БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
05.01.2022 № 2

Про затвердження Програми Всеукраїнського перепису населення 2023 року

Відповідно до статей 5, 7 Закону України "Про Всеукраїнський перепис населення", на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1542-р (1542-2020-р) "Про проведення у 2023 році Всеукраїнського перепису населення", з метою своєчасного та якісного проведення Всеукраїнського перепису населення НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Програму Всеукраїнського перепису населення 2023 року, схвалену на засіданні колегії Державної служби статистики України та погоджену на спільному засіданні Президії Національної академії наук України та колегії Державної служби статистики України, що додається.
2. Департаменту статистики населення (Тімоніна М.Б.) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О.А.) цей наказ в електронній формі для оприлюднення на офіційному вебсайті Держстату.
3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О.А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Держстату протягом трьох робочих днів після отримання його електронної версії.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Головa
І. Вернер
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Державної служби статистики
05.01.2022 № 2

ПРОГРАМА

Всеукраїнського перепису населення 2023 року

В основу проекту програми Всеукраїнського перепису населення покладено Рекомендації Конференції європейських статистиків щодо проведення переписів населення та житлового фонду 2020 року та положення статті 5 Закону України "Про Всеукраїнський перепис населення".
Перелік запитань, за якими здійснюється збирання основних первинних (персональних) даних про громадян України, у тому числі тих, що на встановлену дату перепису населення перебувають за її межами, а також іноземців та осіб без громадянства, які на встановлену дату перепису населення перебувають на території України:

І. Запитання щодо основних демографічних характеристик

1. Дата народження, число повних років.
2. Стать.
3. Родинні стосунки з особою, що записана першою в домогосподарстві (дружина, чоловік, донька, син, мати, батько, сестра, брат, невістка, зять, свекруха, свекор, теща, тесть, баба, дід, онука, онук, інший ступінь родинних стосунків (свояцтва), не пов'язаний(а) родинними стосунками).
4. Місце народження.
5. Сімейний (шлюбний) стан (для осіб віком 15 років і старше) (ніколи не перебував(ла) у шлюбі, перебуваю в зареєстрованому шлюбі, перебуваю в незареєстрованому шлюбі, удівець, удова, розлучений(а) (зареєстроване розірвання шлюбу), розійшовся(лася) (незареєстроване розірвання шлюбу)).

II. Запитання щодо етнічного походження, мовних ознак і громадянства

1. Етнічне походження (за самовизначенням респондента).
2. Рідна мова.
3. Володіння українською мовою.
4. Володіння іншими мовами (не більше трьох на вибір), а також жестовою мовою.
5. Мова, яка використовується у сфері приватного спілкування.
6. Громадянство (громадянство України, громадянство іншої держави (зазначте державу), особа без громадянства, громадянство не визначене).

III. Запитання щодо освіти

1. Рівень освіти (для осіб віком 10 років і старше) (третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень вищої освіти, другий (магістерський) рівень вищої освіти, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти (базова вища), початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти (неповна вища, середня спеціальна), фахова передвища, професійна (професійно-технічна), профільна середня (повна загальна середня), базова середня (неповна середня), початкова (початкова загальна), не маю освіти).
2. Уміння читати і писати.
3. Отримання освіти та тип закладу освіти, у якому навчається респондент (для осіб віком 6 років і старше) (заклад вищої освіти, заклад фахової передвищої освіти, заклад професійної (професійно-технічної) освіти, заклад загальної середньої освіти, інший заклад освіти).
4. Відвідування дитиною дошкільного закладу освіти (для осіб віком до восьми років, які не відвідують загальноосвітній заклад освіти).

IV. Запитання щодо джерел засобів існування

1. Джерела засобів існування (трудова діяльність, особисте селянське господарство, пенсія, стипендія, державна соціальна допомога, інший вид державного забезпечення, заощадження, відсотки від вкладів, авторське право, патенти, авторський гонорар, дохід від власності, дивіденди, здавання в оренду або в найм власності та майна, на утриманні та допомога інших осіб, аліменти, допомога та перекази із-за кордону, інше джерело).
2. Основне джерело засобів існування.

V. Запитання щодо зайнятості (для осіб віком 15 років і старше)

1. Наявність роботи впродовж тижня, який передував даті перепису населення, з метою отримання оплати або доходу (прибутку) у грошовому або натуральному вигляді.
2. Ким респондент був на основній роботі (статус зайнятості) (найманим працівником, роботодавцем, самозайнятим, безкоштовно працював як член сім'ї, інше).
3. Місцезнаходження основної роботи.
4. Причина, через яку респондент не працює в населеному пункті, де проживає (не знайшов(ла) роботу в цьому населеному пункті, знайшов(ла) роботу з більш високою заробітною платою, інші соціально-побутові вигоди, інші причини).
5. Пошук респондентом оплачуваної роботи чи спроба організувати власну справу упродовж останнього місяця, який передував даті перепису населення.
6. Готовність респондента приступити до запропонованої роботи в найближчі два тижні.
7. Причина відмови респондента від пошуку роботи (отримав(ла) роботу та приступаю до неї впродовж: найближчих двох тижнів, організовано власну справу, діяльність за якою розпочнеться упродовж: найближчих двох тижнів, знайшов(ла) роботу та очікую відповідь, очікую початок сезону, виконую домашні (сімейні) обов'язки, доглядаю за дитиною (дітьми), хворим(и), та іншими членами сім'ї, за станом здоров 'я, пошук роботи здійснювався раніше, але вже не вірю в можливість її знайти, студент (учень) денної форми навчання або приступаю до навчання, або вступаю до закладу освіти на денну форму навчання, оформлюю пенсію, пенсіонер, сподіваюсь повернутися на попередню роботу, не знаю, де і як шукати роботу або як організувати власну справу, вважаю, що немає підходящої роботи, перебуваю на утриманні, маю приступити до військової строкової служби, інше).

VI. Запитання щодо міграційної активності

1. Безперервність проживання в населеному пункті (з народження, не з народження).
2. Рік прибуття до населеного пункту.
3. Місце попереднього проживання.
4. Проживання понад рік в іншій країні (у період з 1991 року до цього часу).
5. Країна, з якої респондент приїхав до України.
6. Рік прибуття до України.
7. Причина перебування в іншій країні (постійне проживання, навчання, робота (заняття), лікування, сімейні обставини, уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, інше).
8. Місце проживання станом на 20 лютого 2014 р. та дата виїзду (якщо місцем проживання на 20 лютого 2014 р. зазначено Автономну Республіку Крим, м. Севастополь або окремі райони Донецької та Луганської областей).
9. Збіг зареєстрованого місця проживання з місцем проживання.
10. Зареєстроване місце проживання (той самий населений пункт, інший населений пункт регіону, інший регіон або інша країна).

VII. Запитання щодо визначення статусу інвалідності відповідно до Рекомендацій Вашингтонської групи зі статистики інвалідності

(наявність проблем із ходінням, зором, слухом, когнітивними здібностями, доглядом за собою, спілкуванням, розподіленими за категорією відповіді: "Ні" - не відчуваю труднощів, "Так" - відчуваю деякі труднощі, "Так" - відчуваю великі труднощі, "Взагалі не можу цього зробити") (за самооцінкою).

VIII. Запитання щодо житлових умов

1. Тип будівлі та житлового приміщення (квартира у дво- або багатоквартирному будинку, квартира в нежитловій будівлі, одноквартирний будинок (індивідуальний), частина одноквартирного будинку (індивідуального), кімната (частина кімнати) у гуртожитку, кімната (частина кімнати) у готелі, установа із рухомим складом населення, інституційна установа, інше житлове приміщення, житлового приміщення немає (безпритульний)).
2. Період побудови будівлі.
3. Матеріал зовнішніх стін будівлі (цегла, камінь, панель, блок, дерево, моноліт, інші змішані матеріали, інше, не знаю).
4. Доступ домогосподарства до Інтернету (у тому числі до рухомого/мобільного Інтернету).
Для одноквартирного будинку (індивідуального), частини одноквартирного будинку (індивідуального), окремої квартири, комунальної квартири):
5. Розмір загальної площі житлового приміщення (у цілих кв.м).
6. Види благоустрою (водопостачання, туалет, ванна та/або душ, гаряче водопостачання, водовідведення (каналізація), кухня або кухня-ніша, опалення, електропостачання, електрична плита стаціонарна, газ, збирання побутових відходів).
7. Кількість зайнятих членами домогосподарства житлових кімнат.
8. Тип володіння житловим приміщенням (приватна власність членів домогосподарства, державна, комунальна, приватна власність юридичних осіб, оренда (найм) у окремих громадян, не знаю).
( Текст взято з сайту Держстату України http://www.ukrstat.gov.ua )