БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 19 січня 2022 р. № 28 Київ

Деякі питання оплати праці працівників Національного антидопінгового центру

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Установити, що визначені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 (1298-2002-п) "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699) посадові оклади працівників Національного антидопінгового центру підвищуються за спеціалізацію на 50 відсотків, за роботу в умовах підвищених корупційних ризиків - на 50 відсотків.
2. Керівнику Національного антидопінгового центру, його заступнику, помічнику, керівникам структурних підрозділів з основного виду діяльності, професіоналам і фахівцям, робота яких безпосередньо пов’язана із забезпеченням основної діяльності, встановлюються надбавки до посадового окладу:
за престижність праці - до 30 відсотків;
за проведення високоточних лабораторних досліджень - до 100 відсотків;
за проведення високоякісних аналітичних досліджень та знання міжнародного законодавства - до 100 відсотків.
3. Виконання цієї постанови здійснюється у межах фонду заробітної плати, передбаченого у кошторисі Національному антидопінговому центру.
Конкретний перелік посад працівників, яким підвищуються посадові оклади і встановлюються надбавки та їх розміри, затверджуються керівником Національного антидопінгового центру за погодженням з головним розпорядником бюджетних коштів.
4. Міністерству молоді та спорту привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.
5. Ця постанова набирає чинності з 1 лютого 2022 року.
Прем'єр-міністр України
Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 73