БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
23.11.2021 N 379
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 січня 2022 р.
за N 49/37385

Про затвердження Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Міністерстві аграрної політики та продовольства України

Відповідно до статті 40 Конституції України, статті 22 Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента України від 07 лютого 2008 року N 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування" (109/2008) ,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у Міністерстві аграрної політики та продовольства України, що додається.
2. Відділу роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 09 січня 2018 року N 9 "Про затвердження Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Міністерстві аграрної політики та продовольства України" (z0122-18) , зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 січня 2018 року за N 122/31574 (z0122-18) (зі змінами).
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Міністр
Роман ЛЕЩЕНКО
ПОГОДЖЕНО:
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
Людмила ДЕНІСОВА
Урядовий уповноважений з прав осіб з інвалідністю
Тетяна БАРАНЦОВА
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики 
та продовольства України 
23 листопада 2021 року N 379

ПОРЯДОК

організації та проведення особистого прийому громадян у Міністерстві аграрної політики та продовольства України

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у Мінагрополітики з питань, що належать до його компетенції.
2. Посадові особи Мінагрополітики, які здійснюють особистий прийом громадян, у своїй діяльності керуються Конституцією України (254к/96-ВР) , Законами України "Про звернення громадян" (393/96-ВР) , "Про державну службу" (889-19) , Указом Президента України від 07 лютого 2008 року N 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування" (109/2008) , Положенням про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 року N 124 (124-2021-п) , іншими нормативно-правовими актами, що врегульовують порядок прийому та розгляду звернень громадян, та цим Порядком.
3. Особистий прийом громадян Міністром аграрної політики та продовольства України, його першим заступником, заступниками та державним секретарем (далі - керівництво Мінагрополітики) проводиться у дні та години, визначені графіком особистого прийому громадян, затвердженим наказом Мінагрополітики, який розміщується на офіційному вебсайті Мінагрополітики та інформаційних стендах в приміщеннях Мінагрополітики в доступному для вільного огляду місці.
4. Особистий прийом Героїв України, осіб з інвалідністю внаслідок війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня" проводиться першочергово.
5. У разі відсутності керівництва Мінагрополітики у день проведення особистого прийому громадян згідно із затвердженим графіком, прийом здійснюють уповноважені ними посадові особи апарату Мінагрополітики.
У разі незгоди громадянина на особистий прийом іншою уповноваженою посадовою особою Мінагрополітики громадянин має право подати письмове звернення, яке опрацьовується та реєструється відповідно до Закону України "Про звернення громадян" (393/96-ВР) , або записатися на інший день особистого прийому відповідною посадовою особою згідно з графіком.
6. Особи, які не є громадянами України і перебувають в Україні на законних підставах, користуються таким самим правом на звернення щодо особистого прийому посадовими особами Мінагрополітики, як і громадяни України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

II. Організація особистого прийому громадян

1. Попередній запис (не пізніше ніж за сім днів до дня прийому) на особистий прийом до керівництва Мінагрополітики здійснює структурний підрозділ апарату Мінагрополітики, що спеціально уповноважений забезпечувати діяльність Мінагрополітики з розгляду звернень громадян, за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 24, або за телефоном +38 (044) 363-80-41 щодня (крім вихідних та неробочих днів) з 9:00 до 18:00 (у п'ятницю з 9:00 до 16:45), обідня перерва - з 13:00 до 13:45.
2. Під час попереднього запису на особистий прийом з'ясовуються прізвище, власне ім'я, місце проживання громадянина, номери контактних телефонів чи відомості щодо інших засобів зв'язку, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб чи органів державної влади він звертався і яке було прийнято рішення, визначається структурний підрозділ апарату Мінагрополітики, до компетенції якого належить вирішення питання, вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянином для обґрунтування своєї заяви (клопотання), скарги або пропозиції (зауваження).
Не допускається з'ясування відомостей про особу громадянина, якщо такі відомості не стосуються змісту порушених у зверненні питань.
3. У разі якщо особа з інвалідністю не може здійснити письмовий виклад змісту питань, що порушуватимуться перед посадовою особою Мінагрополітики, оформлення такого письмового викладу питань здійснюється працівником підрозділу апарату Мінагрополітики, що спеціально уповноважений забезпечувати діяльність Мінагрополітики з розгляду звернень громадян.
4. У записі на особистий прийом до керівництва Мінагрополітики може бути відмовлено з таких підстав:
1) якщо звернення з приводу оскарження рішення було подане з порушенням строків, визначених статтею 17 Закону України "Про звернення громадян", крім випадків порушення строків з поважних причин;
2) якщо порушене питання розглядалося Мінагрополітики та було вирішено по суті.
5. Забороняється відмова громадянинові в записі на особистий прийом з підстав ознак політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних та інших ознак.
У разі відмови в записі структурний підрозділ апарату Мінагрополітики, спеціально уповноважений забезпечувати діяльність Мінагрополітики з розгляду звернень громадян, надає відповідні усні або письмові роз'яснення щодо причин відмови.
6. Під час особистого прийому громадянин зобов'язаний пред'явити документ, що посвідчує його особу. У разі відсутності такого документа або відмови його пред'явити громадянин не допускається до особистого прийому.
7. Під час особистого прийому громадян можуть брати участь їх представники, повноваження яких оформлені в установленому законодавством порядку, та/або особи, які перебувають у родинних стосунках з такими громадянами і мають документи, що посвідчують їхні особи та підтверджують повноваження.
Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому не допускається.
8. Якщо питання, порушені в одержаному зверненні, не входять до компетенції Мінагрополітики, в строк не більше п'яти днів з дня реєстрації воно надсилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, в той самий строк воно повертається громадянину з відповідними роз'ясненнями.
9. Відповідь на звернення, подане під час особистого прийому керівництвом Мінагрополітики, надається за підписом посадової особи, яка здійснювала цей прийом. У разі відсутності - особою, яка виконує її обов'язки.
10. Прийом громадян у дні, не визначені графіком особистого прийому, та з питань, що не потребують прийняття рішень керівництвом Мінагрополітики (надання громадянам усних роз'яснень, консультацій тощо), здійснюють керівник/працівники структурного підрозділу апарату Мінагрополітики, спеціально уповноваженого забезпечувати діяльність Мінагрополітики з розгляду звернень громадян.
11. Структурний підрозділ апарату Мінагрополітики, спеціально уповноважений забезпечувати діяльність Мінагрополітики з розгляду звернень громадян, подає документи та інші матеріали, що додаються громадянами для обґрунтування своєї заяви (клопотання), пропозиції (зауваження) або скарги, для вивчення та опрацювання до структурного підрозділу Мінагрополітики, до компетенції якого належить вирішення питання.
Структурні підрозділи Мінагрополітики за кожним зверненням відповідно до компетенції у п'ятиденний строк готують пропозиції щодо вирішення порушених громадянами питань та разом з обґрунтуванням повертають звернення до структурного підрозділу апарату Мінагрополітики, що спеціально уповноважений забезпечувати діяльність Мінагрополітики з розгляду звернень громадян.
Структурний підрозділ апарату Мінагрополітики, спеціально уповноважений забезпечувати діяльність Мінагрополітики з розгляду звернень громадян, подає опрацьовані матеріали керівництву Мінагрополітики для ознайомлення та проведення особистого прийому громадян згідно із затвердженим графіком.
12. Посадова особа під час проведення особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає відповідно до вимог чинного законодавства обґрунтоване роз'яснення та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).
13. Якщо вирішити порушене у зверненні громадянина питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо, воно розглядається в тому самому порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянинові за його згодою надається усна або письмова інформація.
14. Для забезпечення кваліфікованого вирішення поставлених громадянином питань посадова особа може залучати до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів Мінагрополітики, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, або за запитом одержувати від них необхідну інформацію.
15. Письмові та усні звернення (заяви, клопотання, пропозиції, зауваження або скарги), подані під час особистого прийому, після реєстрації передаються до структурного підрозділу Мінагрополітики, до компетенції якого належить вирішення питання.
16. Відповідь за результатами розгляду заяв (клопотань), поданих під час особистого прийому керівництву Мінагрополітики, надається за підписом посадової особи, яка здійснювала прийом, або особи, яка виконує її обов'язки.
17. Облік громадян і контроль за дотриманням строків розгляду звернень, прийнятих під час особистого прийому, здійснюються структурним підрозділом апарату Мінагрополітики, що спеціально уповноважений забезпечувати діяльність Мінагрополітики з розгляду звернень громадян.
Начальник Відділу роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації
Віра СЕРЖЕНКО