БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
НАКАЗ
07.05.2021  № 162

Про внесення змін до Інструкції з діловодства в Державній судовій адміністрації України, затвердженої наказом від 19.10.2017 № 980

Відповідно до частини п'ятої статті 153 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до Інструкції з діловодства в Державній судовій адміністрації України, затвердженої наказом ДСА України від 19.10.2017 № 980, шляхом викладення пункту 120( v0980750-17 ) глави 7 розділу II Інструкції з діловодства в Державній судовій адміністрації України, затвердженої наказом ДСА України від 19.10.2017 № 980, у новій редакції:
"120. Посадові особи ДСА України підписують документи в межах своїх повноважень, визначених у Положенні про Державну судову адміністрацію України (vr012414-10) , організаційно-розпорядчому документі ДСА України про розподіл повноважень між заступниками Голови ДСА України, положеннях про структурні підрозділи, посадових інструкціях, на підставі довіреностей та окремих наказів.
Документи, що адресовані керівникам вищих органів державної влади, Голові Верховної Ради України, Прем'єр-міністру України, членам Кабінету Міністрів України, Голові Верховного Суду, головам вищих спеціалізованих судів, Голові Вищої ради правосуддя, Голові Ради суддів України, Голові Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Ректору Національної школи суддів України, Голові Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, підписуються Головою ДСА України, у разі його відсутності - посадовою особою, яка виконує його обов'язки.
Документи, що надсилаються центральним органам виконавчої влади, головам обласних державних адміністрацій, підприємствам, установам, організаціям, громадянам, територіальним управлінням ДСА України, підприємствам, що належать до сфери управління ДСА України, підписуються заступниками Голови ДСА України згідно з розподілом повноважень.
Документи, що адресовані народним депутатам України, депутатам місцевих рад, підписують Голова ДСА України та заступники Голови ДСА України згідно з розподілом повноважень.
У випадках, встановлених Законом України (393/96-ВР) "Про звернення громадян", документи, що надсилаються громадянам, підписуються Головою ДСА України, у разі його відсутності - посадовою особою, яка виконує його обов'язки.".
2. Управлінню організаційного забезпечення та контролю (Парубченко Т.В.) довести копію цього наказу до заступників Голови Державної судової адміністрації України та працівників Державної судової адміністрації України.
3. Прес-службі (на правах сектору) (Пастухова В.М.) оприлюднити цей наказ не пізніше наступного робочого дня за днем його видання на офіційному веб-сайті Державної судової адміністрації України в розділі "Нормативно-правова база" рубрики "Інше".
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Т.в.о. Голови Державної
судової адміністрації України
О. Сальніков
( Текст взято з сайту ДСА України http://dsa.court.gov.ua )