БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА
У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
Н А К А З
N 90 від 12.04.2001
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 липня 2001 р.
за N 571/5762
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства з питань надзвичайних ситуацій N 135 (z0563-02) від 23.05.2002 )

Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій МНС України

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 року N 134 (134-2001-п) "Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" НАКАЗУЮ:
1. Затвердити:
Умови оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій МНС України (додаток 1).
Схему посадових окладів керівних працівників, спеціалістів та службовців наукових бюджетних установ та організацій МНС України (додаток 2).
Схему місячних посадових окладів керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників вищих навчальних закладів цивільної оборони МНС України та територіальних курсів цивільної оборони (додаток 3).
Схему місячних посадових працівників відділів з питань координації діяльності соціально-психологічних служб та інформування населення і центрів соціально-психологічної реабілітації населення та його інформування з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи (додаток 4).
Схему місячних посадових окладів керівних працівників, спеціалістів та службовців, загальних для всіх бюджетних установ, закладів та організацій МНС України (додаток 5).
Схему місячних окладів робітників загальних для всіх бюджетних установ, закладів та організацій МНС України (додаток 6).
Схему місячних тарифних ставок робітників бюджетних установ, закладів та організацій МНС України (додаток 7).
Схему місячних тарифних ставок працівників автомобільного транспорту (додаток 8);
Розміри погодинної оплати праці працівників за проведення навчальних занять (додаток 9).
2. Установити, що умови оплати праці та схеми місячних посадових окладів (окладів) працівників, що зазначені у пункті 1 цього наказу, запроваджуються з 1 березня 2001 року.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Пінчук Н.М.
4. Скасувати накази штабу Цивільної оборони України: від 22 лютого 1993 року N 55 "Про умови оплати праці керівних працівників, спеціалістів та службовців штабів Цивільної оборони України", від 5 лютого 1994 року N 52 "Про умови оплати праці робітників (невійськовослужбовців) штабів та курсів цивільної оборони та внесення доповнень та змін до наказів начальника Штабу Цивільної оборони України", від 19 березня 1993 року N 90 "Про розміри ставок заробітної плати і посадових окладів робітників, керівних та педагогічних працівників (невійськовослужбовців) навчально-допоміжнього персоналу штабів і курсів Цивільної оборони України", від 26.08.1993 року N 255 "Про оплату праці робочих та службовців військових частин цивільної оборони України, а також дитячих, дошкільних та інших закладів, які утримуються при військових частинах", від 10 серпня 1994 року N 268 "Про внесення доповнень до наказів начальника штабу Цивільної оборони України щодо умов оплати праці працівників військових частин і штабів цивільної оборони", від 20 березня 1995 року N 101 "Про додаткову оплату праці окремих категорій працівників (невійськовослужбовців) за підтримання постійної бойової готовності військ Цивільної оборони України", від 5 квітня 1996 року N 125 "Про додаткову оплату праці працівників (невійськовослужбовців) мобілізаційних груп, матеріально-технічних складів та відділень (груп) воєнізованої охорони за підтримання постійної бойової готовності військ (сил) Цивільної оборони України", від 20 серпня 1996 року N 312 "Про деякі зміни умов оплати праці працівників (невійськовослужбовців) військових частин, установ і організацій Цивільної оборони України, для яких оплата праці встановлена на основі Єдиної тарифної сітки", від 16 листопада 1996 року N 416 "Про деякі зміни оплати праці робітників автомобільного транспорту (невійськовослужбовців)", від 18 жовтня 1996 року N 384 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням штабів цивільної оборони".
5. Наказ Міністра оборони СРСР від 27 березня 1987 року N 20 "Про введення в дію Інструкції про порядок виплати робітникам і службовцям Радянської Армії та Військово-Морського Флоту відсоткової надбавки за безперервну роботу" вважати таким, що не застосовується у військах Цивільної оборони України з 1 березня 2001 року.
Виконуючий обов'язки Міністра
Погоджено:
Заступник Міністра фінансів України
Перший заступник Міністра праці та
соціальної політики України
В.В. Логінов
В.М. Матвійчик
П.П. Овчаренко

Додаток 1
до наказу МНС України
від 12.04.2001  N 90

Умови оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій МНС України

1. Ці Умови оплати розроблені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 року N 134 (134-2001-п) "Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" і поширюються на працівників бюджетних установ, закладів та організацій МНС України.
2. Посадові оклади заступників керівників установ, закладів, організацій та підрозділів установ, закладів, організацій встановлюються на 5-15 відсотків, головних бухгалтерів - на 10-30 відсотків, помічників керівників - на 30-40 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами посадових окладів, затверджених цим наказом.
3. Посадові оклади (ставки заробітної плати) працівників, які мають почесне звання, спортивні звання, науковий ступінь, підвищуються:
3.1. За почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР: "народний" - на 40 відсотків, "заслужений" - на 20 відсотків.
3.2. За спортивні звання:
"заслужений тренер", "заслужений майстер спорту" - на 20 відсотків;
"майстер спорту міжнародного класу" - на 15 відсотків;
"майстер спорту" - на 10 відсотків.
За наявності двох або більше звань посадові оклади (ставки заробітної плати) працівників підвищуються за одним (вищим) званням.
3.3. За науковий ступінь (крім посад наукових та науковопедагогічних працівників, для яких наявність наукового ступеня передбачена кваліфікаційними вимогами):
доктора наук - на 25 відсотків;
кандидата наук - на 15 відсотків.
Підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) за почесні звання, спортивні звання або науковий ступінь працівникам бюджетних установ і організацій провадиться, якщо діяльність працівників за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням чи науковим ступенем.
4. Місячні оклади прибиральників приміщень, які використовують дезінфекційні засоби, а також тих, що зайняті прибиранням туалетів, підвищуються на 10 відсотків.
5. Працівникам установлюються доплати:
5.1. У розмірі до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника або за вакантною посадою:
за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;
за суміщення професій (посад);
за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.
Зазначені види доплат не встановлюються керівникам установ, закладів та організацій, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів та їх заступникам.
5.2. У розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час, за кожну годину роботи з 10 години вечора до 6 години ранку.
6. Установити доплату за ненормований робочий день водіям у розмірі 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час.
7. Працівникам військ Цивільної оборони України за підтримання постійної бойової готовності військ установлюється доплата в розмірі до 50 відсотків тарифної ставки (посадового окладу).
8. Працівникам установлюються надбавки:
8.1. У розмірі до 50 відсотків посадового окладу:
за високі досягнення у праці;
за виконання особливо важливої роботи (на термін її виконання);
за складність, напруженість у роботі.
Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.
У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни ці надбавки скасовуються або зменшуються.
8.2. За роботу з відомостями, що становлять державну таємницю, до посадового окладу (ставки) залежно від ступеня секретності в розмірах:
за роботу з відомостями та їх носіями, що мають ступінь секретності "особливої важливості", - 20 відсотків;
за роботу з відомостями та їх носіями, що мають ступінь секретності "цілком таємно", - 15 відсотків;
за роботу з відомостями та їх носіями, що мають ступінь секретності "таємно", - 10 відсотків.
Зазначена надбавка встановлюється працівникам, які за умовами своєї професійної діяльності постійно працюють з відомостями, що становлять державну таємницю.
Працівники вважаються такими, які постійно працюють з відомостями, що становлять державну таємницю, якщо за своїми функціональними обов'язками вони займаються розробленням, виготовленням, обліком, зберіганням, використанням документів, виробів та інших матеріальних носіїв державної таємниці, приймають рішення з цих питань або здійснюють постійний контроль за станом захисту державної таємниці.
8.3. За вислугу років у Цивільній обороні до посадового окладу (ставки) працівникам (крім посад наукових, науково-педагогічних та інших працівників, для яких відповідні доплати передбачені іншими нормативно-правовими актами) залежно від стажу роботи, який дає право на отримання такої надбавки в розмірах:
за вислугу років понад 2 роки - 5 відсотків;
за вислугу років понад 5 років - 10 відсотків;
за вислугу років понад 10 років - 15 відсотків;
за вислугу років понад 15 років - 20 відсотків;
за вислугу років понад 20 років - 25 відсотків.
8.4. За класність водіям до тарифної ставки у розмірах:
водіям 1 класу - 25 відсотків;
водіям 2 класу - 10 відсотків.
9. Керівникам бюджетних установ, закладів та організацій надається право в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків:
9.1. Установлювати працівникам конкретні розміри посадових окладів (окладів, тарифних ставок) згідно з додатками 2-8 до цього наказу та конкретні розміри доплат і надбавок до посадових окладів (окладів) згідно з даними умовами оплати праці.
9.2. Надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі й на оздоровлення, за винятком матеріальної допомоги на поховання, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік.
9.3. Затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи.
10. Преміювання керівників бюджетних установ, закладів та організацій, установлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснювати за рішенням Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.
11. Оплата праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій МНС України, що не передбачені цими Умовами (медичних працівників, працівників культури та інших), здійснюється відповідно до умов оплати праці аналогічних категорій працівників відповідних галузей економіки.

Додаток 2
до наказу МНС України
від 12.04.2001 N 90

Схема місячних посадових окладів керівних працівників, спеціалістів та службовців наукових бюджетних установ та організацій МНС України

Найменування посад Місячні посадові оклади, гривень
Керівні працівники
Керівник науково-дослідного інституту (центру) доктор наук кандидат наук який не має наукового ступеня 370 350 270-335
Керівник філіалу науково-дослідного інституту доктор наук кандидат наук який не має наукового ступеня 360 340 260-330
Керівник наукової установи, організації доктор наук кандидат наук який не має наукового ступеня 310-330 280-310 245-280
Начальник науково-дослідного відділу (відділення, лабораторії) науково-дослідного інституту (центру), його філіалу; учений секретар інституту доктор наук кандидат наук який не має наукового ступеня 300-330 280-320 255-280
Начальник науково-дослідного відділу (лабораторії) наукової установи, організації доктор наук кандидат наук який не має наукового ступеня 290-300 270-290 230-260
Начальники науково-дослідного сектору (лабораторії), що входить до складу науково- дослідного відділу (відділення, лабораторії) науково-дослідного інституту (центру), його філіалу; учений секретар філіалу науково- дослідного інституту доктор наук кандидат наук який не має наукового ступеня 290-320 270-310 230-270
Начальник науково-дослідного сектору (групи), що входить до складу науково-дослідного відділу (лабораторії) наукової установи, організації доктор наук кандидат наук який не має наукового ступеня 280-290 260-270 220-250
Начальник відділу, який проводить наукові та науково-технічні розробки (патентно-ліцензійний, стандартизації, науково-технічної інформації та ін.) науково-дослідного інституту (центру), його філіалу 280-300
Начальник сектору (бюро, групи), який входить до складу відділів науково-дослідного інституту (центру), його філіалу, які проводять наукові та науково-технічні розробки 210-270
Головний інженер наукової установи, організації 270-300
Головний інженер (конструктор, технолог, архітектор) проекту наукової установи, організації 230-290
Начальник (завідувач) основного структурного підрозділу наукової установи, організації; начальник відділу, який проводить наукові та науково-технічні розробки в науковій установі, організації 230-290
Головний архітектор, металург, механік, енергетик, економіст, метролог та інші головні спеціалісти в основних відділах (відділеннях, лабораторіях), наукової установи, організації 230-285
Завідувач відділу охорони праці і техніки безпеки 210-220
Наукові працівники
Головний науковий співробітник доктор наук 325
Провідний науковий співробітник доктор наук кандидат наук 320 300
Старший науковий співробітник кандидат наук який не має наукового ступеня 300 260
Науковий співробітник кандидат наук який не має наукового ступеня 260 230
Молодший науковий співробітник кандидат наук який не має наукового ступеня 230 200
Працівники, які проводять наукові і науково-технічні розробки
Фахівці: електронник, енергетик, конструктор, контролер, математик, механік, програміст, технолог, хімік та інші провідні 1 категорії 2 категорії без категорії 220-230 195-220 175-195 160-175
Стажист-дослідник 180
Техніки всіх спеціальностей: 1 категорії 2 категорії без категорії 160 150 140

Додаток 3
до наказу МНС України
від 12.04.2001 N 90

Схема посадових окладів керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників вищих навчальних закладів цивільної оборони МНС України та територіальних курсів цивільної оборони

Найменування посад Місячні посадові оклади, гривень
Помічник начальника Інституту III-IV рівня акредитації 228-266
Начальник відділу Інституту III-IV рівня акредитації: навчального, навчально-методичного та інших відділів з основної діяльності 185
Начальник іншого відділу, служби Інституту III-IV рівня акредитації (кадрів, обробки інформації тощо) 160-175
Учений секретар Інституту III-IV рівня акредитації* 255
Заступник керівника учбово-методичного центру цивільної оборони (філіалу Інституту III-IV рівня акредитації) 195-210
Заступник керівника обласних курсів цивільної оборони 180-205
Завідувач лабораторії (кабінету) учбово-методичного центру цивільної оборони (філіалу Інституту III - IV рівня акредитації) 185
Завідувач лабораторії (кабінету) обласних курсів цивільної оборони 170
Помічник керівника учбово-методичного центру цивільної оборони (філіалу Інституту III-IV рівня акредитації) 160
Помічник керівника обласних курсів цивільної оборони 150
Завідувач міських (міжрайонних) курсів 205
Завідувач кафедри: доктор наук який не має наукового ступеня доктора наук 360 350
Професор: доктор наук кандидат наук який не має наукового ступеня 350 340 325
Доцент: кандидат наук який не має наукового ступеня кандидата наук 340 320
Старший викладач: кандидат наук який не має наукового ступеня кандидата наук 320 285
Викладач, асистент: кандидат наук який не має наукового ступеня кандидата наук 285 240
Викладач-стажист 220
Методист учбового (учбово-методичного) відділу Інституту III-IV рівнів акредитації вищої категорії 1 категорії 2 категорії без категорії 160 155 150 140
Методист, викладач територіальних курсів (обласних, міських, міжрайонних), учбово- методичних центрів цивільної оборони: вищої категорії 1 категорії 2 категорії без категорії 185 170 160 145-155
Старший майстер виробничого навчання 185
Майстер виробничого навчання 155 - 180
Завідувач учбово-консультаційного пункту 140
Примітки. 1. Особам з числа науково-педагогічних працівників, призначеним на посади професорів чи доцентів, які не мають відповідного вченого звання, один раз строком до двох років від часу першого обрання чи призначення посадові оклади встановлюються у таких розмірах:
професор 340 гривень,
доцент 320 гривень.
2. Посадові оклади працівників, які мають учене звання професора, збільшуються в 1,33 раза.
3. Конкретні найменування посад керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників при складанні штатних розписів визначаються за Класифікатором професій (v0257217-95) .
_______________________________
* Посадові оклади в такому розмірі встановлюються ученим секретарям за наявності наукового ступеня доктора наук. Особам, які мають науковий ступінь кандидата наук, посадові оклади встановлюються у розмірі 230 гривень, а тим, які не мають наукового ступеня, - у розмірі 190 гривень.

Додаток 4
до наказу МНС України
від 12.04.2001 N 90

Схема місячних посадових працівників відділів з питань координації діяльності соціально-психологічних служб та інформування населення і центрів соціально-психологічної реабілітації населення та його інформування з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи

Найменування посад Місячні посадові оклади, гривень
Керівник центру, начальник відділу 185-250
Практичний психолог, соціальний педагог: вищої категорії першої категорії другої категорії без категорії 185 170 160 145-155
Соціальний працівник 135-155
Педагог-організатор 140-185
Методист вищої категорії першої категорії другої категорії без категорії 185 170 160 145-155
Фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою 140-160
Керівник художній 145-170

Додаток 5
до наказу МНС України
від 12.04.2001  N 90

Схема місячних посадових окладів керівних працівників, спеціалістів та службовців, загальних для всіх бюджетних установ, закладів і організацій МНС України

Найменування посад Місячні посадові оклади, гривень
Начальник автоматичної телефонної станції 155-165
Начальник станції: телефонної (крім АТС), телеграфної, радіотелеграфної, радіотехнічної та інших 150-160
Начальник (завідувач) лабораторії, бюро 160-170
Начальник господарств: теплового, вентиляційного, газового, водопровідно- каналізаційного; начальник котельної (за групами господарств і котельних): I група II група III група IV група V група VI група VII група 154-158 150-154 146-150 142-146 138-142 134-138 130-134
Начальник служби, відділу та самостійного відділення (крім адміністративно-господарчого), начальник команди воєнізованої охорони 145-165
Начальник: адміністративно-господарчого відділу, квартирно-експлуатаційної частини, таємної частини 140-155
Начальник групи (сектору, відділення), яке входить до складу служби (відділу); начальник групи (відділення) воєнізованої охорони та інші 140-155
Завідувач: гаражу, господарства, гуртожитку, складу, сховища 120-140
Завідувачі: архіву, канцелярії, машинописного бюро, бюро перепусток, копіювально- розмножувального бюро, фотолабораторії, експедиції, сектору, фільмотеки та інших підрозділів 120-140
Бухгалтер (з дипломом спеціаліста), бухгалтер- ревізор: провідний I категорії II категорії без категорії 140-150 135-140 130-135 125-130
Фахівці: економіст, електронник, енергетик, конструктор, контролер, інспектор з постачання, з підготовки кадрів, з охорони праці і техніки безпеки, математик, механік, програміст, психолог, соціолог, технолог, хімік, художник- конструктор (дизайнер), юрисконсульт та інші: провідний I категорії II категорії без категорії 140-150 135-140 130-135 125-130
Старший оперативний черговий 140-150
Оперативний черговий 130-140
Старший лаборант, який має вищу освіту, старший майстер та інші 135-140
Статистик, лаборант (який має вищу освіту), майстер 125-135
Техніки всіх спеціальностей: I категорії II категорії без категорії 130-135 125-130 120-125
Старший: товарознавець, касир, кодувальник, інспектор, табельник, диспетчер, друкарка; стенографістка I категорії 130
Товарознавець, експедитор, секретар навчальної частини, касир, інспектор, агент із забезпечення, діловод, архіваріус, диспетчер, табельник, кресляр, обліковець, комендант, кодувальник, калькулятор, лаборант, стенографістка II категорії 125
Друкарка, секретар-стенографістка, секретар- друкарка, секретар 120-125

Додаток 6
до наказу МНС України
від 12.04.2001 N 90

Схема місячних окладів робітників загальних для всіх бюджетних установ, закладів та організацій МНС України

Найменування професій Місячні оклади, гривень
Апаратник білизняних сушильних агрегатів 122
Апаратник хімводоочищення при веденні процесу хімочищення води 122
Банник 118
Вантажник 120
Вартівник 120
Віджимач білизни на центрифугах 122
Водій: електровізка, автовізка 120
Водій: легкового автомобіля вантажного автомобіля автобуса 120 122 125
Газозварник 120-125
Гардеробник 118
Гідрометеоспостерігач 120
Двірник 120
Дозиметрист 130
Електромеханік зв'язку 125
Електромеханік зв'язку (старший) 130
Кастелянка 120
Кіномеханік: 1 категорії 2 категорії 3 категорії 130 133 135
Комплектувальник білизни 120
Комірник 120
Комірник (старший) 122
Контролер: водопровідного господарства, газового господарства 124
Копіювальник 124
Кочегар-випалювач 120
Кур'єр 118
Кухар 120-125
Кухонний робітник 120
Лаборант (б/о) 122
Майстер-налагоджувальник з технічного обслуговування машинно-тракторного парку 120-125
Маляр 124-130
Маркувальник 120
Машиніст прання та ремонту спецодягу (білизни) 122
Машиністи: двигунів внутрішнього згоряння, котельної установки, котлів, насосних установок 120-125
Муляр 124-130
Опалювач 120
Оператор: апаратів мікрофільмування та копіювання, копіювальних і розмножувальних машин, електронно-обчислювальних машин 124-130
Оператор: котельної, пральних машин, теплових мереж, теплового пункту, хлораторної установки 120-125
Підсобний робітник 118
Пічник 124-130
Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів, покрівельник сталевих покрівель 124-130
Прасувальник 122
Прибиральник виробничих приміщень 122
Прибиральник службових приміщень 120
Прибиральник територій 122
Проявлювач 124-130
Робітник з благоустрою (на роботах з видалення нечистот уручну) 126
Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків 130
Робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями 126
Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків 130-135
Садівник 120
Столяр 124-130
Сторож 120
Стрілець воєнізованої охорони 1 класу 2 класу 125 122
Телефоніст міжміського телефонного зв'язку, оператор зв'язку, радіооператор 1 класу 2 класу 3 класу 128 126 124
Телефоніст місцевого телефонного зв'язку 1 класу 2 класу 3 класу 126 125 124
Тесляр 124-130
Токар 120-125
Фотограф 124-130
Черговий: бюро перепусток, гуртожитку 120
Чистильник 122
Швачка 120-125
Швейцар 118
Шеф-кухар 135
Штукатур 124-130

Додаток 7
до наказу МНС України
від 12.04.2001  N 90

Схема місячних тарифних ставок робітників бюджетних установ, закладів та організацій МНС України

Професія Місячні тарифні ставки, гривень
I II III IV V VI
Робітники, зайняті на ремонті і наладці устаткування 120 122 124 126 128 130
Робітники, зайняті на ремонті і наладці електронного та іншого особливо складного обладнання 130 131 132 133 134 135

Додаток 8
до наказу МНС України
від 12.04.2001 N 90

Схема місячних тарифних ставок працівників автомобільного транспорту

1. Водії автомобілів (важкі вантажні автомобілі з великою вантажопідйомністю та вантажні автомобілі):
Вантажо- підйомність (тонн) Місячні тарифні ставки за групами автомобілів, гривень
1-ша група 2-га група 3-тя група
Бортові автомобілі та автомобілі- фургони загального призначення Спеціалізовані та спеціальні автомобілі: самоскиди, цистерни, рефрижератори, контейнеровози, пожежні, техдопомоги, снігоприбиральні, поливальні, автокрани, автонавантажувачі та інші сідельні тягачі з причепами Автомобілі для перевезень цементу, отрутохімікатів, трупів, безводного аміаку, аміачної води, гнилісного сміття, асенізаційних вантажів
До 1,5 Від 1,5 до 3 Від 3 до 5 Від 5 до 7 Від 7 до 10 Від 10 до 20 Від 20 до 40 Від 40 до 60 Понад 60 118 118 118 118 118 118 118 118 - 120 120 120 120 120 120 120 120 120 125 125 125 125 125 125 125 - -
2. Водії автомобілів (автомобілі (крім вантажних) та фургони):
Клас автомобіля Робочий об'єм двигуна (у літрах) Місячні тарифні ставки, гривень
Загальні При роботі на легкових таксомоторах у містах з чисельністю населення 500 тис. чоловік і більше, на санітарних автомобілях (крім швидкої медичної допомоги)
Особливо малий і малий до 1,8 120 125
Середній від 1,8 до 3,5 120 125
Великий понад 3,5 120 125
3. Водії автомобілів (автобусів):
Клас автомобіля Габаритна довжина автобуса (метрів) Місячні тарифні ставки, гривень
Загальні При роботі на міських та екскурсійних маршрутах із чисельністю населення 500 тис. чоловік і більше, на санітарних автобусах (крім швидкої медичної
Особливо малий до 5 120 120
Малий від 5 до 6,5 від 6,5 до 7,5 120 120 125 125
Середній від 7,5 до 9,5 125 125
Великий від 9,5 до 11 від 11 до 12 від 12 до 15 понад 15 125 125 125 125 125 125 125 125
4. Водії мототранспортних засобів - 120 гривень
5. Начальнику автотранспортного підрозділу з рухомим складом від 50 до 100 одиниць установлюється посадовий оклад у розмірі 150 грн., а більше - 170 грн.
6. Старшому механіку, який здійснює керівництво автотранспортним підрозділом з рухомим складом від 25 до 50 наявних автомобілів, шляхових машин посадовий оклад установлюється в розмірі 135 грн., а з рухомим складом від 15 до 25 одиниць - 30 грн., механікам - 125 грн.

Додаток 9
до наказу МНС України
від 12.04.2001 N 90

Розміри погодинної оплати праці працівників за проведення навчальних занять

Контингент Ставки погодинної оплати, гривень
професор доктор наук доцент або кандидат наук особи, які не мають наукового ступеня
Учні шкіл, професійно-технічних навчальних закладів, гімназій, ліцеїв, студенти вищих навчальних закладів I та II рівнів акредитації та інші аналогічні категорії учнів, робітники, працівники, слухачі курсів, які займають посади, що вимагають освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра; перепідготовка кадрів з видачею диплома молодшого спеціаліста, бакалавра 6,13 4,85 4,15 3,46
Студенти вищих навчальних закладів III та IV рівнів акредитації 11,38 9,00 6,93 5,54
Аспіранти, слухачі курсів, які займають посади, що вимагають освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра; перепідготовка кадрів з видачею диплома спеціаліста, магістра 13,13 10,39 8,31 6,93
Примітки: 1. Ставки погодинної оплати включають оплату за дні відпустки.
2. Ставки погодинної оплати праці лікарів-консультантів, які залучаються установами охорони здоров'я для проведення консультацій з інших установ (організацій), установлюються для професора, доктора наук у розмірі 13,16 гривні.
3. Оплата праці членів журі конкурсів та оглядів, а також рецензентів конкурсних робіт здійснюється за ставками погодинної оплати праці, передбаченими для осіб, які проводять навчальні заняття із студентами вищих навчальних закладів III та IV рівнів акредитації.