют, в інформації (статистичній звітності) про валютні операції за звітний період за умови, що цей показник пов'язаний з конкретною сумою валютної операції та якщо ця сума дорівнює чи перевищує розмір (в еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату здійснення операції), передбачений статтею 20 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";";
2) у першому реченні підпункту 2 слова "суму (в еквіваленті), що дорівнює чи перевищує розмір, установлений для фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу відповідно до вимог законодавства з питань фінансового моніторингу" замінити словами та цифрами "суму, що дорівнює чи перевищує розмір (в еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату здійснення операції), передбачений статтею 20 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".".
4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
В. о. Голови
Ю. Гелетій
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
13 січня 2022 року № 3

ЗМІНИ

до Положення про здійснення операцій із валютними цінностями

( Див. текст (v0002500-19) )
1. Пункт 27 розділу IV після підпункту 2-1 доповнити двома новими підпунктами 2-2, 2-3 такого змісту:
"2-2) операціями з продажу інвестиційними фірмами - небанківськими фінансовими установами резидентам облігацій внутрішньої державної позики України, номінованих в іноземній валюті;
2-3) операціями з купівлі інвестиційними фірмами - небанківськими фінансовими установами в резидентів (банків, інвестиційних фірм та фізичних осіб) облігацій внутрішньої державної позики України, номінованих в іноземній валюті. Банки не здійснюють купівлю іноземної валюти за дорученням інвестиційних фірм - небанківських фінансових установ з метою проведення розрахунків за операціями з придбання цими інвестиційними фірмами в резидентів (крім банків) облігацій внутрішньої державної позики України, номінованих в іноземній валюті;".
2. У пункті 37 розділу V:
1) перше речення абзацу першого викласти в такій редакції:
"37. Переказ, що надійшов в іноземній валюті з-за меж України фізичній особі для виплати готівкою без відкриття рахунку, може бути виплачений за бажанням отримувача - фізичної особи (на підставі його заяви) у національній валюті.";
2) пункт після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:
"Переказ, що надійшов в іноземній валюті з-за меж України для зарахування на поточний рахунок фізичної особи, може бути за бажанням отримувача - фізичної особи на підставі його заяви/доручення (якщо порядок та умови такого зарахування визначені в договорі між банком і клієнтом) або за дорученням платника (за умови згоди платника щодо курсу перерахунку іноземної валюти в гривню) зарахований банком на поточний рахунок отримувача - фізичної особи, відкритий у національній валюті, за умови супроводження переказу інформацією про платника та отримувача. Обсяг інформації про платника та отримувача має відповідати обсягу інформації, що передбачений частиною першою статті 14 Закону про ПВК/ФТ.".
У зв'язку з цим абзаци другий, третій уважати відповідно абзацами третім, четвертим.