БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
16.12.2021 № 689
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
 05 січня 2022 р.
за № 11/37347

Про внесення змін до Правил пропуску суден через судноплавні шлюзи України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури України № 6 від 12.01.2022 (z0042-22) )
Відповідно до Закону України "Про внутрішній водний транспорт" (1054-20) , підпункту 37 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року № 460 (460-2015-п) (зі змінами), НАКАЗУЮ:
1. Унести до Правил пропуску суден через судноплавні шлюзи України, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 20 жовтня 2003 року № 809 (z1010-03) , зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2003 року за № 1010/8331 (z1010-03) , такі зміни:
1) у пункті 1.3 глави 1:
абзац шістнадцятий виключити;
у зв'язку з цим абзаци сімнадцятий - двадцять третій вважати абзацами шістнадцятим - двадцять другим відповідно;
абзац двадцять перший виключити;
у зв'язку з цим абзац двадцять другий вважати абзацом двадцять першим;
( Абзаци другий, третій підпункту 1 пункту 1 замінено чотирма новими абзацами згідно з Наказом Міністерства інфраструктури України № 6 від 12.01.2022 (z0042-22) )
доповнити новим абзацом такого змісту:
"Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України "Про внутрішній водний транспорт" (1054-20) .";
2) у главі 2:
у пункті 2.2 слова "а також документ, що засвідчує сплату вартості послуг з шлюзування" виключити;
пункт 2.4 виключити.
2. Управлінню морського та річкового транспорту (Ілясевич Я.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Сектору зовнішніх комунікацій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства інфраструктури України.
4. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України "Про внутрішній водний транспорт" (1054-20) , але не раніше дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Васькова Ю.
Міністр
Олександр КУБРАКОВ
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Міністра цифрової трансформації України
Олексій ВИСКУБ