БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 19 січня 2022 р. № 45
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 2021 р. № 677

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 2021 р. № 677 (677-2021-п) "Деякі питання формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби" (Офіційний вісник України, 2021 р., № 54, ст. 3342, № 69, ст. 4383, № 76, ст. 4771, № 95, ст. 6153) зміни, що додаються.
2. Установити, що сертифікати, що підтверджують вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на підставі медичних записів про вакцинацію від зазначеної хвороби з урахуванням бустерної дози формуються з моменту технічної можливості.
Прем'єр-міністр України
Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 січня 2022 р. № 45

ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 2021 р. № 677

( Див. текст (677-2021-п) )
1. У Порядку формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби (677-2021-п) , затвердженому зазначеною постановою:
1) в абзаці дев’ятому пункту 2 слова "або уповноваженою установою іноземної держави, з якою Україною укладено міжнародний договір про взаємне визнання" виключити;
2) в абзаці четвертому пункту 3 слова "а однією дозою однодозної вакцини та" замінити словами "а не менше ніж однією дозою однодозної вакцини та не менше ніж".
2. У додатку до Порядку:
1) у пункті 1 таблиці 1:
в абзаці першому у графі "Клінічні критерії формування COVID-сертифіката" слова "цього додатка)" замінити словами і цифрами "цього додатка). У випадках, якщо в центральній базі даних стосовно однієї особи наявний медичний запис про вакцинацію від COVID-19 бустерною дозою, під час формування COVID-сертифіката використовується таблиця 6 цього додатка";
у графах "Строк дії міжнародного COVID-сертифіката" і "Строк дії внутрішнього COVID-сертифіката" цифри "365" замінити цифрами "270";
2) пункт 1 таблиці 5 викласти в такій редакції:
1.
Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19
для дводозної вакцини від дати вакцинації (в сертифікаті 1/2, 2/2 або 3/3)
одна доза - 30 днів
дві дози або більше - 270 днів
для дводозної вакцини від дати вакцинації (в сертифікаті 1/2, 2/2 або 3/3)
одна доза - 30 днів
дві дози або більше - 270 днів
для дводозної вакцини від дати вакцинації (в сертифікаті 1/2, 2/2 або 3/3)
одна доза - 30 днів (жовтий сертифікат)
дві дози або більше - 270 днів (зелений сертифікат)
для однодозної вакцини через 14 днів після вакцинації (в сертифікаті 1/1 або 2/2)
270 днів
для однодозної вакцини через 14 днів після вакцинації (в сертифікаті 1/1 або 2/2)
270 днів
для однодозної вакцини через 14 днів після вакцинації (в сертифікаті 1/1 або 2/2)
270 днів";
3) доповнити додаток таблицею 6 такого змісту:
"Таблиця 6
Мінімальні та максимальні строки між етапами вакцинації під час отримання бустерної дози* у разі поєднання вакцини для застосування в алгоритмі перевірки відповідності наявних у центральній базі даних записів про вакцинацію (щеплення, імунізацію) від COVID-19
Назва вакцини попередньої дози
Назва вакцини бустерної дози
SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated
ComirnatyTM
Moderna COVID-19 Vaccine
AstraZeneca/SK Bioscience Co., Ltd.
Vaxzevria (previously COVID-19 AstraZeneca)
COVISHIELD™
Ad26.COV2.S
SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated
90/270**
90/270
90/270
90/270
90/270
90/270
90/270
Comirnaty™
не поєднуються
90/270
90/270
90/270
90/270
90/270
90/270
Moderna COVID-19 Vaccine
не поєднуються
90/270
90/270
90/270
90/270
90/270
90/270
AstraZeneca/SK Bioscience Co., Ltd.
не поєднуються
90/270
90/270
90/270
90/270
90/270
90/270
Vaxzevria (previously COVID-19 AstraZeneca)
не поєднуються
90/270
90/270
90/270
90/270
90/270
90/270
COVISHIELD™
не поєднуються
90/270
90/270
90/270
90/270
90/270
90/270
Ad26.COV2.S
не поєднуються
90/270
90/270
90/270
90/270
90/270
90/270
__________
* Бустерна доза - доза, що вводиться після проведення повного курсу вакцинації з метою посилення/відновлення імунної відповіді/ефективності вакцини, що зменшилася з часом, та продовження строку тривалості захисту.
** Мінімальний/максимальний строк вакцинації вакцинами відповідного поєднання. ".
3. Примітки (677-2021-п) до зразків COVID-сертифікатів, що підтверджують вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби, затверджених зазначеною постановою, доповнити пунктом 4 такого змісту:
"4. Під час формування COVID-сертифіката на підставі вакцинації бустерною дозою в позиції "Number in a series of doses as well as the overall number of doses in the series/ Кількість отриманих, а також кількість доз в серії" додаються слова "(BOOSTER/БУСТЕР)".".