БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
30.12.2021 N 1292
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 січня 2022 р.
за N 64/37400

Про внесення змін до Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства

Відповідно до пункту 37-4 частини другої статті 7, пункту 13 частини першої статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ВИРІШИЛА:
1. Внести до Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 вересня 2018 року N 659 (z1367-18) , зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2018 року за N 1367/32819 (z1367-18) , такі зміни:
1) у розділі I:
пункт 2 доповнити новим абзацом другим такого змісту:
"Положення цих Вимог також не застосовують:
1) професійні учасники ринків капіталу та організованих товарних ринків, зазначені у пунктах 1 і 2 частини першої статті 42 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки";
2) професійні учасники ринків капіталу та організованих товарних ринків, зазначені у пункті 3 частини першої статті 42 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".";
у пункті 3 абзац п'ятий викласти у такій редакції:
"фіксовані складові винагороди - складові винагороди членів відповідних органів управління товариства, які складаються з основної заробітної плати, а також додаткової заробітної плати в частині фіксованих доплат і надбавок відповідно до укладених з ними трудових договорів (контрактів) та/або іншої фіксованої суми виплати відповідно до укладених з ними цивільно-правових договорів.";
2) у підпункті 3 пункту 3 розділу II, пунктах 1 - 3, підпунктах 1, 3, 4 пункту 4 розділу III, у підпункті 8 пункту 2, підпункті 2 пункту 3, у пункті 5 розділу IV слово "опціон" в однині та множині в усіх відмінках замінити словами "опціон, опціонний сертифікат, фондовий варант" у відповідному числі та відмінку.
2. Департаменту методології корпоративного управління, корпоративних фінансів, фінансових інструментів на ринках капіталу та організованих товарних ринків (Пересунько Д.) забезпечити:
подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
3. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування, крім абзацу четвертого підпункту 1 пункту 1 цього рішення, який набирає чинності з 01 січня 2024 року, та абзацу п'ятого підпункту 1 пункту 1 цього рішення, який набирає чинності з 01 січня 2026 року.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Лібанова М.
Голова Комісії
Руслан МАГОМЕДОВ
Протокол засідання Комісії
від 30 грудня 2021 р. N 59