БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
11.01.2022 № 3-рш

Про внесення змін до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56, 58 Закону України "Про Національний банк України" та статті 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою підвищення ефективності та забезпечення стабільної діяльності банків України Правління Національного банку України вирішило:
1. Унести до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні (vr803500-17) , схваленої рішенням Правління Національного банку України від 15 грудня 2017 року № 803-рш (зі змінами), такі зміни:
1) у розділі VIII:
у пункті 50 формулу викласти в такій редакції:
див. зображення (vr003500-22Fn8)
у пункті 51:
абзаци другий, третій викласти в такій редакції:
"Кін = 3003/R011(6) + 3005/R011(В) + 3103/R011(2,5) + 3105/R011(6,9);
РК - регулятивний капітал банку, який визначається згідно з розділом II цієї Методики.";
абзац четвертий виключити.
У зв'язку з цим абзац п'ятий уважати абзацом четвертим;
в абзаці четвертому цифри "1.11" замінити цифрами "23";
2) у розділі IX:
у пункті 52 формулу викласти в такій редакції:
див. зображення (vr003500-22Fn18-1)
у пункті 53:
абзаци другий та четвертий викласти в такій редакції:
"СКін = 3003/R011(6) + 3005/R011(В) + 3103/R011(2,5) + 3105/R011(6,9);";
"РК - регулятивний капітал банку, який визначається згідно з розділом II цієї Методики.";
абзац п'ятий виключити.
У зв'язку з цим абзац шостий уважати абзацом п'ятим;
в абзаці п'ятому:
цифри "19", "20" виключити;
цифри "1.11" замінити цифрами "23".
2. Департаменту методології регулювання діяльності банків (Наталія Іваненко) довести зміст цього рішення до відома банків України для використання в роботі.
3. Рішення набирає чинності з 01 лютого 2022 року.
В. о. Голови
Ю. Гелетій
( Текст взято з сайту НБУ https://www.bank.gov.ua/ )