БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
19.01.2022 N 24/ІПК/99-00-21-03-02-06
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо оподаткування ПДВ операцій з постачання окремих послуг та, керуючись статтею 52 розділу ІІ Податкового кодексу (2755-17) України (далі - ПКУ (2755-17) ), повідомляє.
Як зазначено у зверненні, лікарня ветеринарної медицини (далі - ветлікарня) є державною установою ветеринарної медицини, належить до сфери управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та зареєстрована платником ПДВ. Основними завданнями ветлікарні є охорона території району від занесення з території інших держав, областей або з карантинної зони збудників інфекційних хвороб тварин, а також недопущення їх розповсюдження за межі адміністративної території або карантинної зони; ветеринарне обслуговування тварин господарств різних форм власності та фізичних осіб на відповідній території. Ветлікарня фінансується з державного бюджету та отримує власні надходження від плати за надані нею окремі послуги, які включаються до спеціального фонду державного бюджету. Плата за послуги відбувається відповідно до пунктів 3, 5 та 6 додатку 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року N 1348 "Деякі питання надання послуг Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, органами та установами, що належать до сфери її управління" (1348-2011-п) (далі - постанова N 1348). Розміри плати за надані послуги затверджені наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13.02.2013 р. N 96, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07.03.2013 р. за N 380/22912 (z0380-13) .
Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються ПКУ (2755-17) (пункт 1.1 статті 1 розділу І ПКУ (2755-17) ).
Статтею 5 розділу І ПКУ (2755-17) визначено, що поняття, правила та положення, установлені ПКУ (2755-17) та законами з питань митної справи, застосовуються виключно для регулювання відносин, передбачених статтею 1 розділу І ПКУ (2755-17) .
У разі якщо поняття, терміни, правила та положення інших актів суперечать поняттям, термінам, правилам та положенням ПКУ (2755-17) , для регулювання відносин оподаткування застосовуються поняття, терміни, правила та положення ПКУ (2755-17) . Інші терміни, що застосовуються у ПКУ (2755-17) і не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому іншими законами.
Відповідно до пунктів 3, 5 та 6 додатку 3 до постанови N 1348 (1348-2011-п) до переліку платних послуг, зокрема, відноситься:
здійснення протиепізоотичних заходів, у тому числі профілактичних, діагностичних, з ліквідації хвороб тварин та їх лікування;
проведення передзабійного клінічного огляду тварин та державної ветеринарно-санітарної експертизи після їх забою;
послуги, що надаються уповноваженими (офіційними) лікарями ветеринарної медицини на м'ясопереробних, рибодобувних, рибопереробних та молокопереробних підприємствах, а також на підприємствах гуртового зберігання необроблених харчових продуктів тваринного походження (холодокомбінатах, холодильниках, спеціалізованих гуртівнях):
1) здійснення контролю за дотриманням санітарних (гігієнічних) вимог та технологічних режимів;
2) здійснення вибіркового лабораторного контролю тварин, продуктів тваринного походження, репродуктивних і патологічних матеріалів, біологічних продуктів, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів.
Пунктом 44.1 статті 44 розділу ПКУ (2755-17) встановлено, що для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.
Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ (2755-17) .
Об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 розділу V ПКУ (2755-17) (підпункт "б" пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ (2755-17) ).
Під постачанням послуг розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 розділу I ПКУ (2755-17) ).
Згідно з підпунктом 197.1.18 пункту 197.1 статті 197 розділу V ПКУ (2755-17) звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання державних платних послуг фізичним або юридичним особам органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також іншими особами, уповноваженими такими органами або законодавством надавати зазначені послуги, обов'язковість отримання (надання) яких установлюється законодавством, включаючи плату за реєстрацію, видачу ліцензії, сертифікатів у вигляді зборів, державного мита тощо.
Для застосування режиму звільнення від оподаткування ПДВ, визначеного підпунктом 197.1.18 пункту 197.1 статті 197 розділу V ПКУ (2755-17) , необхідне одночасне виконання таких умов:
послуги повинні надаватися органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, а також іншими особами, уповноваженими такими органами або законодавством надавати зазначені послуги;
послуги, які надаються, повинні бути платними;
обов'язковість отримання фізичними і юридичними особами послуг повинна бути встановлена законодавством;
кошти за надані послуги у повному обсязі повинні надходити до бюджету.
Отже, операції з постачання зазначених у зверненні послуг оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку за ставкою 20 відсотків, за виключенням тих, які звільняються від оподаткування ПДВ згідно з підпунктом 197.1.18 пункту 197.1 статті 197 розділу V ПКУ (2755-17) у разі, якщо вони постачаються відповідною уповноваженою особою і чинним законодавством встановлено обов'язковість отримання таких послуг на платній основі та кошти за їх постачання у повному обсязі зараховуються до бюджету.
Згідно зі статтею 36 розділу І ПКУ (2755-17) платники податку повинні самостійно визначати відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані ПКУ (2755-17) .
Пунктом 52.2 статті 52 розділу ІІ ПКУ (2755-17) визначено, що індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.