БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
16.12.2021 N 741
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України 
03 лютого 2022 р.
за N 137/37473

Про внесення змін до Граничних тарифів на послуги конфіденційного зв'язку, які надаються споживачам у Національній системі конфіденційного зв'язку

Відповідно до пункту 3-2 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року N 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" (1548-96-п) , пункту 10 Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року N 411 (411-2014-п) , з метою оновлення переліку послуг конфіденційного зв'язку, які надаються споживачам у Національній системі конфіденційного зв'язку та коригування встановлених тарифів на послуги конфіденційного зв'язку,
НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до Граничних тарифів на послуги конфіденційного зв'язку, які надаються споживачам у Національній системі конфіденційного зв'язку, затверджених наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 07 серпня 2013 року N 420 (z1512-13) , зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2013 року за N 1512/24044 (z1512-13) , виклавши їх у новій редакції, що додається.
2. Департаменту планування застосування органів і підрозділів та спеціального зв'язку Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Служби полковник
Юрій ЩИГОЛЬ
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Міністра цифрової трансформації України
Олексій ВИСКУБ
Голова Державної регуляторної служби України
Олексій КУЧЕР
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Адміністрації Державної служби 
спеціального зв'язку та захисту інформації України 
07 серпня 2013 року N 420 
(у редакції наказу Адміністрації Державної служби 
спеціального зв'язку та захисту інформації України 
від 16 грудня 2021 року N 741)

Граничні тарифи на послуги конфіденційного зв'язку, які надаються споживачам у Національній системі конфіденційного зв'язку

N з/п
Види послуг і плати
Граничний (максимальний) розмір оплати без ПДВ (грн)
1
2
3
I. Надання послуг захищеної телефонії (мультимедійних послуг) у фіксованому місці
1
Плата1 за встановлення кінцевого (термінального) обладнання, підключеного до системи (мережі) Національної системи конфіденційного зв'язку
960,00
2
Абонентна плата1 за користування кінцевим (термінальним) обладнанням, підключеним до системи (мережі) Національної системи конфіденційного зв'язку
145,79
3
Абонентна плата за користування кінцевим (термінальним) обладнанням з функцією відеозв'язку, підключеним до системи (мережі) Національної системи конфіденційного зв'язку
218,69
4
Абонентна плата за користування кінцевим (термінальним) обладнанням з функціями криптографічного захисту інформації, з можливістю підключення до телефонних мереж (міський, міжміський, відомчий зв'язок)
350,97
5
Надання в користування номерів (абонентських ліній) конфіденційного зв'язку
Визначається відповідно до договору між оператором та споживачем
6
Надання в користування номерів кімнат відеоконференції конфіденційного зв'язку
Визначається відповідно до договору між оператором та споживачем
____________ 1 У цьому та наступних розділах: плата - один платіж за надання одноразової послуги; абонентна плата - щомісячна плата за користування послугою
II. Надання в користування цифрових каналів зв'язку
1
Плата за організацію та включення каналу
2533,34
2
Плата за зміну швидкості (пропускної спроможності) каналу на прохання споживача
126,67
3
Абонентна плата за користування каналом з пропускною спроможністю:
У межах України
до 2 Мб/с
448,30
від 2 Мб/с до 5 Мб/с
1120,75
від 5 Мб/с до 10 Мб/с
2241,50
від 10 Мб/с до 50 Мб/с включно
Розраховується за формулою: 224,15 х кількість Мб/с х 0,8
від 50 Мб/с до 100 Мб/с включно
Розраховується за формулою: 224,15 х кількість Мб/с х 0,7
понад 100 Мб/с
Розраховується за формулою: 224,15 х кількість Мб/с х 0,65
4
Абонентна плата за користування захищеним каналом:
Розраховується шляхом множення тарифів, зазначених у пункті 3 Граничних тарифів, на коефіцієнт:
у разі організації захищеного каналу оператором за допомогою власних засобів криптографічного захисту інформації
1,73
у разі організації захищеного каналу оператором за допомогою засобів криптографічного захисту інформації споживача
1,62
III. Надання послуг захищеного доступу до мережі Інтернет
1
Плата за підключення до захищеного вузла доступу до мережі Інтернет
1477,76
2
Абонентна плата за безлімітний захищений доступ до мережі Інтернет з урахуванням послуг антивірусного захисту, вебфільтрації, запобігання вторгненням1:
1 Мб/с
286,71
до 100 Мб/с
Розраховується за формулою: вартість 1 Мб/с х кількість Мб/с х 0,40
від 100 Мб/с до 500 Мб/с
Розраховується за формулою: вартість 1 Мб/с х кількість Мб/с х 0,35
від 500 Мб/с до 1 Гб/с
Розраховується за формулою: вартість 1 Мб/с х кількість Мб/с х 0,30
Понад 1 Гб/с
Розраховується за формулою: вартість 1 Мб/с х кількість Мб/с х 0,20
____________ 1 Захищений доступ до мережі Інтернет забезпечує однакову швидкість на прийом і передачу трафіку (синхронна передача)
IV. Надання послуг спеціального мобільного зв'язку
1
Плата за підключення мобільного термінального обладнання з функціями криптографічного захисту інформації1 до спеціальних мереж мобільного та стільникового зв'язку Національної системи конфіденційного зв'язку
960,00
2
Плата за зміну ключових даних у мобільному термінальному обладнанні з функціями криптографічного захисту інформації (згідно з графіком зміни ключових даних)
510,37
3
Абонентна плата за користування мобільним термінальним обладнанням з функціями криптографічного захисту інформації в спеціальних мережах мобільного та стільникового зв'язку Національної системи конфіденційного зв'язку (без урахування вартості тарифного пакета та послуг, наданих оператором мобільного зв'язку загального користування)
677,34
4
Абонентна плата за користування мультимедійними послугами відеозв'язку з використанням мобільного термінального обладнання з функціями криптографічного захисту інформації
Визначається відповідно до договору між оператором та споживачем (згідно з тарифними планами оператора)
5
Абонентна плата за надання захищеного доступу до прикладних інформаційних систем з використанням мобільного термінального обладнання з функціями криптографічного захисту інформації та засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки
Визначається відповідно до договору між оператором та споживачем (згідно з тарифними планами оператора)
____________ 1 Мобільне термінальне обладнання з функціями криптографічного захисту інформації - переносний кінцевий пристрій користувача спеціальних мереж мобільного та стільникового зв'язку Національної системи конфіденційного зв'язку (телефон, смартфон, планшет тощо)
V. Інші послуги конфіденційного зв'язку
1
Розробка технічних завдань (технічних умов) на проєктування, будівництво абонентських ліній і монтаж кінцевого обладнання у приміщеннях абонентів Національної системи конфіденційного зв'язку 1
Визначається за обсягом і складністю робіт відповідно до технічного завдання
2
Розробка технічних проєктів зі створення (розміщення) вузлів доступу та/або абонентських пунктів систем (мереж) Національної системи конфіденційного зв'язку 1
Визначається за обсягом і складністю робіт відповідно до договору між оператором та споживачем
3
Технічний нагляд за роботами в телекомунікаційних спорудах, де прокладено кабелі Національної системи конфіденційного зв'язку
Визначається за обсягом і складністю робіт відповідно до технічного завдання
4
Розміщення технічних засобів споживача на технологічних майданчиках операторів для отримання послуг конфіденційного зв'язку
Визначається відповідно до договору між оператором та споживачем
5
Виділення ресурсів системи обробки інформації систем (мереж) Національної системи конфіденційного зв'язку
Визначається відповідно до договору між оператором та споживачем
____________
1 Проєктування і будівництво абонентських ліній, вузлів доступу та/або абонентських пунктів, придбання і монтаж кінцевого (термінального) обладнання здійснються операторами за кошти споживачів, в інтересах яких виконується таке будівництво.
Послуги конфіденційного зв'язку надаються операторами, які мають на це право згідно із Законом України "Про Національну систему конфіденційного зв'язку" (2919-14) та які в установленому законодавством порядку включені до Переліку операторів Національної системи конфіденційного зв'язку (далі - оператори НСКЗ).
Ці Граничні тарифи застосовуються операторами НСКЗ при наданні послуг конфіденційного зв'язку споживачам, визначеним у Порядку надання послуг конфіденційного зв'язку органам державної влади та органам місцевого самоврядування, державним підприємствам, установам та організаціям, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 року N 1519 (1519-2002-п) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2013 року N 328 (328-2013-п) ), та які є бюджетними установами відповідно до пункту 12 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України. Надання послуг конфіденційного зв'язку іншим юридичним та фізичним особам здійснюється операторами НСКЗ за тарифами, не меншими за ті, що застосовуються для бюджетних установ.
Оператори НСКЗ мають право знижувати ці Граничні тарифи за результатами проведення процедури закупівель відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" (922-19) .
Граничні (максимальні) розміри оплати послуг, наведені у графі 3 таблиці цих Граничних тарифів, щорічно коригуються відповідно до індексу інфляції, зафіксованого в установленому порядку за попередній календарний рік, шляхом множення на коефіцієнт К I = Індекс інфляції / 100 %.
Директор Департаменту планування застосування органів і підрозділів та спеціального зв'язку Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України генерал-майор
Юрій СИНЯК