БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ОФІС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА
НАКАЗ
31.12.2021 № 411

Про затвердження Положення про уповноважену особу (осіб) Офісу Генерального прокурора, відповідальну (відповідальних) за організацію та проведення процедур закупівель / спрощених закупівель

Відповідно до статті 11 Закону України "Про публічні закупівлі", керуючись статтею 9 Закону України "Про прокуратуру", НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про уповноважену особу (осіб) Офісу Генерального прокурора, відповідальну (відповідальних) за організацію та проведення процедур закупівель / спрощених закупівель, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Генерального прокурора від 08.05.2020 № 209 "Про затвердження Положення про уповноважену особу (осіб) Офісу Генерального прокурора, відповідальну (відповідальних) за організацію та проведення спрощених закупівель" та від 14.05.2020 № 218 (v0218905-20) "Про затвердження Положення про тендерний комітет Офісу Генерального прокурора".
3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника або заступника Генерального прокурора згідно з розподілом обов'язків.
Виконувач обов'язків
Генерального прокурора
Р. Говда
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ виконувача обов'язків
Генерального прокурора
31 грудня 2021 року № 411

ПОЛОЖЕННЯ

про уповноважену особу (осіб) Офісу Генерального прокурора, відповідальну (відповідальних) за організацію та проведення процедур закупівель / спрощених закупівель

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Закону (922-19) "Про публічні закупівлі" (далі - Закон) і визначає правовий статус, загальні організаційні та процедурні засади діяльності уповноваженої особи (осіб) Офісу Генерального прокурора, а також її (їхні) права, обов'язки та відповідальність.
1.2. Уповноважена особа (особи) - працівник Офісу Генерального прокурора, який згідно з наказом Генерального прокурора визначений відповідальним за організацію та проведення процедур закупівель / спрощених закупівель згідно із Законом (922-19) .
Особа, яка виконує обов'язки уповноваженої особи на період її тимчасової відсутності, визначається наказом Генерального прокурора.
1.3. Генеральний прокурор може визначати декількох уповноважених осіб із розмежуванням їхніх повноважень та обов'язків у відповідному наказі.
1.4. Не можуть визначатися уповноваженими особами посадові особи та представники учасників процедур закупівель / спрощених закупівель, члени їхніх сімей.
1.5. Уповноважена особа у своїй діяльності керується Законом (922-19) , іншими нормативно-правовими актами з питань публічних закупівель та цим Положенням.

2. Засади діяльності та вимоги до уповноваженої особи

2.1. Уповноваженою особою може бути особа, яка має вищу освіту, як правило, юридичну або економічну, а також володіє належним обсягом знань законодавства у сфері публічних закупівель.
2.2. Уповноважена особа повинна дотримуватися принципів доброчесності та діяти на основі етичних міркувань, передбачених настановами щодо етичної поведінки під час здійснення публічних закупівель.
2.3. Залежно від обсягів та предмета закупівлі уповноважена особа повинна орієнтуватися в питаннях щодо:
- основ сучасного маркетингу, кон'юнктури ринків товарів, робіт і послуг, а також факторів, що впливають на її формування, джерел інформації про ринкову кон'юнктуру;
- чинних стандартів та технічних умов товарів, робіт і послуг, які закуповуються;
- видів, істотних умов та особливостей укладення договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг тощо.
2.4. Уповноважена особа для здійснення своїх функцій повинна відповідати професійній компетентності, мати належні знання, вміння та навички, рівень яких підтверджується шляхом проходження безкоштовного тестування на вебпорталі центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель.
Проходження тестування має бути здійснено уповноваженою особою до початку оприлюднення нею інформації у річному плані закупівель та оголошення процедур закупівель / спрощених закупівель.
2.5. Визначення уповноваженої особи не повинно створювати конфлікт між інтересами Офісу Генерального прокурора та учасника (учасників) процедури закупівлі / спрощеної закупівлі, наявність якого може вплинути на об'єктивність і неупередженість ухвалення рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі / спрощеної закупівлі.

3. Права та обов'язки уповноваженої особи

3.1. Уповноважена особа забезпечує об'єктивність і неупередженість процесу організації та проведення процедур закупівель / спрощених закупівель в інтересах Офісу Генерального прокурора.
3.2. Під час користування електронною системою закупівель уповноважена особа вносить до такої системи персональні дані, надає згоду на їх обробку та оновлює такі дані у разі їх зміни.
3.3. Уповноважена особа:
- планує закупівлі та формує річний план закупівель в електронній системі закупівель;
- проводить попередні ринкові консультації з метою аналізу ринку та моніторингу цін на товари, роботи і послуги, використовуючи загальнодоступну інформацію щодо цін та асортименту, яка міститься у відкритих джерелах (за потребою);
- проводить процедури закупівель / спрощені закупівлі;
- забезпечує укладання рамкових угод;
- забезпечує завершення процедур закупівель / спрощених закупівель, розпочатих тендерним комітетом;
- забезпечує рівні умови для всіх учасників, об'єктивний та чесний вибір переможця процедури закупівель / спрощеної закупівлі;
- забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних документів із питань публічних закупівель, визначених Законом (922-19) ;
- забезпечує оприлюднення в електронній системі закупівель інформації, необхідної для виконання вимог Закону (922-19) ;
- забезпечує надсилання в електронному вигляді до органу оскарження інформації, документів та матеріалів щодо проведення процедур закупівель у разі отримання запиту від органу оскарження;
- взаємодіє з органами, що здійснюють контроль у сфері публічних закупівель під час виконання ними своїх функцій відповідно до законодавства;
- застосовує кваліфікований електронний підпис при користуванні електронною системою закупівель відповідно до вимог Закону (922-19) та Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" (851-15) і "Про електронні довірчі послуги" (2155-19) ;
- здійснює інші дії, передбачені Законом (922-19) .
3.4. Рішення уповноваженої особи оформлюються протоколом із зазначенням дати прийняття рішення, який підписується уповноваженою особою.
3.5. Уповноважена особа має право:
- брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби в товарах, роботах і послугах, що закуповуватимуться;
- приймати рішення, узгоджувати проєкти документів, зокрема договору про закупівлю з метою забезпечення його відповідності умовам процедури закупівлі / спрощеної закупівлі, та підписувати в межах своєї компетенції відповідні документи;
- витребовувати та отримувати від працівників Офісу Генерального прокурора інформацію та документи, зокрема щодо технічних, якісних та інших характеристик предмета закупівлі, проєкт договору тощо, необхідні для виконання завдань (функцій), пов'язаних з організацією та проведенням процедури закупівлі / спрощеної закупівлі;
- брати участь у проведенні нарад, зборів із питань, пов'язаних з функціональними обов'язками уповноваженої особи;
- проходити навчання з питань організації та здійснення публічних закупівель;
- надавати пропозиції щодо співпраці з централізованою закупівельною організацією;
- здійснювати інші дії, передбачені Законом (922-19) .
3.6. Для розгляду тендерних пропозицій / пропозицій, проведення переговорів (у разі здійснення переговорної процедури) рішенням Генерального прокурора може утворюватися робоча група із представників Офісу Генерального прокурора.
У разі утворення такої робочої групи уповноважена особа визначається її головою та організовує роботу відповідної групи.
Склад робочої групи формується із додержанням вимог абзацу другого частини сьомої статті 11 Закону.
Рішення робочої групи оформлюються протоколом із зазначенням дати і часу прийняття рішення та мають рекомендаційний характер.

4. Взаємодія між підрозділами Офісу Генерального прокурора та уповноваженою особою

4.1. Для початку проведення процедури закупівлі / спрощеної закупівлі самостійний структурний підрозділ Офісу Генерального прокурора (ініціатор закупівлі) подає уповноваженій особі рапорт (службову записку) на здійснення закупівлі із зазначенням, зокрема:
- якісних і технічних вимог до предмета закупівлі (технічної специфікації) або технічного завдання (з обґрунтуванням);
- обґрунтування очікуваної вартості закупівлі (за можливості);
- назви товару, робіт і послуг кожної номенклатурної позиції предмета закупівлі (у тому числі англійською мовою у випадку, якщо очікувана вартість закупівлі дорівнює або перевищує суму, встановлену пунктом 3 статті 10 Закону), коду ДК 021:2015 (v1749731-15) , що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі (за можливості);
- істотних умов договору (за можливості).
4.2. Для здійснення закупівлі без використання відповідної електронної системи самостійний структурний підрозділ Офісу Генерального прокурора (ініціатор закупівлі) подає уповноваженій особі один із таких документів:
- рапорт (службову записку) на укладання договору закупівлі без використання електронної системи закупівель із зазначенням предмета закупівлі та істотних умов договору;
- документ, що підтверджує укладання договору (у строк, що не перевищує 2 робочих днів від дати укладання договору).
4.3. Для виконання покладених функцій уповноважена особа може отримувати від структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора:
- пропозиції щодо річного плану закупівель та/або внесення змін до нього;
- проєкти відповідей на звернення учасників процедур закупівель / спрощених закупівель;
- проєкти змін до тендерної документації;
- інформацію щодо результатів проведеного аналізу тендерних пропозицій / пропозицій учасників щодо відповідності умовам технічної специфікації;
- інформацію щодо сум оплати за договором про закупівлю в разі закінчення строку дії договору про закупівлю, або його виконання сторонами, або його розірвання;
- копії підписаних договорів щодо придбання товарів, робіт і послуг, додаткових угод до них;
- інформацію щодо оплати рахунків.
4.4. Відповідальність за повноту, достовірність і своєчасність подання інформації, передбаченої пунктами 4.1 - 4.3 цього Положення, покладається на осіб, задіяних у її підготовці.

5. Відповідальність уповноваженої особи

5.1. За порушення вимог, установлених Законом (922-19) та нормативно-правовими актами, прийнятими на його виконання, уповноважена особа несе відповідальність згідно із законами України.
Департамент логістики,
ресурсного
та матеріально-технічного
забезпечення
Офісу Генерального прокурора